Tài liệu về : “Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 26

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 26

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 26
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 26< /b> Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS- Củng cố kó năng xem đồng hồ (khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6) .- Tiếp ... hoạt động đ - Trả lời từng câu hỏi của bài toán. + Bài 2 : Giáo viên đưa ra các thời điểm diễn ra hoạt động “7 giờ và 7 giờ 15 phút” .- Hướng dẫn HS so sánh các thời điểm nêu trên - HS tổng hợp ... DÙNG DẠY HỌC :- Mô hình đồng hồ.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 30’ 2. Hoạt...
 • 3
 • 1,630
 • 9

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 19

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 19
... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : BẢNG NHÂN 2. Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính .- Giải bài toán ... Hướng dẫn HS đếm thêm 2 rồi ghi vào ô trống- HS theo dõi .- HS đọc đọc lại .- HS đọc thuộc bảng nhân .- HS nhẩm nêu kết qu - HS làm bài. - Điền số rồi đọc lênTrường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng ... bìa tức là lấy” 2 chấm tròn được lấy 1 lần .- GV viết lên bảng 2 x 1 = 2 đọc là hai nhân một bằng hai. Tương tự như vậy GV lần lược lấy 2, 3, 4,… tấm bìa hình thành bảng nhân 2 .- Hướng dẫn HS...
 • 3
 • 604
 • 4

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 23

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 23
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS học thuộc bảng chia 3. Rèn luyện kó năng vận dụng bảng chia đã học. II./ ... HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi HS đọc bảng chia 3.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài .25 2. ... HS đọc kỹ đề toán và thi giải nhanh .+ Bài 5 : Yêu cầu HS tự đọc đề rồi giải vào vở.3’ 3. Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò .- GV Nhận xét tiết học. - HS nhẩm miệng nêu kết quả .- HS làm bài...
 • 2
 • 927
 • 10

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 24

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 24
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS .- Rèn kó năng giải bài toán “ Tìm một thừa số chưa biết ” .- Rèn kó ... đề toán. GV hỏi : - Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?Yêu cầu HS làm bài vào vở.+ Bài 5 : Tổ chức cho HS thi giải nhanh.3’ 3. Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò .- Nhận xét tiết học. - ... Rèn kó năng giải bài toán có phép chia.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 3 HS làm 3 bài tập sau.X x 2 = 12 X x 3 = 27 3 x X = 183. Bài...
 • 2
 • 1,366
 • 5

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 25

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 25
... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS .- Học thuộc bảng chia năm và rèn luyện vận dụng bảng chia đã học. - Nhận ... bảng chia 5 và cách giải toán. Cách tiến hành :+ Bài 1 : Tính nhẩm.+ Bài 2 : Tính nhẩm.+ Bài 3 : Yêu cầu HS đọc đề toán nêu tóm tắc bằng miệng.+ Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề toán thi giải nhanh+ Bài ... nào khoanh tròn 51 số con voi ? 4’ 2. Hoạt động 2: Củng cố – Dặn dò .- GV Nhận xét tiết học. - HS tính nhẩm miệng – Nêu kết quả .- HS làm bài vào vở .- HS giải vào vở.Bài giải :Số quyển vở...
 • 2
 • 1,272
 • 8

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 27

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 27
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 27 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Giúp HS rèn luyện kó năng tính nhẩm về phép nhân ... Hướng dẫn làm bài tập. Mục tiêu : qua các bài tập ôn lại nội dung như nêu ở mục tiêu bài học. Cách tiến hành :+ Bài 1 : Tính nhẩm.+ Bài 2 :a. GV yêu cầu HS cần phân biệt 2 dạng bài tập .- Phép cộng có ... DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò3’ 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 25 2. Hoạt động 2: Hướng...
 • 3
 • 1,627
 • 16

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 29

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 29
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS .- Luyện tập so sánh các số có 3 chữ số .- Nắm được thứ tự ... lớn.GV viết bài tập lên bảng hướng dẫn HS làm bài. - HS nêu cách so sánh hai số này .- HS làm bài trên bảng .- Làm bài – Đổi vở chữa bài .- Làm bài vào vở nêu cách so sánh.Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng ... số .- Nắm được thứ tự các số (Không quá 1000) .- Luyện ghép hình. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bộ lắp ghép hình.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của...
 • 3
 • 1,746
 • 15

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 30

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 30
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố .- Về các đơn vò đơn độ dài: m, km, mm .- Rèn luyện kó năng ... tiết học. - HS làm bài - Đổi vở chữa bài .- Tự làm bài rồi đọc bài để chữa.Bài giải:Quảng đường người đó đi được là.18 + 12 = 30 (km)Đáp số : 30kmĐọc kó đề toán – Tính nhẩm .- Tìm câu trả lời .- Đo ... Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.30’ 2 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. + Bài 1 : GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.+ Bài 2 : Yêu cầu HS đọc kỹ bài toán nêu tóm tắc bằng...
 • 2
 • 1,561
 • 11

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 31

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 31
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS .- Rèn kó năng tính cộng các số có ba chữ số (không nhớ) .- Ôn tập về ... cố – Dặn dò.Nhận xét tiết học. - Đặt tính - Tính- HS làm bài vào bảng con- HS làm bài vào vở rồi đổi vở chữa bài .- HS làm bài vào vở rồi đọc bài .- 1 HS lên bảng giải .- Lớp làm bài bảng con.IV./ ... Hoạt động 1: Ôn tập .- GV cho HS nêu các bước tính cộng .25 2. Hoạt động 2: Thực hành.+ Bài 1: Tính.+ Bài 2: Đặt tính rồi tính (Cột 1, 3)+ Bài 4: Yêu cầu HS đọc kó đề toán rồi giải vào vở.+...
 • 2
 • 1,263
 • 8

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 32

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập - Tuần 32
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : LUYỆN TẬP .Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS nhận biết .- Củng cố việc nhận biết và cách ... HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 2 HS lên bảng sửa bài tập 4 trang 163 SGK.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.30’ 2. Hoạt động 2: ... đồng, 20 0 đồng, 500 đồng, 1000 đồng .- Rèn kó năng thực hiện các phép tính cộng trừ trên các số với đơn vò là đồng .- Thực hành trả tiền và nhận lại tiền thừa trong mua bán.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC...
 • 2
 • 342
 • 3

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP