Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 2816
78
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 18:10

Mô tả: Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3 4 1 ++++= A 399 2 . 35 2 15 2 3 2 2 ++++= A 70.67 3 . 10.7 3 7.4 3 4.1 3 3 ++++= A 70.69 5 . 13.12 5 12.11 5 11.10 5 4 ++++= A 80.77 3 . 29.26 3 26.23 3 23.20 3 3333 5 ++++= A 120 1 . 21 1 15 1 10 1 6 ++++= A 55.53 1 . 31.29 1 29.27 1 27.25 1 7 ++++= A 162.158 7 . 102.98 7 98.94 7 94.90 7 8 ++++= A 18.17.16 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 9 ++++= A 60.57.54 12 . 13.10.7 12 10.7.4 12 7.4.1 12 10 ++++= A )1( 2 . 66 1 55 1 45 1 11 + ++++= xx A )1( 1 . 4.3 1 3.2 1 .2.1 1 12 + ++++= nn A )2)(1( 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 13 ++ ++++= nnn A 1)1( 1 . 14 1 13 1 12 1 2222 14 + ++ + + = n A A 14 áp dung công thức biến đổi sau: + = + = 1 1 1 1 2 1 )1)(1( 1 1 1 2 kkkk k ; + = 1 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 15 n A A 15 Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay vào và tính đợc: 1 1 1 . 4 3 . 3 2 . 2 1 15 + = + = nn n A = 20 1 1 19 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 16 A So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So sánh A 18 với 11/19 30 1 20 1 12 1 6 1 2 1 19 ++++= A HD 6 5 3 1 2 1 3.2 1 6 1 , 2 1 1 2.1 1 2 1 ===== KQ Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 1000 1 999 1 12 1 6 1 2 1 20 +++++= A HD KQ: 1000 999 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 21 ++++= A HD Tơng tự A19,20 100.97 1 . 14.11 1 .8.5 1 5.2 1 22 ++++= A 31.30 1 . 7.5 1 5.3 1 3.1 1 23 ++++= A 110 1 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 20 1 24 ++++++= A 31.26 5 . 16.11 5 11.6 5 6.1 5 2222 25 ++++= A 100.89 11 . 34.23 11 23.12 11 12 11 26 ++++= A 10.9 9 4.3 3 . 3.2 2 . 2.1 1 2222 27 = A = 28 1 1 21 1 1 15 1 1 . 10 1 1 6 1 1 3 1 1 28 A 340 9 . 88 9 40 9 10 9 29 ++++= A 143 6 99 6 63 6 35 6 15 6 30 ++++= A Bài tập 2. Thực huện phép tính +++ ++++= 400.299 1 104.3 1 103.2 1 102.1 1 400.101 1 302.3 1 301.2 1 300.1 1 1 B ; 1.99 1 3.97 1 96.4 1 97.3 1 99.1 1 99 1 97 1 . 7 1 5 1 3 1 1 2 +++++ ++++++ = B ; 100100992 3 2 1 2 1 2 1 . 2 1 2 1 1 ++++++= B ; ( HD lấy 2 2 2 2 1 22 10099 33 =+= BB ); 100992 4 3 1 3 1 . 3 1 3 1 1 +++++= B ; ( HD lấy 100100 44 3 13 3 1 33 100 == BB ) Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 . Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3. So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So

— Xem thêm —

Xem thêm: Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

toi yeu 123doc
toi yeu 123doc Vào lúc 08:06 pm 26/03/2015

hay nhung ko co giai

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:49 pm 04/04/2014

Đề này dễ quá!

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:48 pm 04/04/2014

@fresh boy 3: Sinh viên vẫn học phân số à?

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:48 pm 19/03/2014

thuc ra no cung kha hay do

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:29 pm 19/03/2014

khong co giai a

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:28 pm 19/03/2014

chang co j hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuyen-de-tong-day-phan-so-viet-theo-quy-luat

Đăng ký

Generate time = 0.1626238822937 s. Memory usage = 18.59 MB