Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại nhà máy Cơ khí ôtô 3-2

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy Cơ khí ôtô 3-2
... số tiền đã trả quá số tiền phải trả về tiền lơng, tiền công, tiền thởng các khoản khác cho công nhân viên.- Các khoản tiền lơng, tiền công, bảohiểm xã hội các khoản phải trả cho công ... 70%)26 ngày41- Các khoản tiền lơng, tiền thởng, bảo hiểm xã hội các khoản đã trả đã ứng cho công nhân viên.- Các khoản khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của công nhân viên.D ... Công đoàn phí. 2.4.1 Các sổ kế toán tiền lơng các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ Công đoàn phí.* Sổ chi tiết tiền lơng. Nhà máy mở 2 sổ chi tiết: 334.1 334.2 không mở chi tiết cho Tài khoản...
 • 47
 • 229
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Thăng Long

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Thăng Long
... doanh công nghệ Hà Nội Luận văn tốt nghiệp *Theo quyt nh mi t nm 2010, cỏc khon trớch theo lng s gm 4 khon: BHXH, BHYT, KPC, v Bo him tht nghip vi t l cú thay i. Nhng trong lun vn ny theo ... tr, phi np khỏcIII. H THNG S SCH HCH TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TRONG DOANH NGHIP 1. i vi doanh nghip ỏp dng hỡnh thc Nht ký S Cỏi: hoch toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng, doanh ... Thanh ánh Mã sinh viên: 06A00275N 23Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội Luận văn tốt nghiệp Qu BHXH l qu c hỡnh thnh do vic trớch lp theo mt t l quy nh trờn s tin lng thc t phi tr cho ton...
 • 71
 • 383
 • 6

46 Tổ chức công tác Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

46 Tổ chức công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
... các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long .Kết cấu đề tài gồm 3 chơng:Ch ơng I . Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại ... ơng II . Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long.Ch ơng III . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế ... bảng lơng, thực hiện phân bổ, tính toán lơng các khoản phải tính cho cán 24 Kế toán trưởng Kế toán vật tư TSCĐCCDC Kế toán tiền mặt TGNH Kế toán Tổng hợp Kế toán tiền lương các khoản...
 • 65
 • 203
 • 0

133 Tổ chức công tác Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

133 Tổ chức công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
... công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long..1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. 1.1.1. ... 335 kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng còn sử dụng một số tài khoản khác nh TK 622, TK 627, TK 111, TK 112, TK 1381.3.3. Tổng hợp phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng Tiền ... Thăng Long2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung, toàn bộ công việc kế toán đợc tập trung tại phòng kế toán của công ty, ở các đội, đơn vị...
 • 65
 • 214
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
... về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long..1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. 1.1.1. ... cho các đối tợng sử dụng.1.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lơng, tiền công các khoản trích theo l-ơng. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoảng trích theo lơng đợc thực hiện trên các tài khoản ... công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại doanh nghiệp.Ch ơng II . Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số...
 • 65
 • 259
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long
... dụnga)Hình thức kế toán: 24 Kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp tscđ kế toán vật t ,tài sản Kế toán tiền lơng thanh toán Kế toán tổng hợp chi phí, tính giá thànhThủ quỹ+ Phân xởng II Dập ... Đặc điểm công tác kế toán Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long1-Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công tyHình thức tổ chức kế toán của Công ty là hình thức tập trung. Do đó, công tác quản ... bảng quỹ lơng hiện từng khoản tiền lơng, các khoản khác các khoản khấu trừ vào lơng của ngời lao động, số còn lại ngời lao động thực lĩnh. II. Hạch toán chi tiết các khoản trích theo lơng 1....
 • 48
 • 272
 • 2

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 2 thăng Long

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 2 thăng Long
... cho các đối tợng sử dụng.1.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lơng, tiền công các khoản trích theo l-ơng. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoảng trích theo lơng đợc thực hiện trên các tài khoản ... sát của các cơ quan chức năng nhà nớc.2.1.4 Đặc điểm Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty xây dựng số 2 Thăng Long2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình ... 335 kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng còn sử dụng một số tài khoản khác nh TK 622, TK 627, TK 111, TK 112, TK 1381.3.3. Tổng hợp phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng Tiền...
 • 50
 • 218
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 2 Thăng Long

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 2 Thăng Long
... cho các đối tợng sử dụng. 1.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lơng, tiền công các khoản trích theo lơng. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoảng trích theo lơng đợc thực hiện trên các tài khoản ... Kế toán trởng Kế toán vật t TSCĐ CCDC Kế toán tiền mặt TGNH Kế toán Tổng hợp Kế toán tiền lơng các khoản vay Thủ quỹ Nhân viên thống kê kế toán tại các đội vào các ... huy hết khả năng sáng tạo của mình trong công việc. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. Tiền lơng các khoản trích theo lơng không chỉ là vấn đề quan tâm riêng...
 • 52
 • 237
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG
... xuất cho các đối tợng sửdụng.1.3.4. Kế toán tổng hợp tiền lơng, tiền công các khoản trích theo lơng. Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoảng trích theo lơng đợc thực hiện trên các tài khoản ... động công đoàn tại doanh nghiệp.lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long..1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác ... 335 kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng còn sử dụng một số tài khoản khác nh TK 622, TK 627, TK 111, TK 112, TK1381.3.3. Tổng hợp phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng Tiền...
 • 16
 • 228
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG
... chữa giá trị trang thiết bị.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty xây dựng số 2 thăng long Kế toán trởng Kế toán vật t TSCĐCCDC Kế toán tiền mặt TGNH Kế toán Tổng hợp Kế toán tiền lơng các ... sát của các cơ quan chức năng nhà nớc.2.1.4 Đặc điểm Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty xây dựng số 2 Thăng Long2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình ... đợc lập theo từng tổ, phòng ban do tổ trởng chấm 16Ghi cuối thángĐối chiếu kiểm tra2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng Công ty...
 • 33
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần ii thực trạng và tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhhphần iii một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp điệntổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bêtông xây dựng hà nộithực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh đầu tư và thương mại đại vũ i c tnhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch tuynel đầm hàsự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệpđánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnglý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngsự cần thiết tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngmột số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may thăng longthực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu i thăng longthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long2 thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng tổng hợp nga chứcmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tvxd tân cửu long 49một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tvxd tân cửu longNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ