Tài liệu về : “Bài giảng Bài: Tìm số trung bình cộng

Bài giảng DS 7. Số trung bình cộng

Bài giảng DS 7. Số trung bình cộng
... không nên lấy số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu đó.1. Số trung bình cộng của dấu hiệu: a) Bài toán: b) Công thức:2. Ý nghĩa số trung bình cộng: §4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNGVí dụ: Xét ... TRUNG BÌNH CỘNGTổng bằng: 250 Trả lời: Điểm trung bình cả lớp là: 250 : 40 = 6,25Điểm số (x)Điểm số (x)Tần số (n)Tần số (n) (Bảng 20 )250250X 6,2540= =§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. Số ... tính số điểm trung bình của lớp 7A (bảng 21) :1. Số trung bình cộng của dấu hiệu a) Bài toán b) Công thức§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG11 2 2 3 3 k kx n x n x n x nXN+ + + +=Điểm số (x)Điểm...
 • 13
 • 114
 • 1

Bài giảng Bài: Tìm số trung bình cộng

Bài giảng Bài: Tìm số trung bình cộng
... đến 9 có 7 chữ số Trung +bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là: 45 : 9 = 5 Đáp số : 5 Bµi: Tìm số trung bình cộng I. Tìm số trung bình cộng Bài toán 1: Rót vào can thứ ... Bµi 3: Tìm trung bình cộng của các số tu nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Bài làm:Từ 1 đến 9 gồm những số nào? Các số từ 1 đến 9 là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Muốn tìm trung bình cộng, trước ... sinh) Trung bình mỗi lớp có : 84 : 3 = 28 ( học sinh ) Đáp số : 28 học sinh Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số số 25; 27 và 32  Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 2828 là số trung bình...
 • 10
 • 393
 • 4

Tài liệu Bài: Tìm số trung bình cộng

Tài liệu Bài: Tìm số trung bình cộng
... đến 9 có 7 chữ số Trung +bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là: 45 : 9 = 5 Đáp số : 5 Bµi: Tìm số trung bình cộng I. Tìm số trung bình cộng Bài toán 1: Rót vào can thứ ... Bµi 3: Tìm trung bình cộng của các số tu nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Bài làm:Từ 1 đến 9 gồm những số nào? Các số từ 1 đến 9 là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Muốn tìm trung bình cộng, trước ... sinh) Trung bình mỗi lớp có : 84 : 3 = 28 ( học sinh ) Đáp số : 28 học sinh Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số số 25; 27 và 32  Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 2828 là số trung bình...
 • 10
 • 356
 • 2

Bài soạn Tiết 47: Số trung bình cộng_thi GVG quận

Bài soạn Tiết 47: Số trung bình cộng_thi GVG quận
... không nên lấy số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu đó.1. Số trung bình cộng của dấu hiệu: a) Bài toán: b) Công thức:2. Ý nghĩa số trung bình cộng: Tiết 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGVí dụ ... 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGTổng bằng :250 Trả lời : Điểm trung bình cả lớp là : 250:40 = 6,25Điểm số( x)Điểm số( x)Tần số( n)Tần số( n) (Bảng 20 )25025,640250==XTiết 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. ... bạn làm bài kiểm tra ?Trả lời: Có 40 bạn làm bài kiểm tra.×?2Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình cả lớp.1. Số trung bình cộng của dấu hiệu: a) Bài toán:...
 • 17
 • 223
 • 0

Bồi dưỡng học sinh giỏi Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng

Bồi dưỡng học sinh giỏi Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng
... dạng toán Tìm số tung bình cộng. Tìm số trung bình cộng là một trong số các bài toán điển hình trong chương trình Toán lớp 4. Đây là bài toán có liên quan đến việc tính tổng của các số vì vậy ... dưỡng học sinh giỏiHướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng I/ Đặt vấn đề -Giải toán là một trong những vấn đề trung tâm của phương pháp dạy học toán ở cấp học phổ thông. ... cách khai thác bài toán phối hợp với các dạng toán điển hình khác như Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số ta sẽ phát triển rất nhiều bài toán khác nhau. Trước hết ta đưa bài toán cơ...
 • 2
 • 2,343
 • 18

Tìm số trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng
... Tìm số Tìm số trung bình cộng trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng 13 2? ?? Số 2 là số trung bình cộng của 3 số 1, 3 và 2(1+3+2):3 =2Muốn tìm số trung bình ... 4G4G Bài 3 Bài 3 Trung bình cộng của 2 số là 125. Số lớn là 150. Tìm số bé. GiảiTổng 2 số là:125 x 2 = 250 Số bé là:250 – 150 = 100Đáp số: 100 Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Muốn ... =2Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Bài 1 Bài 1 Tìm số trung bình cộng của: Tìm số trung bình cộng của:a.a.35 và 45...
 • 11
 • 400
 • 3

Toán 4 : tìm số trung bình cộng

Toán 4 : tìm số trung bình cộng
... Tìm số Tìm số trung bình cộng trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng 13 2? ?? Số 2 là số trung bình cộng của 3 số 1, 3 và 2(1+3+2):3 =2Muốn tìm số trung bình ... 4b4b Bài 3 Bài 3 Trung bình cộng của 2 số là 125. Số lớn là 150. Tìm số bé. GiảiTổng 2 số là:125 x 2 = 250 Số bé là:250 – 150 = 100Đáp số: 100 Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Muốn ... =2Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Bài 1 Bài 1 Tìm số trung bình cộng của: Tìm số trung bình cộng của:a.a.35 và 45...
 • 11
 • 1,536
 • 3

Tim so Trung binh cong.ppt

Tim so Trung binh cong.ppt
... nhiêu chữ số ?Từ 1 đến 9 có 7 chữ số Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:35 : 7 = 5 Đáp số : 5 Đ5 Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Bài toán: Rót ... số trung bình cộng của những số nào? Muốn tìm trung bình cộng của nhiếu số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số hạng. Tìm số trung bình cộng của các số sau: Bài 1a) 42 và ... sinh) Trung bình mỗi lớp có :84 : 3 = 28 ( học sinh ) Đáp số : 28 học sinh Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số số 25; 27 và 32  Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 2828 là số trung bình...
 • 10
 • 309
 • 7

TOÁN 4 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG.ppt

TOÁN 4 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG.ppt
... Tìm số Tìm số trung bình cộng trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng 13 2? ?? Số 2 là số trung bình cộng của 3 số 1, 3 và 2(1+3+2):3 =2Muốn tìm số trung bình ... 4G4G Bài 3 Bài 3 Trung bình cộng của 2 số là 125. Số lớn là 150. Tìm số bé. GiảiTổng 2 số là:125 x 2 = 250 Số bé là:250 – 150 = 100Đáp số: 100 Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Muốn ... =2Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Bài 1 Bài 1 Tìm số trung bình cộng của: Tìm số trung bình cộng của:a.a.35 và 45...
 • 11
 • 735
 • 5

Tìm số trung bình cộng- Toán 4

Tìm số trung bình cộng- Toán 4
... Tìm số Tìm số trung bình cộng trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng 13 2? ?? Số 2 là số trung bình cộng của 3 số 1, 3 và 2(1+3+2):3 =2Muốn tìm số trung bình ... 4G4G Bài 3 Bài 3 Trung bình cộng của 2 số là 125. Số lớn là 150. Tìm số bé. GiảiTổng 2 số là:125 x 2 = 250 Số bé là:250 – 150 = 100Đáp số: 100 Tìm số trung bình cộng Tìm số trung bình cộng Muốn ... =2Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Bài 1 Bài 1 Tìm số trung bình cộng của: Tìm số trung bình cộng của:a.a.35 và 45...
 • 11
 • 810
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP