Tài liệu về " mô hình " 13 kết quả

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

Sau khi nước ta chính thức gia nhập WTO, bên cạnh những thành công có được khi mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, là những khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.
 • 81
 • 468
 • 0

Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy

Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Quận Cầu Giấy

Kinh tế - Quản lý

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế như nước ta hiện nay thì chợ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt khi mà đời sống người dân đang từng bước được cải thiện thì nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ngày càng nhiều hơn, phong phú và đa dạng hơn. . để khắc phục những hạn chế trên Quận Cầu Giấy cần xây dựng đề án: Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên ...
 • 67
 • 743
 • 3

Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản

Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản

Kinh tế - Thương mại

PTKT là cách duy nhất để đo lường cảm xúc của thị trư¬ờng. Trong đó, mô hình nến Candlestick được sử dụng như một công cụ hữu hiệu nhất, và được nhiều người trên thế giới sử dụng. Mỗi mô hình nến miêu tả một trạng thái tâm lý và hành động của NĐT tại một thời điểm nhất định. Chính vì con người thường phản ứng giống nhau trong những tình huống tương tự đã làm cho phân tích mô hình nến càng trở nên ...
 • 62
 • 192
 • 0

mô hình tập đoàn kinh tế Việt Nam - Thực trạng và phương hướng phát triển

mô hình tập đoàn kinh tế Việt Nam - Thực trạng và phương hướng phát triển

Kinh tế - Quản lý

Do sự phát triển của nền kinh tế thị trường , sự tích tụ , tập trung chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất , do nhiều nhân tố khác nhau của kinh tế xã hội
 • 39
 • 481
 • 2

ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam

ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Trong bối cảnh và su thế hiện đại, để tăng cường sự hội nhập về kinh tế nước ta với các nước khu vực và trên thế giới, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình quản lý chất lượng mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Hầu hết các doanh nghiệp còn thực hiện mô hình quản lý KCS mà thiếu những biện pháp đồng bộ để quản lý chất lượng sản phẩm trong ...
 • 16
 • 122
 • 0

Mô hình cơ cấu tổ chức của mỏ Giáp Khẩu

Mô hình cơ cấu tổ chức của mỏ Giáp Khẩu

Quản trị kinh doanh

Doanh nghiệp là một cộng đồng người sản xuất ra những của cải vật chất đóng vai trò cần thiết nhất định của đời sống địa phương. Doanh nghiệp cũng là một hệ thốn, một tập hợp các yếu tố có quan hệ logíc và tác động qua lại lẫn nhau. Tập hợp này được tổ chức theo kiểu liên kết chặt chẽ các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân hợp thành.Mỗi tổ chức có cơ cấu riêng, vận động theo một cơ chế ...
 • 14
 • 562
 • 3

Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại các tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con tại Việt Nam

Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại các tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con tại Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Việc chuyển đổi các tổng công ty, công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một mô hình hoạt động có hiệu quả cần được phát triển nhân rộng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai thực hiện, cần phải có những nghiên cứu, đánh giá để đưa ra các giảp pháp hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình công ...
 • 30
 • 282
 • 0

Cơ sở khoa học mô hình công ty mẹ – công ty con

Cơ sở khoa học mô hình công ty mẹ – công ty con

Kinh tế - Quản lý

Hiện nay các tập đoàn kinh doanh trên thế giới thường có cấu trúc đa dạng, trong đó phổ biến là dạng cấu trúc công ty mẹ -công ty con .Bản chất của dạng cấu trúc này là trong một tập đoàn có công ty mẹ đầu tư vốn vào các công ty con và kiểm soát các công ty con đó. Trên thực tế ở nhiều tập đoàn đa quốc gia có cấu trúc sở hữu thuộc loại hình này. Việc hình thành lên các công ty dưới hình thức công ...
 • 18
 • 300
 • 0

chuyển DNNN sang mô hình công ty mẹ-công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước

chuyển DNNN sang mô hình công ty mẹ-công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước

Kinh tế - Thương mại

Ngày nay, các tập đoàn kinh tế có khả năng tác động đến nền kinh tế toàn cầu không còn xa lạ nữa. Nhiều tập đoàn có ảnh hưởng mạnh có thể làm thay đổi khuynh hướng sản xuất và tiêu dùng của thế giới, đánh bạt mọi đối thủ và thu được lợi nhuận khổng lồ. Rõ ràng, sự hình thành và phát triển của tập đoàn kinh tế mạnh là chiến lược quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với cả quốc ...
 • 36
 • 249
 • 0

Xây dựng mô hình cổng thông tin giáo dục Việt Nam

Xây dựng mô hình cổng thông tin giáo dục Việt Nam

Công nghệ thông tin

Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai từ năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đã mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT nước nhà.Từ đó đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của các cơ quan chính phủ, các tổ chức, các công ty… trong mọi lĩnh ...
 • 44
 • 119
 • 0

XÂY DựNG MÔ HìNH BàI TOáN VAY VốN TíN DụNG GắN VớI dòNG TIềN THU CHI TRONG Hộ NÔNG DÂN

XÂY DựNG MÔ HìNH BàI TOáN VAY VốN TíN DụNG GắN VớI dòNG TIềN THU CHI TRONG Hộ NÔNG DÂN

Sinh học

Hộ nông dân Việt Nam hiện đang là khách hàng quan trọng của các tổ chức tín dụng chính thốngtrong nông thôn. Trên thực tế, hộ nông dân chỉ tiếp cận được với 4 trong 9 phương thức cho vay hiệnhành, do đó chưa phù hợp với nhu cầu vốn ở từng thời điểm theo đặc thù sản xuất kinh doanh củahộ. Bài viết này trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp toán học và tiếp cận dòng tiền thu chitrong hộ nông ...
 • 7
 • 254
 • 0

MÔ HìNH HóA QUá TRìNH CHIếT POLYPHENOL Từ Vỏ VảI

MÔ HìNH HóA QUá TRìNH CHIếT POLYPHENOL Từ Vỏ VảI

Sinh học

Hàm lượng polyphenol tổng số, anthocyanin tổng số và khả năng kháng oxi hóa của vỏ vải đượcxác định. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy cóthể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Kết quả cho thấyhàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềmnăng ứng dụng được ...
 • 10
 • 1,197
 • 15

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách.

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách.

Quản trị kinh doanh

Mục lụcĐặt vấn đề2I. Giới thiệu về FPT IS21. Thông tin tổng quan về FPT IS2Các công ty thành viên22. Tầm nhìn sứ mệnh33. Mô tả hoạt động33II. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số thông qua mô hình 5 khoảng cách của Parasuraman.41. Giới thiệu về dịch vụ chứng thực chữ ký số của FPT IS42. Mô hình lý thuyết chất lượng dịch vụ53. Chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký ...
 • 11
 • 820
 • 2
< 1 2 3 4 5 >