Tài liệu về : “BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP

Tài liệu MẪU BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẢ CÔNG VIỆC NGHIỆP pptx

Tài liệu MẪU BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP pptx
... BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP I - MỤC ĐÍCH:- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - ... doanh. Nắmvững nội qui qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do công ty qui định với nghiệp may.- Hiểu biết rõ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong nghiệp. - Nắm vững các chính sách, ... lịch sản xuất.Trang: 1 / 34. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:4.1 Giám đốc sản xuất:a> Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về mọi hoạt động sản xuất của nghiệp may.- Nhận kế hoạch...
 • 3
 • 247
 • 1

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẢ CÔNG VIỆC NGHIỆP docx

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP docx
... BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP I - MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. ... doanh. Nắm vững nội qui qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do công ty qui định với nghiệp may. - Hiểu biết rõ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong nghiệp. - Nắm vững các chính sách, ... toàn nghiệp thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000. b> Quyền hạn: - Có quyền tiếp nhận điều động lao động trong phạm vi toàn nghiệp. - Đề nghị công ty bảo nhiệm, miễn nhiệm...
 • 3
 • 121
 • 3

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẢ CÔNG VIỆC docx

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC docx
... BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN I - MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. ... Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty. 4. tả công việc: * Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp kế toán chi tiết. + Phần kế toán tổng hợp thể ... Công việc này được chi tiết theo từng chức vụ hoặc phần hành kế toán như sau: 4.1. Kế toán trưởng: a> Trách nhiệm: - Tổ chức công tác kế toán, thống kê bộ máy kế toán phù hợp với công...
 • 16
 • 103
 • 0

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TẢ CÔNG VIỆC pptx

Tài liệu BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC pptx
... BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH I - MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt ... với công ty. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc công ty. b> Quyền hạn: - Được quyền thừa lệnh Tổng giám đốc yêu cầu các phòng nghiệp vụ các giám đốc nghiệp ... thông tin từ nghiệp Dệt nhuộm, nghiệp May thêu. - Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất. - Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao....
 • 13
 • 90
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP