Tài liệu về : “Dãy số tự nhiên viết theo quy luật

C DE 1 DAY SO TU NHIEN VIET THEO QUY LUATdoc.doc

C DE 1 DAY SO TU NHIEN VIET THEO QUY LUATdoc.doc
... - 1 - Chuyên đề 1: DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT Tiết 1: DÃY CỘNG 1) Ví du 1ï: Xét các dãy số sau: a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; … b) Dãy số lẻ: 1; 3; 5; … c) Dãy các số chia cho 3 dư 1: ... dãy số trên, mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vò, số đơn vò này là 1 ở dãy a), là 2 ở dãy b), là 3 ở dãy c). Ta gọi các dãy trên là dãy ... đánh số trang một cuốn sách dày 284 trang bằng dãy số chẳn 2, 4, 6, 8,…. Giải: Chữ số 300 của dãy số trên là chữ số nào? - 3 - Viết dãy số chẵn từ 2 đến 98 phải dùng: 4 + 90 = 94 (chữ số) , còn...
 • 4
 • 801
 • 36

Dãy số tự nhiên viết theo quy luật

Dãy số tự nhiên viết theo quy luật
... - 1 - Chuyên đề 1: DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT Tiết 1: DÃY CỘNG 1) Ví du 1ï: Xét các dãy số sau: a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; … b) Dãy số lẻ: 1; 3; 5; … c) Dãy các số chia cho 3 dư 1: ... dãy số trên, mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vò, số đơn vò này là 1 ở dãy a), là 2 ở dãy b), là 3 ở dãy c). Ta gọi các dãy trên là dãy ... đánh số trang một cuốn sách dày 284 trang bằng dãy số chẳn 2, 4, 6, 8,…. Giải: Chữ số 300 của dãy số trên là chữ số nào? - 3 - Viết dãy số chẵn từ 2 đến 98 phải dùng: 4 + 90 = 94 (chữ số) , còn...
 • 4
 • 922
 • 46

Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat
... các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 1000 1 999 1 .... 12 1 6 1 2 1 20 +++++= A HD KQ: 1000 999 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 21 ++++= A HD Tơng tự A19,20 ... Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 ....... 15.11 4 11.7 4 7.3 4 1 ++++= A 399 2 ... 1 1 +++++= B ; ( HD lấy 100100 44 3 13 3 1 33 100 == BB ) Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 ...
 • 2
 • 2,928
 • 84

Dãy số nguyên - phân số viết theo quy luật

Dãy số nguyên - phân số viết theo quy luật
... (3). Dãy 3: Dãy dạng tích các phân số viết theo quy luật: Bài 3.1: Tính: 2500 2499 ..... 25 24 . 16 15 . 9 8 = A . Bài 3.2: Cho dãy số: ,... 35 1 1, 24 1 1, 15 1 1, 8 1 1, 3 1 1 a) Tìm số hạng ... Cho dãy số: ;.... 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1 16842 a) Tìm số hạng tổng quát của dãy. b) Gọi A là tích của 11 số hạng đầu tiên của dãy. Chứng minh A23 1 là số tự nhiên. c) Tìm chữ số tận ... Chuyên đề 1: dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật = = = = = = = = = = = = &*&*& = = = = = = = = = = = = = (1). Dãy 1: Sử dụng công thức tổng quát na...
 • 8
 • 1,445
 • 72

Dãy phân số viết theo quy luật

Dãy phân số viết theo quy luật
... Dãy phân số viết theo quy luật ( Chuyên đề toán 6 7) ======================= &*&*& ======================= Bài 1: Cho A = .... 35 1 1. 24 1 1. 15 1 1. 8 1 1. 3 1 1 a) Tìm thừa số ... .... 35 1 1. 24 1 1. 15 1 1. 8 1 1. 3 1 1 a) Tìm thừa số thứ 98 của A. b) Tính tích của 98 thừa số đầu tiên của A Bài 2: Tính 99.98...4.33.22.1 )98...321(...)321()21(1 ++++ +++++++++++ = B Bài...
 • 1
 • 1,528
 • 32

Day so viet theo quy luat

Day so viet theo quy luat
... (3). Dãy 3: Dãy dạng tích các phân số viết theo quy luật: Bài 3.1: Tính: 2500 2499 ..... 25 24 . 16 15 . 9 8 = A . Bài 3.2: Cho dãy số: ,... 35 1 1, 24 1 1, 15 1 1, 8 1 1, 3 1 1 a) Tìm số hạng ... Bài 3.28: Cho dãy số: ;.... 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1; 3 1 1 16842 GV: Lê Văn Hoà - Trờng THCS Xuân Lâm Tĩnh Gia Thanh Hoá 5 Chuyên đề : dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật ôn thi HSG- ... Chuyên đề : dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật ôn thi HSG- Toán THCS (1). Dãy 1: Sử dụng công thức tổng quát na 1 a 1 n)a.(a n + = + -...
 • 9
 • 1,597
 • 73

dãy số viết theo quy luật

dãy số viết theo quy luật
... số hạng của 1 dãy số mà 2 số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng 1 số đơn vị , ta dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối số đầu 0 : ( khoảng cách ) + 1 + Để tính tổng các số hạng của một dãy ... của một dãy số mà 2 số hạng liên tiếp cách nhau cùng 1 số đơn vị , ta dùng công thức: Tổng = ( số đầu số cuối ) .( số số hạng ) :2 Ví dụ 12 : Tính tổng A = 19 +20 +21 +.... + 132 Số số hạng của ... thờng xuyên bồi dỡng kỹ năng tính nhanh , tính hợp lý. Tuy nhiên khi gặp các bài toán tính tổng hữu hạn các số lập thành dãy số quy luật , thì hầu hết các em , kể cả học sinh giỏi , có năng...
 • 9
 • 1,109
 • 34

toan 4:dãy số tự nhiên

toan 4:dãy số tự nhiên
... Toán Dãy số tự nhiên ( Trang 19) Trong dãy số tự nhiên: - Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi. - Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 cho nên số 0 là số tự nhiên ... tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số. Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2008 Toán Dãy số tự nhiên ( Trang 19) 2. Trong dãy số tự nhiên: - Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên ... có số tự nhiên nào liền trước số 0 cho nên số 0 là số tự nhiên bé nhất. - Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn kém nhau 1 đơn vị. Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2008 Toán 1. Viết số tự...
 • 8
 • 269
 • 1

Dãy số tự nhiên - GADT toán 4

Dãy số tự nhiên - GADT toán 4
... ở một số tự nhiên bắt kì ta được số liền trước nó. -Trong dãy số tự nhiên số 0 không có số liền trước. 0 là số tự nhiên nhỏ nhất ,không có số tự nhiên nào nhỏ hơn 0 ,số 0 không có số tự nhiên ... ........ -Biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số Dãy số tự nhiên Toán 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -Số 0 tương ứng với điểm gốc của tia số -Mỗi số tự nhiên ứng với 1 điểm trên tia số 0; 1; 2; 3; 4; ... 100;...... -Khi thêm 1 vào bất cứ số nào trong dãy số tự nhiên ta được số liền sau của số đó.Như vậy dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi mãi, không có số tự nhiên lớn nhất. 0; 1; 2; 3; 4;5 ;6...
 • 11
 • 146
 • 0

Dãy số tự nhiên

Dãy số tự nhiên
... GIAÛNG Giới thiệu số tự nhiên Dãy số tự nhiên và Hãy viết một số tự nhiên. Đọc số đó Nhận xét : Các số ta vừa nêu là những số tự nhiên  Trong các số sau đây, số nào là số tự nhiên : 2005 13,62 ... được số tự nhiên liền sau số đó . Tìm số tự nhiên lớn nhất ? Nhận xét : Thêm 1 vào bất cứ số tự nhiên nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó . Vì thế, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự ... thiếu số tự nhiên 0  Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không ? 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . . Đây là dãy số tự nhiên vì các số tự nhiên được sắp xếp theo thứ tự từ...
 • 21
 • 178
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP