Tài liệu về : “Kiểm tra 1 tiết Lịch sử lớp 6 Theo chuẩn KT,KN

Kiểm tra 1 tiết Lịch sử lớp 6 Theo chuẩn KT,KN

Kiểm tra 1 tiết Lịch sử lớp 6 Theo chuẩn KT,KN
... THCS... .................... đề kiểm tra viết 1 tiết (kỳ i) Môn: Lịch sử 6 ( Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1( 1,5điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm ... Trờng THCS ......... đáp án bài kiểm tra viết 1 tiết (kỳ i) Môn: Lịch sử 6 ( Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm: Câu 1 (1, 5 điểm): Điền dấu x vào ô trống ... ta. A. Thời gian cách ngày nay B. Giai đoạn phát triển của ngời nguyên thủy 1. 40 - 30 vạn năm 2. 3 - 2 vạn năm 3. 10 .000 đến 4000 năm a. Giai đoạn phát triển của ngời tinh khôn b. Ngời tối cổ...
 • 3
 • 2,873
 • 12

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 6 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian phát đề) PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Câu 1 : Em hãy khoanh tròn chữ cái ở đầu câu (ý) đúng nhất 1. 1) ... Tên : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút) NH: 2008-2009 Lớp : MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 ĐỀ B PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3điểm) Câu 1 : Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu câu (ý) đúng nhất 1. 1 ) Năm ... sống như thế nào ? a. Sống theo bầy b. Sống đơn lẻ c. Sống trong thị tộc Câu 2 : Hãy sắp xếp những câu trả lời dưới đây theo một thứ tự hợp lý: - Chúng ta học lịch sử là để : a. Biết được quá...
 • 3
 • 2,983
 • 13

kiem tra mot tiet lich su lop 10

kiem tra mot tiet lich su lop 10
... sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm vào bảng sau: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án II/ PHẦN TỰ LUẬN:(5 điểm): Câu 1: Thế nào là Thị tộc? thế nào là Bộ lạc? Câu 2: Em ... KIỂM TRA MỘT TIẾT LỚP 10 Môn: Lịch Sử Họ tên:.......................................................................... Lớp: .............................................................................. ... nông dân Câu 16 : Chức quan “ Tiết độ sứ” dưới thời Đường là chức quan có nhiệm vụ: a. Thống lĩnh toàn quân đội b. Chuyên lo sổ sách c. Chuyên việc thi cử d. Trấn thủ biên cương Câu 17 : Người đầu...
 • 4
 • 220
 • 0

de kiem tra 1 tiet lich su HK 1

de kiem tra 1 tiet lich su HK 1
... :…………………………………………. LỚP :……………………. KIỂM TRA :1 TIẾT MÔN :LỊCH SỬ Điểm Lời phê của giáo viên A. Trắc nghiệm (3 đ ): khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1: Trong lòch sử trung đại ... 12 sứ qn” thống nhất đất nước vào năm 967 : A. Đinh Tồn B. Đinh Bộ Lĩnh C. Dương Tam Kha D. Lê Hồn Câu 5: Tên gọi nước ta dưới thời Lý là: A. Đại Việt B. Đại Nam C. Đại Cồ Việt D. Đại La Câu 6 ... thế mạnh của giặc” là của Lý Thường Kiệt ? A. Đúng B. Sai B. Tự luận (7đ) Câu 1: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý? (1 ) Câu 2:So sánh chính sách đối nội và đối ngoại trong xã hội phong kiến Trung...
 • 2
 • 275
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8
... năm 18 00 đến 2002: Năm 18 00 19 00 19 50 19 70 19 90 2002 Số dân (triệu người) 60 0 880 14 02 210 0 311 0 3 766 * * Chưa tính dân số Liên Bang Nga ở châu Á a) Vẽ biểu đồ thể hiện dân số châu Á từ năm 18 00 ... Trí KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT Họ và tên……………………………….. MÔN: ĐỊA LÍ 8 Lớp ……………….. Thời gian: 45 phút (kể cả thời gian phát đề) Điểm Lời phê của giáo viên I /Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Câu 1: (1, 0 ... viên I /Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Câu 1: (1, 0 đ) 1. 1) Châu Á tiếp giáp với a) 1 đại dương b) 2 đại dương c) 3 đại dương d) 4 đại dương 1. 2) Núi và sơn nguyên cao của Châu Á tập trung nhiều...
 • 3
 • 567
 • 3

ĐC kiểm tra 1 tiêt ( SH & HH)lơp 6

ĐC kiểm tra 1 tiêt ( SH & HH)lơp 6
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN : HÌNH HỌC 6 TUẦN 14 , TIẾT 14 I/ Phần trắc nghiệm : Cho hình vẽ ( Từ câu1 tới câu 6) : Câu 1: Điền dấu ∉∈ , vào ô vuông a) Điểm A m ... A hoặc trùng B d)- Cả 3 đều sai Câu 16 : Trên tia Ox , lấy điểm M, N sao cho OM = 6cm, ON = 8cm, độ dài đoạn thẳng MN là : a) 6cm b) 8cm c) 7cm d) 2cm Câu 17 : Điền dấu thích hợp vào chỗ trống ... Ngược hướng b) Cả 3 đều đúng Câu 10 : Tia AB là hình bò bò giới hạn ở a) Điểm A b) Điểm B c) Đường thẳng AB d) Tia AB Câu 11: Hai đường thẳng cắt nhau chúng có a)- 1 điểm chung b)- 2 điểm chung c)-...
 • 3
 • 216
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)
... như vậy... 1 điểm 1 điểm 1 điểm 2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HỌC KÌ I 2 010 – 2 011 ) MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 7 Đề I: Câu 1/ Trung thực là gì? Đối với học sinh, để rèn luyện trung thực theo em cần ... hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. 1 điểm 1 điểm 1 điểm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HỌC KÌ I 2 010 – 2 011 ) MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 10 Đề I: Câu 1/ Hãy phân tích yếu tố duy vật và duy tâm về ... - Tìm hiểu đời sống VH, KT các dân tộc khác. 1 điểm 1 điểm 1 điểm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HỌC KÌ I 2 010 – 2 011 ) MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9 Đề I: Câu 1/ Chí công vô tư là gì? Em hiểu thế nào về...
 • 12
 • 1,204
 • 23

kiem tra 1 tiet lich su

kiem tra 1 tiet lich su
... gia đấu tranh. Câu 2. Hãy điền vào bảng so sánh vị trí của các nớc Anh, Pháp, Đức,Mĩ về sản xuất công nghiệp trong hai thời điểm? Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ t 18 70 19 13 B. P hần tự luận ( 6 điểm) ... 19 13 B. P hần tự luận ( 6 điểm) Câu 1 . Vì sao nói Công xã Pari là nhà nớc kiểu mới? Câu 2 . Trình bày diễn biến, kết quả, hạn chế của Cách mạng Tân Hợi năm 19 11 ? BI LM .. ... Lai Đề 1 H v Tờn:. KIM TRA MễN: LCH S Lp: 8A Thi gian: 45 phỳt im Li phờ ca thy, cụ giỏo BI I. Phần trắc nghiệm.( 4 điểm). I. Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng? Câu 1 . Cuộc...
 • 3
 • 192
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử
... Trân Lớp : 7/ 4 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Lịch Sử Năm : 2 010 -2 011 I / Trắc nghiệm : ( 4 điểm ) A . Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu dưới đây : ( 2 điểm ) Câu 1 : ... B . Nối các sự kiện lịch sử ( cột a ) với các niên đại ( cột b ) cho đúng ( 2 điểm ) Cột a Cột b nối a-b 1. Nhà lý thành lập a.Năm 10 54 1- b 2.Đổi tên nước là Đại Việt b.Năm 10 09 2-a C.Chọn câu ... 967 B. Năm 968 C . Năm 979 D .Năm 9 81 Câu 3 : Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước ? A .Trần Lãm B. Đinh Bộ Lĩnh C .Ngô Xương Xí Câu 4 : Chiến thắng Bạch Đằng năm 981...
 • 2
 • 349
 • 2

Xem thêm