Tài liệu về : “Vẽ tranh theo đề tài: ƯỚC MƠ CỦA EM

Vẽ tranh theo đề tài: ƯỚC CỦA EM

Vẽ tranh theo đề tài: ƯỚC MƠ CỦA EM
... chiến tranh, trở thành người phi thường… I. Tìm, chọn nội dung đề tài: Vẽ về đề tài ước em sẽ vẽ ước của em là gì? II. Cách vẽ: B1: Vẽ hình ảnh chính trước sao cho rõ nội dung. II. Cách vẽ: ... hành: Em hãy vẽ một bức tranh đề tài : Ước của em ( Màu sắc tự chọn) III. Tìm, chọn nội dung đề tài: Bài tham khảo: Thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2010 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh đề tài ƯỚC MƠ CỦA ... tháng 04 năm 2010 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh đề tài ƯỚC MƠ CỦA EM I. Tìm, chọn nội dung đề tài: I. Tìm, chọn nội dung đề tài: Ước là những mong muốn tốt đẹp của con người. Nó có thể xảy ra ở...
 • 17
 • 3,454
 • 2

Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước của em

Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em
... Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh ? Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài? • Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ. Bước 2: Sắp xếp ... 31: Vẽ tranh Đề tài Ước của em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ tranh Đề tài Ước của em Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài ... dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Cách vẽ tranh: Bước 1: Chọn nội dung,hình ảnh ước của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ. Bước 2: Sắp xếp các mảng chính, mảng phụ trong tranh. Bước 3: Vẽ...
 • 12
 • 5,113
 • 5

Vẽ tranh đề tài: Ước của em-MT 8

Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8
... cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước của mình Em hãy kể về ước của mình cho các bạn cùng biết ? cho các bạn cùng biết ? i. T×m vµ ... nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức: + Bố cục chặt chẽ. + Màu sắc hài hoà. + Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn ... ®Ò tµi - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi. - Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i....
 • 10
 • 1,549
 • 2

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM pptx

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM pptx
... 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh và gợi ... nhà khoa học…là những ước đẹp có thể thực hiện được. -Yêu cầu HS nêu ước của mình. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh. Giáo viên phân tích cách vẽ một vài bức tranh hoặc vẽ lên bảng để HS thấy...
 • 3
 • 1,462
 • 2

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM doc

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM doc
... thuật Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh và gợi ... nhà khoa học…là những ước đẹp có thể thực hiện được. -Yêu cầu HS nêu ước của mình. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh. Giáo viên phân tích cách vẽ một vài bức tranh hoặc vẽ lên bảng để HS thấy...
 • 4
 • 1,347
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM ppt

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM ppt
... thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh và gợi ... nhà khoa học…là những ước đẹp có thể thực hiện được. -Yêu cầu HS nêu ước của mình. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh. Giáo viên phân tích cách vẽ một vài bức tranh hoặc vẽ lên bảng để HS thấy...
 • 4
 • 635
 • 0

Tiết 24: Đề tài ước của em

Tiết 24: Đề tài ước mơ của em
... học… BƯỚC 2: VẼ HÌNH BƯỚC 3: VẼ MÀU Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài “ƯỚC MƠ CỦA EM với nội dung tự chọn . Yêu cầu: Khuôn khổ: A4. Màu sắc: Tự chọn. NHẬN XÉT BÀI VẼ VỀ: - Nội dung đề tài? ... Tiết:24 I.TÌM CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM H2: TRANH PHÚ QUÍ Hãy cho biết tranh thể hiện ước gì? H1: TRANH GÀ ĐẠI CÁT H2: NHÓM 2H1: NHÓM 1 THẢO LUẬN CÁC BỨC TRANH ( 3 phút) H3: NHÓM ... hòa *HÌNH 4: -Nội dung: Ước cùng mẹ đi du lịch -Hình ảnh chính:Mẹ và con -Bố cục: chặt chẽ -Màu sắc: Hài hòa 1 2 3 4 BƯỚC 1: TÌM BỐ CỤC II/CÁCH VẼ: Nội dung đề tài: ớc trở thành hoạ sĩ,...
 • 15
 • 728
 • 2

Đề tài ước của em 2

Đề tài ước mơ của em 2
... cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước của mình Em hãy kể về ước của mình cho các bạn cùng biết ? cho các bạn cùng biết ? i. T×m vµ ... nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức: + Bố cục chặt chẽ. + Màu sắc hài hoà. + Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn ... ®Ò tµi - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi. - Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i....
 • 10
 • 402
 • 0

my thuat 5- Vẽ tranh theo đề tài tự chọn

my thuat 5- Vẽ tranh theo đề tài tự chọn
... 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn 1. Tìm chọn nội dung đề tài 2. Cách vẽ Bước 3: Vẽ rõ nội dung của hoạt động Thứ ngày tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn 1. Tìm chọn nội dung đề ... tài 2. Cách vẽ Bước 4: Sửa hình cho rõ nội dung Thứ ngày tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn 1. Tìm chọn nội dung đề tài 2. Cách vẽ Bước 5: Vẽ màu theo ý thích Bước 1: Tìm ... dung đề tài Bước 2 Bước 3 Bước 4: Bước 5: Thứ ngày tháng năm 2006 Bài 23: Vẽ tranh Đề tài tự chọn Mĩ thuật 1. Tìm chọn nội dung đè tài 2. Cách vẽ Thứ ngày tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh...
 • 12
 • 930
 • 5

Vẽ tranh theo đề tài: Ngày NGVN

Vẽ tranh theo đề tài: Ngày NGVN
... ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. 2. c¸ch vÏ Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ ... 11 năm 2010 Mỹ thuật Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ... Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. 3. s¾p xÕp bè côc Nhận xét - đánh giá - Nội dung : rõ chủ đề - Hình vẽ : cân đối, rõ mảng chính phụ - Màu sắc : hài...
 • 15
 • 378
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP