Tài liệu về : “Quan ly nha nuoc ve giao duc 1

Quan ly nha nuoc ve giao duc 1

Quan ly nha nuoc ve giao duc 1
... q(.*MR(7((O(>E(-.O2g 1 l/3¤JILEl9BB+Hy IL(C 1 G8W= 1 GJ /4/qE(:J@/0(C 1 G8 Wl49ƒIJILD/o+ 1 GJ23(-.O2g 1 l/3+BW74(74( 1 . 1 l9ƒ74M,(/R(JEª ... •8F¯G(JR(MN(-/44T2O(-.B/ 1 G23\ •/0B/(C/7(*2l*Wl4*[ 1 .(Œ(«+( 1 .(o 1 G8S0T2=E[qEl 1 GJ23m(L+((C9H 1 .2J(L7(74M,( ... /09B(3/7(* 1 l9ƒ(7(4T2O(-./@M4( 1 .B ((C•* 1 G8WK*@(L5 - /0(7(/O([74M,( 1 [(MNEl2q(2B4T4@WgM} +8E+, 1 l9ƒ/>(...
 • 235
 • 194
 • 0

Tài liệu Quyển 1 - Quản nhà nước về giáo dục doc

Tài liệu Quyển 1 - Quản lý nhà nước về giáo dục doc
... tác 18 68. Chế độ chính sách 18 69. Đánh giá xếp loại cán bộ công chức 18 7 10 . Tiền lương-phụ cấp 18 7 11 . Đào tạo bồi dưỡng 18 8 12 . Kỷ luật cán bộ công chức 18 9 13 . Thi đua khen thưởng 18 9 14 . ... hội 19 1Đ. HỌC SINH 19 2 1. Tuyển sinh 19 22. Thi, xét tốt nghiệp 19 23. Đánh giá xếp loại học sinh 19 34. Thi chọn học sinh giỏi 19 35. Khen thưởng, kỷ luật 19 3E. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 19 4 1. Văn ... 19 4 1. Văn bản 19 42. Văn bằng chứng chỉ 19 53. Thanh tra 19 64. Tài chính 19 75. Tài sản 2086. Lập kế hoạch, quy hoạch 211 7. Đấu thầu 211 8. Xây dựng 212 9. Công nghệ thông tin 215 10 . Bưu chính,...
 • 240
 • 178
 • 0

QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
... công tác 10 . Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Chương III CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC I. CÁC LOẠI PHỤ CẤP, TRỢ CẤP (TT) 11 . Phụ cấp ... đạo 12 . Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên chuyển sang làm công tác thư viện 13 . Chế độ, chính sách đối với giáo viên giáo dục quốc phòng 14 . Chế độ, chính sách đối với giáo viên thể dục thể thao 15 . ... Cờ thi đua của Chính phủ. 9. Danh hiệu Anh hùng Lao động 10 . Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 11 . Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân 12 . Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú Chương III CHẾ ĐỘ CHÍNH...
 • 28
 • 477
 • 1

Quan ly nha nuoc ve giao duc

Quan ly nha nuoc ve giao duc
... công tác 10 . Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Chương III CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC I. CÁC LOẠI PHỤ CẤP, TRỢ CẤP (TT) 11 . Phụ cấp ... đạo 12 . Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên chuyển sang làm công tác thư viện 13 . Chế độ, chính sách đối với giáo viên giáo dục quốc phòng 14 . Chế độ, chính sách đối với giáo viên thể dục thể thao 15 . ... Cờ thi đua của Chính phủ. 9. Danh hiệu Anh hùng Lao động 10 . Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 11 . Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân 12 . Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú Chương III CHẾ ĐỘ CHÍNH...
 • 28
 • 322
 • 4

Tài liệu Quản nhà nước giáo dục

Tài liệu Quản lý nhà nước vê giáo dục
...  16 6/2004/NĐ-CP  BGF™V™<&( oE- 1 G23/7(*  1 l9ƒB(+874M,(< 323S[ 11 2/2004/NĐ-CP BGU™&™<&( oE- 1 G23((J 1 l9ƒ ... quản lý trường học – Q 1: Quản lý nhà nước về giáo dục.GT8( L( 1 [(J 1 G8/Xh* 1 G23\¾/›/qEE7E95 1 [(.7EM,+/Xh*2C 1 G23KBHS*° ... /HR(J@]•(•(4/>+BD*T(7( 1 G8MNSR@(o/3*BIL›.5 1 G8IJ@rsO+B+)479B 1 G8(4ZJ2J.G@]•+€(..*.L( 1 [(J+8(7( 1 G8IJ@rsO+B+)47)*VFF /4IL( 1 [(J+8 1 G8/Xh*28(5E(7( 1 G8(...
 • 235
 • 227
 • 0

Một số giải pháp liên kết giữa cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất nhằm nâng cao cao hiệu quả quản nhà nước về giáo dục trung học phổ thông ở quận 5, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp liên kết giữa cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất nhằm nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông ở quận 5, thành phố hồ chí minh
... KTTH-HN 1 Quận 1 186.483 5 2 1 1 19 2. 718 5 1 12 Quận 2 14 4.966 4 2 1 1 224.2 51 6 1 1 1 13 Quận 3 19 0 .17 7 5 2 1 1 19 1.905 5 1 14 Quận 4 19 4.545 2 4 1 1 19 2.964 6 1 1 1 5 Quận 5 19 9.260 6 3 1 1 215 .2 01 ... 6 1 1 264.099 5 1 1 11 Quận 11 230.946 6 4 1 1 269.722 7 1 6 1 1 12 Quận 12 373.499 3 2 1 1 415 .234 5 1 1 13 Gò Vấp 535 .18 8 3 3 1 1 6 01. 5 51 5 1 1 14 Tân Bình 416 .225 4 3 1 1 547.899 5 1 1 15 ... 622.9 21 4 1 1 1 20 Củ Chi 340 .11 2 8 1 1 1 438.593 9 1 1 1 21 Hóc Môn 344.054 5 1 1 1 430.654 6 1 1 1 22Bình Chánh4 21. 529 3 2 1 1 488.663 4 1 3 1 123 Nhà Bè 10 2.448 1 1 1 1 18 0.030 3 1 2 1 124...
 • 104
 • 159
 • 0

Nâng cao hiệu lực quản nhà nước về giáo dục đại học

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đại học
... dụci b. 10 . B o (19 95), 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (19 45 -19 95), i. 11 . B o (19 95), Từ Bộ Quốc gia ... CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Nguyn Th t s gim cng c i hc, cao Tạp chí Giáo dục (5), tr .11 -12 ,53 2. Nguyn ... cu hi nhp quc t. Chƣơng 4 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 4 .1 Quan điểm 4 .1. 1. u lc quc v...
 • 21
 • 141
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP