Tài liệu Đề thi thử đại học môn sinh (Trắc nghiệm có đáp án) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn sinh (Trắc nghiệm đáp án) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn sinh (Trắc nghiệm có đáp án) docx
... trả lời đúng là: Chọn một đáp án dưới đâyA. Chỉ 3 và 4; B. Chỉ 1 và 3; C. Chỉ 4 và 5; D. Cả 1, 2, 3, 4 và 5 Đáp án là : (D) Bài : 21398 Di truyền học hiện nay phân loại biến ... với nguyên phân là: Chọn một đáp án dưới đâyA. hai lần phân bào mà chỉ một lần nhân đôi của NST; B. sự tạo thành 4 tế bào con bộ NST giảm đi 1/ 2; C. sự tiếp hợp và trao đổi chéo ... 5’ – 3’; C. ADN nguyên tắc tổng hợp kiểu phân tán; D. Cả A và B. Đáp án là : (D) Bài : 21366 Di truyền học hiện đại đã chứng minh ADN tái bản theo nguyên tắc: Chọn một đáp án dưới đâyA....
 • 22
 • 646
 • 5

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf
... LOPLUYENTHI.COM ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 5 NĂM 2010 TVE MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao ñề) LUYN THI I HC LOPLUYENTHI.COM đáp án đề thi thử đại học ... LUYỆN THI ðẠI HỌC LOPLUYENTHI.COM PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 ñiểm) Cho hàm số 2x 3yx 2−=− ñồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ ... đại học lần 2 năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung Điểm I 2.0đ 1 1.25đ Hàm số y = 2x 3x 2 : - TXĐ: D =...
 • 7
 • 922
 • 8

45 Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh khối B đáp án

45 Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh khối B có đáp án
... 1/6 - Mã đề thi 518 GV Trần Văn Nam- Tổ Sinh Công Nghệ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ- HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2011 Môn: SINH HỌC; Khối ... 1/6 - Mã đề thi 799 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề 6 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm) ... Trang 9/7 – Mã đề thi 369 SỞ GD & ĐT TP. ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH _____________________________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối B Thời...
 • 391
 • 3,067
 • 22

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT-TH Cao Nguyên docx

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT-TH Cao Nguyên docx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯƠNG THPT-TH CAO NGUYÊN ( Đề chính thức ) ĐỀ THI KHẢO CHÁT LƯỢNG NĂM HỌC 08 - 09 MÔN Vật Lí 12 Thời gian làm bài 60: phút (không kể thời gian giao đề) ... tượng cộng hưởng thể xảy ra khi dao động trong mạch được thực hiện do nguồn điện ngoài biến thi n tuần hoàn tác động. C. Khi trong mạch LC cộng hưởng, cường độ dòng điện biên độ tăng ... 0,76mµ D. Ở miền ánh sáng nhìn thấy thì tia tím bước sóng lớn nhất, tia đỏ bước sóng nhỏ nhất. 022: Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm Y - âng bước sóng 0,5µm. Hai khe sáng cách nhau 0,5mm...
 • 4
 • 360
 • 0

Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - đáp án ppt

Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - có đáp án ppt
... = Û = Trường hợp này, (1) cũng nghiệm duy nhất. 0,25 MATHVN.COM – www.mathvn.com © 2010 – www.mathvn.com 6ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 03 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm ... www.mathvn.com © 2010 – www.mathvn.com 1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 01 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2điểm): Cho ... www.mathvn.com © 2010 – www.mathvn.com 22ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 05 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I. (2 điểm). Cho...
 • 50
 • 483
 • 4

Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Sinh học docx

Tài liệu Đề thi thử Đại học môn Sinh học docx
... thuộc đại Trung sinh; B. Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh; C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh; D. Kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh; Câu 21: Mối quan hệ nào sau đây là biểu hiện của quan hệ cộng sinh? ... đại dương vì: A. Trên cạn chưa thực vật quang hợp; B. Lớp khí quyển quá nhiều CO2; C. Lớp đất đá chưa ổn định, nhiều lần tạo núi và phun lửa; D. Đại dương lớp nước sâu bảo vệ sinh ... A. Mọi sinh vật đều kịp thời thích nghi trước hoàn cảnh sống; B. Biến đổi do ngoại cảnh luôn di truyền; C.Ngoại cảnh là nhân tố dẫn đến sự biến đổi ở sinh vật; D.Mọi sinh vật phản ứng...
 • 5
 • 330
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2013 pptx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2013 pptx
... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Họ, tên thí sinh : Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu ... chép vảy. C. 75% cá chép không vảy : 25% cá vảy. D. 4 cá chép không vảy : l cá chép vảy. Câu 15: Trạng thái cân bằng sinh học của quần xã được thi t lập nhờ A. sự đấu tranh sinh tồn. ... của hai phương pháp này là A. đều tạo ra các cá thể con kiểu gen thuần chủng. B. đều tạo ra các cá thể con kiểu gen đồng nhất. C. đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm...
 • 7
 • 365
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC KHỐI B ppt
... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Họ, tên thí sinh : Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu ... chép vảy. C. 75% cá chép không vảy : 25% cá vảy. D. 4 cá chép không vảy : l cá chép vảy. Câu 15: Trạng thái cân bằng sinh học của quần xã được thi t lập nhờ A. sự đấu tranh sinh tồn. ... của hai phương pháp này là A. đều tạo ra các cá thể con kiểu gen thuần chủng. B. đều tạo ra các cá thể con kiểu gen đồng nhất. C. đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm...
 • 7
 • 274
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCđề thi 134 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề thi 134 pdf
... ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) đề thi 134 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: I. PHẦN ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... 12,5% Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 7
 • 399
 • 1

Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 (Có đáp án)

Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 (Có đáp án)
... với bán kính lớn nhất thể có. ánh sáng không tính chất no sau: mang theo năng lợng. B. vận tốc lớn vô uy rong c ruyền troC. thể tr ền t hân không.D. thể t môi trờng vật ... T NGH AN Trng THPT Qunh Lu 2 Thi gian thi : 90 phỳt Ngy thi : 15/03/2009 M thi th H ln 1 ó : 527 I, Phần chung cho cả hai banCâu 1 : tử Hiđrô bớc sóng l 102,6nm v g tố hiểu ... âm đều thể truyền trong chân không. Câu 14 : âm tại một điểm bằng 1,80 W/m2. Hỏi một sóng khác cùng tần biên độ bằng 0, cờng độ âm tại điểm đó l bao nhiêu?Câu 15 : g chu kì T v có...
 • 7
 • 574
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn sinh năm 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2012 co dap an chi tietđề thi thử đại học môn lý năm 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán năm 2012 co dap anbộ đề thi thử đại học môn toán năm 2012 có đáp án212 đề thi thử đại học môn toán file word có đáp ánđề thi thử đại học môn hóa năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn văn khối d có đáp ánđề thi thử đại học môn tiếng anh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn tiếng anh 2013 co dap anđề thi thử đại học môn toán 2013 violet có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối a co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015