Tài liệu về : “ap suat khi quyen

Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
... lỏng: p = d.h Đây là một cốc nước rất đầy và được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. ? Khi lộn ngược cốc nước xuống nước có chảy ra ngoài không ?Vì sao? Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 1. SỰ ... Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 3. VẬN DỤNG C9. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển? 1 .Khi bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra ngoài được.Bẻ cả hai đầu ống thuốc chảy ra dễ...
 • 22
 • 477
 • 3

Bài 9: Áp suất khí quyển

Bài 9: Áp suất khí quyển
... động cá nhân) -Sau khi nhận xét bài làm của hai học sinh trên giáo viên nêu vấn đề :Khi thực hiện cách nhân phân số thì không qui đồng mẫu -GV nhấn mạnh ta không qui đồng mẫu khi nhân hai phân ... 24 < 29 < 32 < 45 Nên 62 < 29 < 24 < 53 + HS thực hiện theo nhóm và đưa khi ab>0 khi ab<0 • Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà + Làm bài tập 53c; 54c,e; 55/trang 30 bài tập ... Kióứm tra baỡi cuợ (12') HS1: Phaùt bióứu caùc trổồỡng hồỹp bũng nhau cuớa tam giaùc vuọng? Baỡi tỏỷp 64/136. HS2: Baỡi tỏỷp 65/137. Hoaỷt õọỹng 2: Luyóỷn tỏỷp (30') Baỡi tỏỷp 1: (Baỡi...
 • 21
 • 577
 • 6

Bài 9: Áp suất khí quyển

Bài 9: Áp suất khí quyển
... chúng ra, kết quả là không thể tách rời chúng ra xa là vì khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu rất nhỏ, trong khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ ... lộn ngược cốc nước, nếu tờ giấy không ướt hoàn toàn, khi đó không khí lọt vào thì tờ giấy và nước sẽ bị rơi xuống. Em hãy giải thích vì sao? - Khi đục quả dừa, nếu đục một lỗ thì dốc quả dừa nước ... Khi lộn ngược một cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nuớc thì nước có chảy ra...
 • 15
 • 236
 • 1

ap suat khi quyen

ap suat khi quyen
... đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. Khi lộn ngược cốc nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao? ? Tại sao nước không chảy ra khi ta lật ngược cốc? Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP ... kéo được hai bán cầu rời ra. C4 Hãy giải thích tại sao?  Vì khi hút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0. Khi đó vỏ quả cầu chịu áp lực của khí quyển từ mọi phía nên ... trong chai nước khoáng, ta thấy chai bị biến dạng theo nhiều phía. C1 Hãy giải thích tại sao?  Khi hút bớt không khí trong chai ra, thì áp lực của không khí trong hộp nhỏ hơn áp lực từ bên ngoài,...
 • 18
 • 104
 • 3

Áp suất khí quyển

Áp suất khí quyển
... đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. Khi lộn ngược cốc nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao? Tại sao nước không chảy ra khi ta lật ngược cốc? Tieát 9 Tieát 9 AÙP SUAÁT KHÍ ... tồn tại của áp suất khí quyển C4 Hãy giải thích tại sao?  Vì khi hút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0. Khi đó vỏ quả cầu chịu áp lực của khí quyển từ mọi phía nên ... trong chai nước khoáng, ta thấy chai bị biến dạng theo nhiều phía. C1 Hãy giải thích tại sao?  Khi hút bớt không khí trong chai ra, thì áp lực của không khí trong hộp nhỏ hơn áp lực từ bên ngoài,...
 • 21
 • 116
 • 0

bai 9 AP SUAT KHI QUYEN(HAY)

bai 9 AP SUAT KHI QUYEN(HAY)
... đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. Khi lộn ngược cốc nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao? ? Tại sao nước không chảy ra khi ta lật ngược cốc? Phải chăng có một lực nào đó ... kéo được hai bán cầu rời ra. C4 Hãy giải thích tại sao?  Vì khi hút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0. Khi đó vỏ quả cầu chịu áp lực của khí quyển từ mọi phía nên ... một vỏ đựng sữa bằng giấy ta thấy vỏ hộp sữa bị bẹp theo nhiều phía. C1 Hãy giải thích tại sao?  Khi hút bớt không khí trong chai ra, thì áp lực của không khí trong hộp nhỏ hơn áp lực từ bên ngoài,...
 • 20
 • 178
 • 2

Bài 9: Áp suất khí quyển(sua doi bo xung)

Bài 9: Áp suất khí quyển(sua doi bo xung)
... lỏng tính bằng N/m 3 h là chiều cao của cột chất lỏng tính bằng m 2. p A < p B < p C = p D Khi lộn ngược một cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ... không khí trong vá chai n­íc, ta thấy vỏ chai bị bẹp theo nhiều phía. C1: Hãy giải thích tại sao? Khi hút bớt không khí trong vỏ chai ra, thì áp suất của không khí trong chai nhỏ hơn áp suất ở ngoài,...
 • 24
 • 143
 • 1

bài 9 áp suất khí quyển

bài 9 áp suất khí quyển
... đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước. Khi lộn ngược cốc nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao? ? Tại sao nước không chảy ra khi ta lật ngược cốc? Bài 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP ... kéo được hai bán cầu rời ra. C4 Hãy giải thích tại sao?  Vì khi hút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0. Khi đó vỏ quả cầu chịu áp lực của khí quyển từ mọi phía nên ... trong chai nước khoáng, ta thấy chai bị biến dạng theo nhiều phía. C1 Hãy giải thích tại sao?  Khi hút bớt không khí trong chai ra, thì áp lực của không khí trong hộp nhỏ hơn áp lực từ bên ngoài,...
 • 18
 • 217
 • 2

Áp suất khí quyển

Áp suất khí quyển
... đã làm thí nghiệm sau:C4. Hãy giải thích tại sao?Vì khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu gần bằng 0, trong khi đó, vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển ... áp suất?áp suất chất lỏng có đặc điểm gì?Công thức tính áp suất chất lỏng? tiÕt 9 – Bµi 9 Khi lén ng­îc mét cèc n­íc ®Çy ®­îc ®Ëy kÝn b»ng mét tê giÊy kh«ng thÊm n­íc th× n­íc cã ch¶y ... đựng sữa bằng giấy. C1: Hãy giải thích tại sao?Hiện tượng:Vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.=> Khi hút bớt không khí ở trong vỏ hộp ra, thì áp suất của không khí ở trong hộp nhỏ hơn áp suất...
 • 16
 • 86
 • 0

Áp suất khí quyển

Áp suất khí quyển
... Vì khi rút hết không khí ra thi áp suất trong Vì khi rút hết không khí ra thi áp suất trong quả cầu là bằng 0, trong khi đó vỏ quả cầu chịu quả cầu là bằng 0, trong khi đó vỏ quả...
 • 31
 • 100
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP