Tài liệu về : “Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

phân biệt cổ phiếu trái phiếu do công ty cổ phần phát hành.doc

phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do công ty cổ phần phát hành.doc
... giá cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu mênh giá cổ phiếu trên thị trường có thể rất khác nhau. Mệnh giá cổ phiếu là mệnh giá phát hành của cổ phiếu ghi trên cổ phiếu đựơc công ty xác nhận, còn giá cổ ... kiến trả cho trái phiếu định phát hành. 3. Những điểm khác nhau cơ bản giữa cổ phiếu trái phiếu: CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU -Cổ phiếu là giấy biên nhận số vốn cổ phần nên ... nhượng cổ phần;- Chữ kí mẫu của người đại diện theo pháp luật dấu của công ty;- Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty ngày phát hành cổ phiếu; - Loại cổ phiếu (cổ phiếu phổ thông hay cổ...
 • 4
 • 2,036
 • 18

Phân biệt cổ phiếu trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu
... tư vào tài sản cố định. Có rất nhiều trái phiếu công ty (phân biệt với trái phiếuChính phủ trái phiếucủa Ngân hàng) khác nhau như: trái phiếu có tài sản cầm cố, trái phiếu có thể thu hồi, trái ... mà CTCP trả cho cổ đông gọi là lợi tức cổ phần hay còn gọi là cổ tức. cổ phiếu bao gồm: cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu mang lại cho người sở hữu nó những ... trái phiếu, chứng chỉ quỹ…tuy nhiên, loại chứng khoán dài hạn chủ yếu là cổ phiếu trái phiếu. Khoản 2 3 điều 6 luật chứng khoán 2006 định nghĩa: “CP là loại chứng khoán xác nhận quyền và...
 • 5
 • 2,829
 • 26

Hiệu quả huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu trái phiếu của công ty cổ phần thông qua mô hình công ty Vincom.pdf

Hiệu quả huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần thông qua mô hình công ty Vincom.pdf
... hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu ... 17 1.4.1 Cổ phiếu hình thức phát hành cổ phiếu ................................. 17 1.4.2 Trái phiếu hình thức phát hành trái phiếu .............................. ... động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu 1.4.1 Cổ phiếu hình thức phát hành cổ phiếu 1.4.1.1 Khái niệm cổ phiếu Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ... hình thức cổ phiếu Tuy nhiên khi xem xét cổ phiếu của công ty cổ phần, người ta thường phân chia theo tính chất của các quyền lợi mà cổ phiếu mang lại cho cổ đông: cổ phiếu phổ thông cổ phiếu...
 • 86
 • 2,550
 • 16

Tìm hiểu về Cổ phiếu Trái phiếu do Công ty Cổ phần phát hành

Tìm hiểu về Cổ phiếu và Trái phiếu do Công ty Cổ phần phát hành
... hành cổ phiếu. Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông. Lợi tức mà CTCP trả cho cổ đông gọi là lợi tức cổ phần hay còn gọi là cổ tức. cổ phiếu bao gồm: cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi. Cổ ... nhiều trái phiếu công ty (phân biệt với trái phiếuChính phủ trái phiếucủa Ngân hàng) khác nhau như: trái phiếu có tài sản cầm cố, trái phiếu có thể thu hồi, trái phiếu có thể chuyển đổi. ... LDN 2005). cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu mang lại cho người sở hữu nó những khoản ưu đãi nhất định so với cổ phiếu thường. Những ưu đãi đó là: quyền nhận lợi tức trước các cổ đông có cổ phiếu khác...
 • 4
 • 410
 • 11

Đề tài:Hiệu quả huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu trái phiếu của công ty cổ phần thông qua mô hình công ty Vincom pptx

Đề tài:Hiệu quả huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần thông qua mô hình công ty Vincom pptx
... vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu 1.4.1 Cổ phiếu hình thức phát hành cổ phiếu 1.4.1.1 Khái niệm cổ phiếu Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ... thức cổ phiếu Tuy nhiên khi xem xét cổ phiếu của công ty cổ phần, người ta thường phân chia theo tính chất của các quyền lợi mà cổ phiếu mang lại cho cổ đông: cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ... với cổ phiếu ưu đãi trái phiếu. Bởi cổ phiếu thường đại biểu cho quyền sở hữu công ty, đầu tư vào cổ phiếu thường là đầu tư vào tài sản trong công ty chứ không dưới dạng tiền như trái phiếu...
 • 86
 • 333
 • 1

SO SÁNH CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU

 SO SÁNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU
... SO SANH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU - Trái phiếu: các công ty lớn có thể tăng nguồn vốn bằng cách phát hành bán trái phiếu cho công chúng,công ty đóng vai trò là người nợ công chúng - Cổ phiếu :các ... loại cổ phiếu: 1) &apos ;Cổ phiếu phổ thông': là loại cổ phiếu có thu nhập phụ̀ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội đồng cổ ... bất cứ khi nào yêu cầu (cổ phiếu ưu đãi hoàn lại); 3) &apos ;Cổ phiếu đang lưu hành': là cổ phiếu hiện đang lưu hành trên thị trường do các cổ đông đang nắm giữ. Cổ phiếu có khả năng chuyển...
 • 4
 • 976
 • 14

CÁC yếu tố rủi RO THÔNG THƯỜNG tác ĐỘNG đến tỷ SUẤT SINH lời của cổ PHIẾU TRÁI PHIẾU

CÁC yếu tố rủi RO THÔNG THƯỜNG tác ĐỘNG đến tỷ SUẤT SINH lời của cổ PHIẾU và TRÁI PHIẾU
... với 32 danh mục trái phiếu cổ phiếu ở mức 0.95, nguyên nhân từ nhóm cổ phiếu BE/ME thấp nhất. Trong số những cổ phiếu có tỉ số BE/ME thấp nhất (cổ phiếu tăng trưởng), những cổ phiếu nhỏ nhất ... đổi chung trong TSSL của cổ phiếu & trái phiếu. TSSL cổ phiếu bị tác động bởi 3 nhân tố thị trường cổ phiếu, chúng cũng bị tác động bởi 2 nhân tố thị trường trái phiếu. Tiếp theo, kiểm ... lên. Vì vậy, độ nhạy cảm chung của cổ phiếu trái phiếu đối với TERM & DEF cho thấy những biến đổi liên tục trong TSSL kỳ vọng của cổ phiếu trái phiếu. 5.3. Kiểm định liên kết (Joint...
 • 36
 • 274
 • 2

Phân tích bản kĩ thuật cổ phiếu REE NHC. Hiệu lực áp dụng cho 09/12/07

Phân tích cơ bản và kĩ thuật cổ phiếu REE và NHC. Hiệu lực áp dụng cho 09/12/07
... nhiều vốn tài sản cố định vào các dự án dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.-Các lĩnh vực này cần khá nhiều vốn thời gian thu hồi chậm.-Những dự án chí mới đi vào hoạt ... khuyên rằng: Ree đang ở mức này khó mà rớt xuống hơn nữa. - mua vào tại điểm này, đầu tư dài hạn REE là hợp lý.•Tại những điểm 1 2 là những điểm mua bán phù hợp của REE trong quá ... xuất đầu tư vào nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nên cần lượng vốn lớn để đầu tư phát triển+ Công ty đang chuyển hướng kinh doanh đa dạng hóa các danh mục đầu tư, bỏ vốn vào các...
 • 42
 • 116
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP