Tài liệu về : “Giao an sinh hoc 11 nâng cao trọn bộ

Giao an sinh hoc 11 nâng cao trọn bộ

Giao an sinh hoc 11 nâng cao trọn bộ
... hoạt động sống của cây.II. Cơ quan và bào quan hô hấp 1. Cơ quan hô hấp Xốy ra ở tất cả các cơ quan,đặc biệt là các bộ phận đang sinh trởng ,sinh sản 2. bào quan hô hấp Ty thểIII. Cơ chế hô ... Cho học sinh nghiên cứu mục II.2.? Biện pháp tăng cờng độ quang hợp?Học sinh nêu đợc các biện pháp nh:+ Làm cho bộ lá phát triển+ Điều tiết quang hợp+ Chọn giống có khả năng quang hợp cao. ? ... nêu các khái niệm sinh học liên quan:+ Cờng độ quang hợp+ Năng suất sinh học+ Năng suất kinh tế?Vì sao nói quang hợp quyết định năng suất câytrồng?Học sinh nêu đợc chỉ có quang hợp mới tạo...
 • 87
 • 1,454
 • 3

Giáo án sinh học 11 nâng cao

Giáo án sinh học 11 nâng cao
... chính. II. Bộ máy quang hợp 1. Lá - Cơ quan quang hợp Cấu tạo của lá - Cấu tạo ngoài : - Cấu tạo trong : 2. Lục lạp bào quan quang hợp Có 2 lớp màng bao bọc. Bên trong gồm Chất nền và Grana (có ... Bài 7 . quang hợp Ngày soạn: 2/9/2007 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Phát biểu đợc khái niệm về quang hợp - Nêu đợc vai trò của quang hợp ở cây xanh - Trình ... tinh bột và saccarôzơ trong quang hợp 2. Kỹ năng Quan sát, phân tích, tổng hợp. Kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập. 3. Thái độ hành vi Có ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trờng vì cây xanh...
 • 55
 • 1,188
 • 11

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20
... quạ trçnh sinh lê quan trng cọ liãn quan âãún nhiãưu hoảt âäüng sinh lê khạc trong cáy. II. PHỈÅNG PHẠP. Âàût cáu hi âãø hc sinh tho lûn, ging gii. III. CHØN BË CA THÁƯY V TR. - GV: Tranh v minh ... Ngy soản: 27/9/2007 Låïp dảy: 11A 3 , 11A 5 Bi 7: QUANG HÅÜP I. MỦC TIÃU 1. kiãún thỉïc: - HS tháúy r khại niãûm vãư quang håüp åí thỉûc váût trãn cå såí â hc vãư quang håüp åí cáúp âäü tãú bo ... quan sạt v phán têch tranh v. 3. Thại âäü: - Hçnh thnh bo vãû mäi trỉåìng trãn cå såí hiãøu biãút vãư vai tr ca quạ trçnh quang håüp. 4. Tỉ duy: Tháúy dỉåüc mäúi liãn quan logic cạc quạ trçnh sinh...
 • 68
 • 453
 • 3

Tài liệu Giáo án sinh học 11 (nâng cao) doc

Tài liệu Giáo án sinh học 11 (nâng cao) doc
... GIÁO ÁN SINH HỌC 11( nâng cao) Bài 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGNgười dạy:Phan Trường An 3060457Nguyễn Thị Kim Hoa 3060476I. MỤC TIÊU:Sau khi học xong bài này học sinh có khả ... dò:• Yêu cầu học sinh về nhà lập lại sơ đồ kiến thức của bài.• Trả lời các câu hỏi và bài tập của bài 28/ trang 112 , SGK lớp 11( nc).• Xem trước bài mới, bài 29/ trang 113 , SGK lớp 11( nc). Trả lời ... nghĩ chỉ có các vật vô tri, vô giác mới có điện. Vậy ở sinh vật có điện không? ở sinh vật cũng có mang điện, đó là điện sinh học. Vậy điện sinh học là gì? Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động là...
 • 8
 • 469
 • 15

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ

Giáo án tiếng Anh 11 nâng cao trọn bộ
... THPT Chî Míi §oan Minh Phóc 8 Lesson plan English 11 2008 - 2009 use to describe their friend s appearance and ’ personalities T gets Ss prepare an outline for their writing and exchange it with ... and check their answers - T calls on some Ss to give the answers. T provides correct answers if necessary. If Ss cannot comple the task, T might let Ss listen one more time and pause at the answers ... work and then pair work Listen to the tape carefully and fill the table in the book with note Pair work Whole class Tapescript: Lan’s talk THPT Chî Míi §oan Minh Phóc 7 Lesson plan English 11...
 • 126
 • 2,041
 • 23

Giáo án Sinh học 12 nâng cao Bài 9, 10, 11

Giáo án Sinh học 12 nâng cao Bài 9, 10, 11
... nhuộm rồi đặt lên kính quan sát. 2. Quan sát tiêu bản - Quan sát tiêu bản tạm thời qua kính hiển vi - Quan sát tiểu bản cố định qua kính hiển vi V. CỦNG CỐ Vẽ hình quan sát được, chỉ rõ các cặp ... Hướng dẫn học sinh cách sử dụng kính hiển vi và cách đưa lam kính vào vị trí để quan sát. Hs: Làm theo hướng dẫn của giáo viên đồng thời vẽ hình quan sát được. 1. Làm tiêu bản tạm thời quan sát NST ... TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC Gv: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm ở nhà Gv: Kiểm tra kết quả thu được của mỗi học sinh Gv: Hướng dẫn đồng thời làm mẫu để học sinh quan sát. Hs: Làm thí nghiệm dưới sự giám...
 • 4
 • 1,163
 • 16

giáo án hình học 11 nâng cao chương 1 các phép biến hình

giáo án hình học 11 nâng cao chương 1 các phép biến hình
... Học 11 Nâng Cao 1.Dặn dò: Nhắc lại khái niệm phép tònh tiến ,phép dời hình ,biểu thức tọa độ và các tình. 2.Hướng dẫn: Hướng dẫn một số bài tập trong SGK trang 9. Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao ... Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG HH11NC. Tiết1: Bài1: MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HÌNH. I.MỤC ĐÍCH + Học sinh nắmvững khái niệm phép biến ... 2.Hướng dẫn: Hướng dẫn một số bài tập trong SGK trang 18 và 19. Tiết 8: Bài5: HAI HÌNH BẰNG NHAU Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao I . MỤC ĐÍCH: + Giúp học sinh hiểu được ý nghóa của đònh lí:Nếu hai tam...
 • 21
 • 865
 • 7

giao an hinh hoc 11 nang cao

giao an hinh hoc 11 nang cao
... tròn (O) G O C B A trọng tâm là giao điểm ba đương trung tuyến. 1 (I, ) 3 V : A G→ Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác ABC. Giải: Gọi I là trung điểm BC thì I cố định. Điểm G là trọng tâm tam giác ... Giải bài tập 4 trang 9 sách giáo khoa. 3. Vào bài: HĐ 1: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Vẽ một đường thẳng a bất kì, một điểm M tùy ý , yêu cầu học sinh xác định M’ sao ... học sinh Nội dung Bài 2. (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Dựng qua A một đường thẳng d cắt O ở M và (O’) ở N sao cho M là trung điểm của AN. Giả sử ta có hình cần dựng, ta có M là trung điểm AN...
 • 22
 • 579
 • 6

Giáo án sinh học 10 Nâng Cao

Giáo án sinh học 10 Nâng Cao
... nhóm sinh vật nhỏ bé, phải quan sát qua kính hiển vi. Sinh trưởng nhanh, phân bố rộng, thích ứng cao với môi trường. Gồm: Vi khuẩn, ĐVNS, tảo đơn bào và virut. Có vai trò quan trọng trong hệ sinh ... LÁCH B TỔ SINH HỌC § 3 GIỚI KHỞI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH, GIỚI NẤM. I / MỤC TIÊU : Học sinh phải nắm được: − Đặc điểm giới khởi sinh, nguyê sinh, nấm. − Phân biệt được đặc điểm các sinh vật thuộc ... sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật. Gv tổng kết lại và cho học sinh ghi bài. HS đưa ra các câu trả lời: Sinh vật chung quanh ta muôn màu, muôn vẽ, chúng rất đa dạng. Học sinh nghiên cứu sách...
 • 109
 • 1,743
 • 14

GIAO AN HINH HOC 11 NANG CAO-CHUON I

GIAO AN HINH HOC 11 NANG CAO-CHUON I
... MẶT PHẲNG. Tiết 1: §1. MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH (1t) I. MỤC TIÊU. 1.Về kiến thức. Giúp học sinh +Học sinh nắm được khái niệm về phép biến hình; +Làm quen với ký hiệu và một số thuật ngữ trong ... hoạt động nhóm. II. PHƯƠNG PHÁP. Gợi mở vấn đáp, an xen hoạt động nhóm. III. CHUẨN BỊ. -Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ, thước kẻ bảng. -Học sinh: Ôn lại khái niệm về hàm số (Đại số 10). IV. ... ngắn nhất khi M là giao điểm của AB và a. Hoạt động 4: ')( AAT MN = , baT MN = )( . Ta có AM + BN = A'N + BN Vậy AM + BN ngắn nhất khi A'N + BN ngắn nhất, hay N là giao điểm của A'B...
 • 35
 • 262
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP