Tài liệu về : “ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH NỘI

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
... ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội (Công ty Nước ... đào tạo với Công ty cấp nước Nội, tổ chức lại thành đơn vị mới tên là: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội . Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội là doanh nghiệp kinh tế quốc ... khi nhà máy nước Gia Lâm do 1 1 chính phủ Nhật Bản giúp ta xây dựng hoàn thành với công suất 30.000m 3 /ngày đêm. Thành phố Nội quyết định tách Công ty Kinh doanh nước sạch Nội thành 2 công...
 • 26
 • 111
 • 0

Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội.doc

Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.doc
... ty Nước sạch Nội. 2PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGI- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1 Giới thiệu chung ... đào tạo với Công ty cấp nước Nội, tổ chức lại thành đơn vị mới tên là: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội . Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội là doanh nghiệp kinh tế quốc ... thiệu chung Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội (Công ty Nước sạch Nội) một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân thuộc sở giao thông công chính Nội. - Công ty có trụ sở...
 • 72
 • 306
 • 7

Hoàn thiện công tác đào tạo – phát triển ở công ty TNHH một thành viên nước sạch Nội

Hoàn thiện công tác đào tạo – phát triển ở công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội
... nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Nước sạch Nội. - Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 3. Đối tượng ... Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất nước sạch Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Nội Bảng 2.1: Kết ... tại công ty nên em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác đào SV: Lê Thị Thu Lớp: Quản trị nhân lực 47Chuyên đề thực tập tốt nghiệptạo – phát triển ở công ty TNHH một thành viên nước sạch...
 • 54
 • 54
 • 1

Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội

Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
... thiệu chung Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội (Công ty Nước sạch Nội) một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân thuộc sở giao thông công chính Nội. - Công ty có ... đào tạo với Công ty cấp nước Nội, tổ chức lại thành đơn vị mới tên là: Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội . Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Nội là doanh nghiệp kinh tế ... Công ty Nước sạch Nội. 2 PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1...
 • 72
 • 72
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH NỘI

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI I/ Những đặc điểm chủ yếu của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả lương tại Công ty 1. Căn cứ và mục tiêu ... mức tăng năng suất lao động bình quân. Do Công ty mới chuyển đổi từ Công ty Kinh doanh nước sạch Nội sang hoạt động theo hình thức Công ty Mẹ - Công ty con nên không đánh giá được mức độ tăng ... quỹ lương 2009 Xây dựng quỹ tiền lương tại Công ty Nước sạch Nội một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực tiền lương, hình thành nguồn chi trả trên cơ sở xây dựng và quản...
 • 22
 • 116
 • 0

Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cơ khí Nội

Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
... TNHH Nhà nớc 1 thành viên cơ khí Nội ( gọi tắt là Công ty cơ khí Nội) . Phần 2: Thực trạng hoạt động SXKD của công ty TNHH nhà nớc một thành viên cơ khí Nội I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ ... thiệu chung về Công ty THHH 1 thành viên cơ khí nội I. Thông tin chung về công ty. Cụng ty TNHH mt thnh viờn C khớ H Ni Hanoi Mechanical Limited Company. 1. Tên Công ty - Tên tiếng việt: Công ty ... động, hạ giá thành sản phẩm. 6 .Đặc điểm về lao động: a, Cơ cấu lao động: Công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Nội một đơn vị kinh tế lơn đang có những bớc phát triển vững mạnh. Công ty đã giải...
 • 35
 • 98
 • 0

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ NỘI.doc

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI.doc
... công ty đã đổi tên thành công ty TNHH Nhà nớc 1 thành viên cơ khí Nội ( gọi tắt là Công ty cơ khí Nội) .Phần 2: Thực trạng hoạt động SXKD của công ty TNHH nhà nớc một thành viên cơ khí ... thiệu chung về Công ty THHH 1 thành viên cơ khí nộiI. Thông tin chung về công ty. Cụng ty TNHH mt thnh viờn C khớ H NiHanoi Mechanical Limited Company.1. Tên Công ty- Tên tiếng việt: Công ty TNHHNN ... TNHH nhà nớc một thành viên cơ khí NộiI. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty. 1 .Đặc điểm về sản phẩm. Công ty TNHH một thành viên cơ khí Nội hiện đang sản xuất và cung cấp...
 • 34
 • 172
 • 1

Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Nội

Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội
... ứng viên phù hợp với vị trí công việc mà doanh nghiệp đang cần. Điều này được minh chứng rõ qua công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Nội. Công ty cơ ... cứu3.1. Đối tượng nghiên cứuCông tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Nội3 .2. Phạm vi nghiên cứu- Phạm vi không gian tại Công ty cơ khí Nội- Phạm vi thời gian: từ ... phần:Phần 1: Cơ sơ lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệpPhần 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí NộiPhần 3: Những giải pháp...
 • 78
 • 212
 • 3

620 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Nội (64tr)

620 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội (64tr)
... hữu hạn một thành viên cơ khí nội một doanh nghiệp đợc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập tự chủ, là thành viên của công ty máy thiết bị công nghiệp. Tên công ty: công ty trách ... trong công ty TNHHNN một thành viên cơ khí nội trong thời gian qua 2003-2005 Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN ... công cụ cung cấp cho cả nớc. Ngày 12/4/1958 khánh thành Nhà máy cơ khí Nội, hiện nay là công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Nội thuộc bộ công nghiệp, đánh dấu sự ra đời đứa con đầu ngành...
 • 64
 • 207
 • 0

685 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Nội

685 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
... hữu hạn một thành viên cơ khí nội một doanh nghiệp đợc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập tự chủ, là thành viên của công ty máy thiết bị công nghiệp. Tên công ty: công ty trách ... trong công ty TNHHNN một thành viên cơ khí nội trong thời gian qua 2003-2005 Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN ... công cụ cung cấp cho cả nớc. Ngày 12/4/1958 khánh thành Nhà máy cơ khí Nội, hiện nay là công ty TNHHNN 1 thành viên cơ khí Nội thuộc bộ công nghiệp, đánh dấu sự ra đời đứa con đầu ngành...
 • 64
 • 59
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP