Tài liệu về : “Bài giảng Bài: Bảo vệ bầu không khí trong sạch

Bài giảng Bài: Bảo vệ bầu không khí trong sạch

Bài giảng Bài: Bảo vệ bầu không khí trong sạch
... làm và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch? Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch Hoạt động 1:Những biện pháp để bảo vệ bầu không khí trong sạch ... 2011 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Khoa học Bảo vệ bầu không khí trong sạch Hoạt động 2: Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch Hoạt động ... pháp để giữ cho bầu không khí trong sạch Em, gia đình em, địa phương nơi em ở đã làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch ? Kết luận: Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí: - Thu gom và...
 • 8
 • 953
 • 2

Bảo vệ bầu không khí trong sạch

Bảo vệ bầu không khí trong sạch
... khÝ trong s¹ch Thảo luận: - Xây dựng bản Cam kết bảo Vệ bầu không khí trong sạch. - Thảo Luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền để cổ động mọi người cùng bảo vệ bầu không khí trong sạch. ... kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm ? Nªu t¸c h¹i cña bÇu kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm ? KHoa häc B¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch Th¶o luËn Th¶o luËn nhãm 5 NhiÖm vô cña c¸c nhãm lµ th¶o luËn néi dung tõng bøc tranh...
 • 12
 • 283
 • 0

Tài liệu Khoa học 4 - BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM docx

Tài liệu Khoa học 4 - BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM docx
... pháp cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch. - Giáo viên ghi đề - Yêu cầu học sinh mở sgk/80 B. Bài mới : 1. Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch . - Quan sát ... Khoa học BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Sau bài học, HS biết : 2. Kĩ năng : - Nêu những việc nên và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch. 3. ... không khí trong sạch. 3. Thái độ :- Cam kết thực hiện bảo vệ bầu không khí trong sạch. - Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bầu không khí trong sạch. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Hình vẽ - SGK...
 • 4
 • 223
 • 1

Tài liệu Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí pptx

Tài liệu Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí pptx
... nhiễm không khí trong nhà Ô nhiễm không khí trong nhà Không khí trong nhà được xem là không gian trong phòng không phải là khu vực công nghiệp mà con người sống ở đó > 1h. Gồm: không ... tố ảnh hưởng chính Yếu tố ảnh hưởng chính đến không khí trong nhàđến không khí trong nhà2 yếu tố chính:¾ Khối lượng và chất lượng không khí bên ngoài lấy vào phòng (lưu lượng thông gió, ... MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.comÔ nhiễm không khí Ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất trong khí quyển sinh ra từ hoạt động của con người hoặc các quá...
 • 28
 • 273
 • 1

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng chương 9 - ts nguyễn thị vân anh

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng chương 9 - ts nguyễn thị vân anh
... chế bảo vệ người tiêu dùng - Quan điểm của nhóm nghiên cứu đề tài về bảo vệ NTD của Bộ Tư pháp năm 2008:Thiết chế bảo vệ NTD là các cơ quan tổ chức có chức năng chủ yếu là đưa phápluật bảo vệ ... quan đến bảo vệ NTD; Hệ thống cơ quan tài phán; Hệ thống các hội bảo vệ NTD- Theo kinh nghiệm của các nước phát triểnThiết chế bảo vệ NTD bao gồm: cơ quan nhà nước chuyên trách về bảo vệ NTD;các ... bảo vệ NTD từ 1990 đến nay - Hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam là tổ chức xã hội do các cá nhân, tổ chức Việt Nam tự nguyện thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để bảo vệ...
 • 14
 • 56
 • 0

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - ts nguyễn thị vân anh

bài giảng luật bảo vệ người tiêu dùng - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - ts nguyễn thị vân anh
... NTD mà nhà nước cần chínhsách về bảo vệ NTD trong đó có luật bảo vệ NTD3. Chính sách của nhà nước về bảo vệ NTD3.1. Khái niệm Chính sách của nhà nước về bảo vệ NTD là tổng thểcác chủ trương ... luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam 2. Hiệu lực của Luật bảo vệ quyền lợi của ngườitiêu dùng (2010)3. Nguồn của pháp luật VN về bảo vệ người tiêudùngIII. Khái quát pháp luật bảo vệ người ... bảo vệ quyền lợi NTD- Luật bảo vệ quyền lợi NTD cần được ban hành thay thếcho Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi NTD - Luật bảo vệ quyền lợi NTD chỉ quy định những vấn đềchung chưa được quy định trong...
 • 25
 • 128
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP