Tài liệu về : “SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý"

SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý"

SỬ ĐỊA PHƯƠNG
... thÞ Lý Công UẩnVua Lý Thái Tổ (974 1028)Người đã mở đầu cho nền văn hoá Thăng Long Lập nên kinh đô Thăng Long vào mùa thu năm 1010. ... Trần ích Tắc7 Yết Kiêu14 Trần Thủ Độ Chính sách nhà nước để phát triển nông nghiệpdanh nhân thời trần Nhà lýNhà trầnGiống nhà lý Tiến bộ- Khuyến khích khai khẩn đất hoang.XQuan: - ... triển. Sở hữu đất đai: Ruộng đất công làng xã; điền trang; thái ấp (vương hầu, Quý tộc); Tư hữu (Địa chủ) Thñ c«ng nghiÖp thêi trÇn ph¸t triÓnThèng kª c¸c nghÒ tiªu biÓu- Thñ c«ng nhµ n­íc...
 • 14
 • 118
 • 0

Công trình được xây đắp trong và ngoài kinh đô thăng long thời

Công trình được xây đắp trong và ngoài kinh đô thăng long thời lý
... Ly) và Nhật Bản (nửa sau thời Heian đến thời Kamakura) trong giai đoạn trung đạixxiv. 4. Vấn đề Long thành và Phượng thành Về các vòng thành của Kinh đô Thăng Long thời Lý, tác giả đã viết trong ... Thăng Long của Long thành. Nhưng tên gọi Long thành có khả năng là cách gọi tắt của Thăng Long thànhxxvi. Trường hợp đó, chúng ta cần giải thích ghi chép SL-tháng 12/1212 như “vào trong Long ... Vin. Chớnh hng Nam xõy in Cao Minh, thm gi l Long Trỡ. Bờn trong Long Trỡ cú mỏi cong, hng hiờn bao quanh bn mt. Sau in Cn Nguyờn t hai in Long An v Long Thy lm ni n . Bờn t lm in Nht Quang, bờn...
 • 12
 • 62
 • 0

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... có: (VD: địa danh được trùng tu lại: điện Long An, điện Long Thuỵ, Chùa Vạn Tuế).Ngoài những địa danh được nhắc tới với mục đích sử dụng của triều đình thì ta còn thấy có một số địa danh được ... 3 [1012] – tháng 4nt Điện Long AnĐiện Long ThuỵCung Long ĐứcSửa chữaSửa chữaXây mớiVua xem đua thuyền4 12352432432432435Điện Hàm Quang4 Quý Sửu [ Thuận Thiên] năm thứ ... hơn ta có bảng phân loại về địa danh Thăng Long Hà Nội giai đoạn nhà lý như sau.Bảng 3: Phân loại về địa danh Thăng Long – Hà Nội giai đoạn nhà Lý.STT Phân loại địa danh Số lần Tỷ lệ (%)1...
 • 27
 • 150
 • 0

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... có: (VD: địa danh được trùng tu lại: điện Long An, điện Long Thuỵ, Chùa Vạn Tuế).Ngoài những địa danh được nhắc tới với mục đích sử dụng của triều đình thì ta còn thấy có một số địa danh được ... 3 [1012] – tháng 4nt Điện Long AnĐiện Long ThuỵCung Long ĐứcSửa chữaSửa chữaXây mớiVua xem đua thuyền4 12352432432432435Điện Hàm Quang4 Quý Sửu [ Thuận Thiên] năm thứ ... Cung 3 2.885 Sông 5 4.806 Các địa danh khác 34 32.72Tổng số 6 loại địa danh 104 100%3. Nhận xét về địa danh Thăng Long Hà Nội giai đoạn nhà Lý trong“Đại Việt sử ký toàn thư”Như vậy từ các...
 • 26
 • 93
 • 0

Địa danh Thăng Long - Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý - Trần

Địa danh Thăng Long - Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý - Trần
... có: (VD: địa danh được trùng tu lại: điện Long An, điện Long Thuỵ, Chùa Vạn Tuế). Ngồi những địa danh được nhắc tới với mục đích sử dụng của triều đình thì ta còn thấy có một số địa danh được ... kê về những địa danh được nhắc tới trong "Đại Việt Sử Ký Tồn Thư" giai đoạn nhà Lý như sau. Bảng 1: Bảng thống kê về địa danh Thăng Long – Hà Nội Trong "Đại Việt Sử Ký Tồn Thư" ... Nhâm tý, [ Thuận Thiên] năm thứ 3 [1012] – tháng nt Điện Long An Điện Long Thuỵ Cung Long Sửa chữa Sửa chữa Xây mới Vua xem đua 4 1 2 3 5 243 243 243 243 THƯ...
 • 28
 • 106
 • 0

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... không có: (VD: địa danh được trùng tu lại:điện Long An, điện Long Thuỵ, Chùa Vạn Tuế).Ngoài những địa danh được nhắc tới với mục đích sử dụng của triều đìnhthì ta còn thấy có một số địa danh được ... thứ 3[1012] – tháng4nt Điện Long AnĐiện Long ThuỵCung Long ĐứcSửa chữaSửa chữaXây mớiVua xem đuathuyền4 12352432432432435Điện HàmQuang4 Quý Sửu[ Thuận Thiên]năm thứ 4[1013] ... hơn ta có bảng phân loại về địa danhThăng Long Hà Nội giai đoạn nhà lý như sau.Bảng 3: Phân loại về địa danh Thăng Long – Hà Nội giai đoạn nhà Lý.STT Phân loại địa danh Số lần Tỷ lệ (%)1...
 • 27
 • 108
 • 0

Địa danh Thăng Long – Hà Nội. Trong Đại Việt Sử ký toàn thư giai đoạn Lý Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội. Trong Đại Việt Sử ký toàn thư giai đoạn Lý Trần
... có: (VD: địa danh được trùng tu lại: điện Long An, điện Long Thuỵ, Chùa Vạn Tuế).Ngoài những địa danh được nhắc tới với mục đích sử dụng của triều đình thì ta còn thấy có một số địa danh được ... 3 [1012] – tháng 4nt Điện Long AnĐiện Long ThuỵCung Long ĐứcSửa chữaSửa chữaXây mớiVua xem đua thuyền4 12352432432432435Điện Hàm Quang4 Quý Sửu [ Thuận Thiên] năm thứ ... Cung 3 2.885 Sông 5 4.806 Các địa danh khác 34 32.72Tổng số 6 loại địa danh 104 100%3. Nhận xét về địa danh Thăng Long Hà Nội giai đoạn nhà Lý trong“Đại Việt sử ký toàn thư”Như vậy từ các...
 • 26
 • 90
 • 0

Thăng Long thời tiền sử

Thăng Long thời tiền sử
... Thành-Đại La (thế kỉ 7-9) đến thành Thăng Long (thế kỉ 11-18) và thành Hà Nội (thế kỉ 19).- 4 -Thăng Long thời tiền sửChương I: Thăng Long thời LýThăng Long thời Lý là một kinh thành phong kiến.Trên ... -Thăng Long thời tiền sửchính là những tiền đề cần thiết cho các hoạt động kinh tế và thương mại của Thăng Long thời Trần được đẩy lên một diện mạo mới.Cuối thời Trần, Thăng Long đã được sử sách ... -Thăng Long thời tiền sửlại Thăng Long mở đầu một thời kỳ mới và duy nhất trong lịch sử Việt Nam vừa có Vua vừa có Chúa, được gọi là thời Lê Trung Hưng. Sau khi đuổi được họ Mạc ra khỏi Thăng Long, ...
 • 68
 • 103
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở Nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004.

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình lao động và tiền lương ở Nhà máy thuốc lá Thăng Long thời kỳ 1995-2004.
... thiết thực . Hình thức tiền lơng trả theo thời gian gồm hai chế độ: theo thời gian đơn giản và theo thời gian có thởng. _Trả lơng theo thời gian giản đơn là số tiền lơng nhận đợc của ... theo thời gian đơn giản nhân với thời gian làm việc thực tế, sau đó cộng với tiền thởng Lơng theo thời gian đơn giản, trong chế độ trả lơng này không phụ thuộc vào trình độ thành thạo và thời ... hiện qua mức hao phí thời gian lao động dùng để sản xuất ra sản phẩm trong một khoảng thời gian theo lịch nào đó. Chất lợng lao động là trình độ lành nghề của ngời lao động đợc sử dụng trong quá...
 • 68
 • 141
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP