Tài liệu về " giáo án " 13 kết quả

Giáo án dạy công nghệ thông tin

Giáo án dạy công nghệ thông tin

Phần cứng

Giáo án dạy công nghệ thông tin . Ta cáưn phán biãût giỉỵa file v quan hãû Trong file cạc bn ghi khäng nháút thiãút phi phán biãût Trong quan hãû, cạc bn ghi(bäü) cáưn phi phán biãût nhau.. cạc táûp tin vç váûy viãûc lỉu trỉỵ cạc táûp tin dỉỵ liãûu âäúi våïi DBMS l khäng âạng chụ . Hiãûu qu ca cạc DBMS trong viãûc xỉí l trãn cạc táûp tin l täø
 • 7
 • 1,670
 • 5

Giáo án Mỹ Thuật lớp 7

Giáo án Mỹ Thuật lớp 7

Trung học cơ sở - phổ thông

Giáo án Mỹ Thuật lớp 7 . Giáo án lớp 7 Soạn: ../...../20 07 Bài 1Giảng:../...../20 07 Thờng thức mỹ thuật. mỹ thuật học (Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng s phạm) Nhà xuất bản giáo dục 1998- Mỹ thuật thời Trần: Nhà xuất bản văn hoá 1 977 2,
 • 45
 • 8,919
 • 31

Giáo án mỹ thuật lớp 9

Giáo án mỹ thuật lớp 9

Trung học cơ sở - phổ thông

Giáo án mỹ thuật lớp 9 . : ổn định tổ chức lớp9 A 9B 9CBớc 2 : Kiểm tra đồ dùngBớc 3 : Khởi động vào bài6 Giáo án mĩ thuật lớp 9+ Giáo viên đặt mẫu nh tiết 1+ Giáo viên hớng dẫn. tổ chức lớp1 4 Giáo án mĩ thuật lớp 99 A 9B 9CBớc 2 : Kiểm tra đồ dùngBớc 3 : Khởi động vào bài+ Giáo viên và học sinh dặt mẫu- ở mỗi góc nhìn hình dáng tợng
 • 32
 • 3,038
 • 17

Giáo án bài giảng mỹ thuật lớp 9

Giáo án bài giảng mỹ thuật lớp 9

Trung học cơ sở - phổ thông

Giáo án bài giảng mỹ thuật lớp 9 . cho bài 1 2Bài 12thờng thức mỹ thuậtSơ lợc về mỹ thuật các dân tộc ít ngời ở Việt namI Mục tiêu bài học16 Giáo án mĩ thuật lớp 9- Học sinh hiểu sơ lợc về mỹ. quan đến bài họcChuẩn bị cho bài sauBài 13 19 Giáo án mĩ thuật lớp 9Vẽ theo mẫuTập vẽ dáng ngờiI Mục tiêu bài học- Học sinh hiểu đựoc sự thay đổi của dáng ngời
 • 22
 • 2,334
 • 4

Giáo án mỹ thuật lớp 6

Giáo án mỹ thuật lớp 6

Trung học cơ sở - phổ thông

Giáo án mỹ thuật lớp 6 . năm 2007 Tiết 2. Th ờng thức mỹ thuật Giáo án Mỹ Thuật 6 Giảng:.../...../2007 sơ lợc về mỹ thuật việt nam cổ đại I.Mục tiêu.*Kiến. đáo của nghệ thuật dân tộc. Giáo án Mỹ Thuật 6 II.Chuẩn bị.1.Đồ dùng dạy học :Giáo viên;- Hình ảnh một số tác phẩm,công trình mỹ thuật thời LýHọc
 • 67
 • 7,827
 • 46

Giáo án tin học lớp 12

Giáo án tin học lớp 12

Kỹ thuật lập trình

Giáo án tin học lớp 12 . yêu cầu: Học sinh ôn lại hệ điều hành MS DOS và làm quen với môi trườngWindows.II. Chuẩn bò :Giáo viên: Chuẩn bò giáo án và máy tính để thực hành .Học sinh:. EXCELI. Mục đích yêu cầu: Học sinh nắm bắt được các khái niệm cơ bản trong bản tính Excel.II. Chuẩn bò :Giáo viên: Chuẩn bò giáo án. Học sinh: Chuẩn bò trước
 • 66
 • 4,960
 • 7

Giáo án Giới Thiệu Microsoft Access

Giáo án Giới Thiệu Microsoft Access

Kỹ thuật lập trình

Giới Thiệu Microsoft Access . 10Bài 3: Giới Thiệu Microsoft AccessBài 3: Giới Thiệu Microsoft Access 1.1.Phần mền Microsoft Access: Phần mền Microsoft Access: -Phầm mền Microsoft. động Access: Khởi động Access: -Cách 1: Từ bảng chọn Start, chọn Start/All Cách 1: Từ bảng chọn Start, chọn Start/All Programs/ Microsoft Access. Programs/ Microsoft
 • 13
 • 1,075
 • 4

Giáo án ngôn ngữ lập trình

Giáo án ngôn ngữ lập trình

Kỹ thuật lập trình

Giáo án ngôn ngữ lập trình . các ngôn ngữ lập trình bao gồm các ngôn ngữ: 1. Ngôn ngữ máy.2. Hợp ngữ. 3. Ngôn ngữ bậc cao. Các bạn ghi nhớ vai trò của các ngôn ngữ trong ngôn ngữ lập. với ngôn ngữ hợp ngữ, mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều cần có một chương trình dịch để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ máy.
 • 17
 • 838
 • 5

Giáo án lập trình - Khai báo biến

Giáo án lập trình - Khai báo biến

Kỹ thuật lập trình

Giáo án lập trình - Khai báo biến . của việc khai báo biến trong một chương trình. Các bạn cần ghi nhớ cách khai báo biến và một số chú ý khi khai báo biến trong một chương trình. . Mỗi biến chỉ được khai báo một lần. Trong bài này chung ta chỉ xét khai báo biến đơn. 3. Nội Dung Bài Học (Tiếp(. Trong Pascal, khai báo biến
 • 16
 • 1,151
 • 2

Giáo án định dạng văn bản

Giáo án định dạng văn bản

Tin học văn phòng

Giáo án định dạng văn bản . cách định dạng văn bản sao cho có một văn bản đẹp. 3 2Định dạng văn bản - Định nghĩa: Định dạng văn bản là trình bày các văn bản nhằm mục đích cho văn bản. là định dạng văn bản và tại sao phải định dạng văn bản, giúp học sinh hiểu nội dung ba mức định dạng: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng
 • 10
 • 11,917
 • 74

Giáo án cấu trúc chương trình

Giáo án cấu trúc chương trình

Kỹ thuật lập trình

Giáo án cấu trúc chương trình . một chương trình (lập trình) ,cũng có cấu trúc riêng của nó. Trong lập trình cấu trúc rất quan trọng, thiếu nó chúng ta không hiểu được chương trình và chương. chương trình còn bị lỗi. Để hiểu rõ, bây giờ cô trò mình sẽ đi tìm hiểu rõ về cấu trúc một chương trình. 1’2 I. Cấu trúc chung Cấu trúc một chương trình
 • 8
 • 2,679
 • 3

Giáo án bài giảng cấu trúc chương trình

Giáo án bài giảng cấu trúc chương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

Giáo án bài giảng cấu trúc chương trình . một chương trình (lập trình) ,cũng có cấu trúc riêng của nó. Trong lập trình cấu trúc rất quan trọng, thiếu nó chúng ta không hiểu được chương trình và chương. chương trình còn bị lỗi. Để hiểu rõ, bây giờ cô trò mình sẽ đi tìm hiểu rõ về cấu trúc một chương trình. 1’2 I. Cấu trúc chung Cấu trúc một chương trình
 • 8
 • 1,940
 • 9

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu trúc chương trình Pascal . đã học về cấu trúc của một chương trình chủ yếu là cấu trúc của ngôn ngữ lập trình pascal - Qua bài học chúng ta đã biết cấu trúc của một chương trình gồm. Phần thân chương trình. Dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trìnhCấu trúc chương trình tên riêng
 • 6
 • 12,107
 • 17
1 2 3 >