Tài liệu về : “CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

SỞ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP XNK

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP XNK
... xác định kết quả tiêu thụ kế toán sử dụng TK 911 " ;Xác định kết quả kinh doanh& quot; các tài khoản liên quan khác. 3. Trình tự kế toán xác định kết quả tiêu thụ. Trình tự kế toán xác định ... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP XNK I. Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm. 1. Khái niệm. Trong nền kinh tế thị trường các ... XNK ,bán hàng được chia thành _ Bán hàng trong nước _ Bán hàng ngoài nước ( xuất khẩu) 2.1. Bán hàng trong nước. Cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp XNK áp dụng các phương thức bán hàng...
 • 11
 • 43
 • 0

luận chung về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

Lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
... luận chung về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 1.1 Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Hạch toán ... định kết quả tiêu thụ thành phẩm Sau một kỳ hạch toán, kế toán tiến hành xác định kết quả của hoạt động kinh doanh. Kế toán sử dụng tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh để xác định kết quả ... tính trên doanh số bán trong kỳ - Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán doanh thu của hàng bán bị trả lại - Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh Bên...
 • 20
 • 78
 • 0

LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Lí LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... lục)3. Kế toỏn kết quả tiờu thụ thành phẩm Kết quả tiờu thụ là kết quả cuối cựng của hoạt động sản xuất - kinh doanh sau một thời kỳ nhất định. Kết quả tiờu thụ là số chờnh lệch giữa doanh thu ... ký chung, những đơn vị cú quy mụ lớn thường ỏp dụng hỡnh thức nhật ký chứng từ.Lí LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTI ... CỦA CễNG TÁC KẾ TOÁN TIấU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIấU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1. Quỏ trỡnh tiờu thụ ý nghĩa của cụng tỏc kế toỏn tiờu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp 1.1....
 • 13
 • 28
 • 0

SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁCKHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP1.1. Khái niệm, bản chất nội dung kinh tế của kế toán tiền lương các khoản ... động doanh nghiệp phải chịu toàn bộ tính vàochi phí sản xuất kinh doanh 1.3.4.3. Phân loại lao động trong doanh nghiệp Trong các doanh nghiệp công nghiệp thì công việc đầu tiên có tác dụng ... nhập tiềnlương với kết quả sản xuất của người lao động. 1.3. Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.3.1. Tài khoản sử dụng :Để tiến hành kế toán tiền lương và...
 • 14
 • 60
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SXXNK XE ĐẠP XE MÁY HN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SXXNK XE ĐẠP XE MÁY HN
... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SXXNK XE ĐẠP XE MÁY HN 3.1. Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu ... hợp vào cuối mỗi niên độ kế toán. 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nói chung , kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại các doanh nghiệp sản xuất ... môn, nghiệp vụ để hạch toán đúng chế độ kế toán. Nhờ vậy, công tác kế toán tại các phần hành kế toán là tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho công tác quản trị kế toán nói riêng công tác quản...
 • 19
 • 55
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX-XNK XE ĐẠP XE MÁY HN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX-XNK XE ĐẠP XE MÁY HN
... hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại phòng kinh doanh cTy SX-xnk xe đạp xe máy HN 3.1. Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu ... môn, nghiệp vụ để hạch toán đúng chế độ kế toán. Nhờ vậy, công tác kế toán tại các phần hành kế toán là tơng đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho công tác quản trị kế toán nói riêng công tác quản ... hợp vào cuối mỗi niên độ kế toán. 7 7 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nói chung , kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại các doanh nghiệp...
 • 18
 • 32
 • 0

SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUA KINH DOANH 1.1 KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 1.1.1 Một số khái niệm bản 1.1.1.1 Thành phẩm Là những sản phẩm đã kết ... nhập khác TK 421 Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ Lợi nhuận hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 1.3.1.1 Nội ... 1.3.3 Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh 1.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 911 Xác đònh kết quả kinh doanh 1.3.3.2 Kết cấu: Nợ TK911 Có - Trò giá vốn của sản phẩm hàng hóa - Doanh thu thuần về sản...
 • 13
 • 58
 • 0

SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU. 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT ... thời hàng tồn kho. 1.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU. 1.2.1. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ. 1.2.1.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán ... tốt công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ công tác kế toán của Doanh nghiệp. 1.1.2. Sự cần thiết của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong...
 • 20
 • 97
 • 0

SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
... CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1. Sự cần thiết nhiệm vụ của bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh ... toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Như đã khẳng định, bán hàng xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Kế toán trong các doanh nghiệp với tư cách là công ... xác định kết quả bán hàng Xác định kết quả bán hàng là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng...
 • 30
 • 119
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP