Tài liệu về : “Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị
... CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ? Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của ... 5: So sánh trội không hoàn toàn với trôi hoàn toàn ? Câu 6: Nêu những di n biến cơ bản của NST trong nguyên phân ? Câu 7: Nêu những di n biến cơ bản của NST trong giảm phân ? Câu 8: So sánh nguyên ... không ? Tại sao ? Câu 11: Thế nào là hiện tượng di truyền lien kết gen ? Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật PLĐL của Men Đen ở những điểm nào ? Hãy nêu điều kiện xảy ra di truyền...
 • 2
 • 822
 • 13

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền biến dị ở cấp độ phân tử sinh học 9

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử  sinh học 9
... biểu hiện, vai trò của đột biến gen. ADN ARN Protein ADN 12 - Phân biệt được biến dị di truyền với biến dị không di truyền, đột biến với thường biến, đột biến gen với đột biến nhiễm ... biến gen, cơ chế biểu hiện của đột biến gen. + Phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền, đột biến và thường biến. + So sánh đột biến gen và đột biến NST + Phân tích mối quan hệ ... gồm 2 phần: Phần I – Di truyền biến dị; Phần II – Sinh vật và môi trường. Trong đó nội dung của phần I chiếm tỉ lệ khá lớn trong các đề thi HSG cấp quận hay thành phố. Thêm vào đó di truyền...
 • 19
 • 434
 • 1

Xây dựng sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i cơ chế di truyền biến dị sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i  cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông
... thì phần đông mang tính đối phó.-32-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỖ THỊ NGỌC HƯƠNGXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, ... cơ chế di truyền biến dị SH 12 - THPT a. Về phía HS Nguyên nhân hạn chế chất lượng lĩnh hội kiến thức chương cơ chế di truyền biến dị của HS cũng như các kiến thức khác của bộ môn sinh ... của gen cấu trúc.- Nêu được định nghĩa mã di truyền, đặc điểm của mã di truyền và giải thích được đặc điểm mã di truyền. - Trình bày được những di n biến chính cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân...
 • 116
 • 909
 • 5

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ (multiptle choice question) về phần kiến thức chương i, II, III, IV phần di truyền biến dị, sinh học 9 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ (multiptle choice question) về phần kiến thức chương i, II, III, IV  phần di truyền và biến dị, sinh học 9 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học
... Thị Kim Giang (1998), Xây dựng câu hỏi dạngMCQ về một số nội dung vật chất di truyền biến đổi vật chất di truyền trong chơng trình Di truyền học ở ĐHSP, Thông báo khoa họcsố 6-1998, trờng ... 3, 4 Câu 121. Di truyền liên kết là hiện tợng67 - Ưu điểm: TNTL đòi hỏi HS trả lời và di n đạt bằng ngôn ngữ của chính mình,GV ít tốn thời gian cho việc soạn câu hỏi, HS có thể tự do di n ... items): Là những câu hỏi có 2 dãy thông tin, một bên là các câu hỏi, bên kia là câu trả lời. Số câu ghép càng nhiều thì xác suất may rủi càng nhỏ, do đó, càng tăng phần ghép so với phần đợc ghép...
 • 101
 • 263
 • 2

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ có phản hồi hướng dẫn để dạy học chương cơ chế di truyền biến dị sinh học 12 THPT

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ có phản hồi hướng dẫn để dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12  THPT
... câu MCQ: Từ câu số 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 114.* Phiếu học tập số 2:- Ôn tập về hậu quả của đột biến. Gồm các câu MCQ: câu 51, câu 59 đến câu 68.* Phiếu học tập số 3:- Ôn tập về cấu ... của từng câu hỏi và cả bộ câu hỏi: 19V. Củng cố: GV cho thêm câu hỏi MCQ để học sinh về nhà tự làm.BÀI: ÔN TẬP 3I. Mục tiêuKiến thức:- Ôn tập về đột biến cấu trúc NST, các dạng đột biến cấu ... học tập cho HS (phiếu học tập chứa đựng các câu hỏi MCQ)* Phiếu học tập số 1:- Ôn tập về đột biến gen, nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến, sự biểu hiện của đột biến gen. Gồm các câu...
 • 85
 • 442
 • 1

CÂU HỎI DI TRUYỀN BIẾN DỊ 9

CÂU HỎI DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 9
... Tr nghiệm Sinh học 9 + 12 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN BIẾN DỊ VÀ DI TRUYỀN SINH 9 ĐỘT BIẾN GEN  ... 14. Dạng biến đổi nào sau đây KHÔNG phải là đột biến gen ? #[> &:%*> :/68F,)*+ ':->  15. Đột biến gen ... .-6/*B%*B-B=/*/>*;>!%$ '=0#B&" 17. Đơn vi ̣ bị biến đổi trong gen đô ̣ t biến la ̀ #/e f *$ f ;e f !%$ &/>$ g  /e...
 • 35
 • 381
 • 9

Câu hỏi ôn tập trao đổi nước khoáng ở thực vật

Câu hỏi ôn tập trao đổi nước và khoáng ở thực vật
... Câu hỏi ôn tâp: Trao đổi nước và trao đổi khoáng ở thực vật Câu 1: Mưa axit có tính axit vì chứa vượt mức các ion H + . Một ảnh hưởng của mưa axit là rút kiệt chất dinh dưỡng của ... mà vẫn có thể “đói về đạm”? Câu 9: Thực vật ở nước và thực vật ở cạn không có lông hút thì hút nước bằng cách nào? Câu 9: Hai loài thực vật trên cạn có số lượng lông hút và bề mặt hấp thu như ... sao? Câu 10: Bộ rễ thực vật thích nghi với chức năng hút nước và hút khoáng như thế nào? Câu 11: Quá trình trao đổi nước ở thực vật di n ra như thế nào? Câu 12: Nêu một số biện pháp kĩ thuật nông...
 • 2
 • 442
 • 16

Cau hoi ôn tập phần tiến hóa

Cau hoi ôn tập phần tiến hóa
... và cơ chế di truyền biến dò 27. Đột biến là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa vì đột biến là loại biến dò : A. di truyền được B. không di truyền được C. không liên quan đến biến đổi trong ... A. tổ hợp mang gen đột biến đó B. cá thể mang đột biến đó là đực hay cái C. đột biến đó là trội hay lặn D. . thời điểm phát sinh đột biến 07. Vai trò của biến động di truyền trong tiến hóa nhỏ ... mã di truyền. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ : A. nguồn gốc thống nhất của sinh giới C. thông tin di truyền ở tất cả các loài đều giống nhau B. mã di truyền có tính thoái hóa D. mã di...
 • 5
 • 212
 • 15

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam lop 9

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam lop 9
... Đông Dương. Có sự ủng hộ của các nước XHCN và lực lượng hoà bình thế giới. C©u11 Nêu đủ 4ySGKtrang71 mỗi ý 0/5đ C©u12 T rình bày được đầy đủ di n biến 3chiến dịch Chiến dịch Tây nguyên Chiến dịch ... i sõu sc. Câu9 (25) Di t giặc đói: Hũ gạo cứu đói , ngày đồng tâm, không dùng gạo nấu rượu(0,5đ) + Đẩy mạnh sản xuất, tịch thu ruộng của đế quốc, Việt gian chia cho nông dân(0,5đ) Di t giặc ... Câu3 .(3.0)-Din bin (1.5)-Kt qu(1.0)-í ngha(0.5) Câu4 .(3.0)-í ngha(1.5) -Nguyờn nhõn thng li(1.5) Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 ỏp ỏn: Nguyờn nhõn: Ch quan: ( 1) - Dõn tc Vit Nam vn cú truyn thng sõu sc, ó u...
 • 5
 • 742
 • 3

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam .doc

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam .doc
... 72 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 9 1.Chiến dịch mà qn ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ? A. Chiến dịch Tây Bắc B. Chiến dịch Trung du C. Chiến dịch ... trận qn sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ? A. Chiến dịch Trung Du B. Chiến dịch Dường số 18 C. Chiến dịch Hòa Bình D. Chiến dich Tây Bắc 6.Ai là anh hùng trí ... Chiến dich Tây Bắc 1952 8.Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? A. Chiến dịch biên giới thu đông 1950 B. Chiến d ịch biên giới Đông Xuân...
 • 11
 • 239
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP