Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

3 2,867 9
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:32

Tên: ………………………. . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 6 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian phát đề) PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Câu 1 : Em hãy khoanh tròn chữ cái ở đầu câu (ý) đúng nhất 1.1) Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học : a. Khảo cổ học b. Sinh học c. Sử học d. Văn học 1.2) Năm đầu tiên của công nguyên được qui ước : a. Năm Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời b. Năm Khổng Tử ra đời c. Năm Chúa Giê - xu ra đời d. Năm Lão Tử ra đời 1.3) Người tối cổ sống như thế nào ? a. Sống theo bầy b. Sống đơn lẻ c. Sống trong thị tộc Câu 2 : Hãy sắp xếp những câu trả lời dưới đây theo một thứ tự hợp lý: - Chúng ta học lịch sử là để : a. Biết được quá trình sống , lao động của tổ tiên b. Hiểu được cội nguồn dân tộc c. Biết quí trọng những gì mình đang có , biết ơn tổ tiên d. Biết vận dụng vào hiện tại để làm giàu truyền thống dân tộc Câu 3 : Hãy điền vào những khoảng trống dưới đây sao cho đúng : - Một thế kỉ là .năm, một thiên niên kỉ là năm - Năm 1999 thuộc thế kỉ , thuộc thiên niên kỉ thứ - Năm 2002 thuộc thế kỉ ., thuộc thiên niên kỉ thứ . Câu 4 : Hãy nối cột 1 (tên sông ) với cột 2 (tên quốc gia cổ đại ) sao cho phù hợp: Tên sông Tên các quốc gia cổ đại Sông Ơ- Phơ -Rát và Ti- Gơ-Rơ Ai Cập Sông Ấn và Sông Hằng Trung Quốc Sông Hoàng Hà và Sông Trường Giang Lưỡng Hà Ấn Độ PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7điểm) Câu 5: Thế nào là cách tính âm lịch và dương lịch ? (3 điểm) Câu 6: Những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì ? (2 điểm) Câu 7: Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới ? (2 điểm) Tên : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút) NH: 2008-2009 Lớp : MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 ĐỀ B PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3điểm) Câu 1 : Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu câu (ý) đúng nhất 1.1 ) Năm đầu tiên của công nguyên được qui ước : a. Năm Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời b. Năm Khổng Tử ra đời c. Năm Chúa Giê - xu ra đời d. Năm Lão Tử ra đời 1.2 ) Người tối cổ sống như thế nào ? a. Sống theo bầy b. Sống đơn lẽ c. Sống trong thị tộc 1.3 ) Người tối cổ sống như thế nào ? a. Sống theo bầy b. Sống đơn lẽ c. Sống trong thị tộc Câu 2: Hãy điền vào những khoảng trống dưới đây sao cho đúng : - Một thế kỉ là .năm, một thiên niên kỉ là năm - Năm 1999 thuộc thế kỉ , thuộc thiên niên kỉ thứ - Năm 2002 thuộc thế kỉ ., thuộc thiên niên kỉ thứ . Câu 3: Hãy nối cột 1(tên sông ) với cột 2 (tên quốc gia cổ đại ) sao cho phù hợp: Tên sông Tên các quốc gia cổ đại Sông Ơ- Phơ -Rát và Ti- Gơ-Rơ Ai Cập Sông Ấn và Sông Hằng Trung Quốc Sông Hoàng Hà và Sông Trường Giang Lưỡng Hà Ấn Độ Câu 4 : Hãy sắp xếp những câu trả lời dưới đây theo một thứ tự hợp lý: - Chúng ta học lịch sử là để : a. Biết được quá trình sống , lao động của tổ tiên b. Hiểu được cội nguồn dân tộc c. Biết quí trọng những gì mình đang có , biết ơn tổ tiên d. Biết vận dụng vào hiện tại để làm giàu truyền thống dân tộc PHẦN II : TỰ LUẬN ( 7điểm) Câu 5 : Thế nào là cách tính âm lịch và dương lịch ? (3 điểm) Câu 6: Những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì ?(2 điểm) Câu 7 : Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới ?(2 điểm) . ………………………. . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 6 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian phát đề) PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Câu 1 : Em hãy. (2 điểm) Tên : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút) NH: 2008-2009 Lớp : MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6 ĐỀ B PHẦN I :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3điểm) Câu 1 : Em hãy đánh dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6, Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6, Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-lich-su-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP