Giáo trình Flash video - Tin học cơ sở Version 2

Giáo trình Flash video - Tin học sở Version 2

Giáo trình Flash video - Tin học cơ sở Version 2
... VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Flash ... 11/1996: Macromedia Flash 1  6/1997: M. Flash 2  5/1998: M. Flash 3  6/1999: M. Flash 4  8 /20 00: M. Flash 5  3 /20 02: M. Flash MX (6)  9 /20 03: M. Flash MX 20 04 (7)  9 /20 05: M. Flash 8 (Basic ... & Pro)  4 /20 07: Adobe Flash CS3 Professional (9)  20 08: Adobe Flash CS4 Professional (9) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 6 1 .2. Các phần...
 • 204
 • 421
 • 10

Giáo trình Internet - Tin học sở Version 2

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2
... INTERNET KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung 1. Khái niệm ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 15 Trình duyệt web – Mozilla Firefox Địa chỉ website http://www.bacgiang.gov.vn/ Bài giảng Tin học sở - Khoa ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Sự phát triển của Internet Ý tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969) Bài giảng Tin học sở - Khoa...
 • 42
 • 425
 • 2

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở - Bài 2 pptx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2 pptx
... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập trên 3 kênh ảnh, ra hai dạng số và đồ thịSo sánh biểu đồ histogram của các kênh ảnh khác nhau trên ảnh TM.Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình ... Chọn Menu Image processing->Enhancement->FILTER.− Cửa sổ FILTER hiện ra.− Chọn phương pháp lọc ảnh.Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở − Chọn file ảnh lọc.Chọn ... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Bài 2 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNHMục đích bài thực tậpHiểu rõ biểu đồ HistogramHiểu...
 • 7
 • 876
 • 23

Giáo trình Flash - Tin học sở V2.0

Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0
... hồBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội105Ví dụ - Rotate CW – 1 timesBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... THIỆU VỀ FLASH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội10 2. Không ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội116Chạy thử Hình người không hướng theo quỹ đạoBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường...
 • 204
 • 602
 • 8

Giáo trình Word - Tin học sở V2.0

Giáo trình Word - Tin học cơ sở V2.0
... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội953.8.4 Tạo công thức toán học Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... thức toán học Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội97Bài thực hành 3.8Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội93Ví dụBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội943.8.4...
 • 101
 • 491
 • 2

Giáo trình Powerpoint - Tin học sở V2.0

Giáo trình Powerpoint - Tin học cơ sở V2.0
... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội19Câu hỏi 2 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Nội dung trình ... kích thước. 32 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 Câu hỏi33Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... thực hành số 3.Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 36Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội365.3....
 • 66
 • 524
 • 3

Giáo trình Internet - Tin học sở V2.0

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở V2.0
... (aaal-G"ll"MGb!s"H'"%b"%1G1&=MGbc/C9!9q1"%1IBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội41Phần mềm diệt virus BKAV (tiếp)Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... 3G,P1"s6/'3"BBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội5Thiết bị mạngCạc mạngCạc mạng (không dây)Bộ chuyển mạchBộ định tuyếnBài giảng Tin học sở - Khoa Công ... www.hut.edu.vnBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội10Sự phát triển của InternetÝ tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969)Bài giảng Tin học sở - Khoa...
 • 42
 • 441
 • 1

Giáo trình Windows - Tin học sở V2.0

Giáo trình Windows - Tin học cơ sở V2.0
... tệp 2. 2 .2. Các thao tác với tệp 2. 2.3. Sọt rác 2. 2.4. Tìm kiếm 2. 2.5. Nén và giải nén tệp tin2. 2.6. Bài thực hành số 2 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học ... sổ 2. 1.4. Bài thực hành số 1Phần 2 - Hệ điều hành WindowsKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học sở Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - ... Nhấp 2 lần liên tiếp Nhấp chuột 2. 1.1. Các thao tác bảnBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội60 2. 2. Quản lý tệp và thư mục 2. 2.1. Tổ...
 • 92
 • 401
 • 0

Giáo trình sở máy tính - Tin học sở V2.0

Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0
... hệ số 2 Người dùng quen sử dụng hệ số 10.(anan-1…a0) 2 = an .2 n + an-1 .2 n-1 +…+ a0 .2 0Ví dụ:0 2 = 0; 10 2 = 2 1001 2 = 1 .2 3 + 0 .2 2 +0 .2 1 + 1 .2 0 ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội116116Hỏi - đápBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Mainframe ... Phần 1 - sở về máy tínhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIBài giảng tin học nâng caoBài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa...
 • 116
 • 432
 • 2

Giáo trình tin học sở

Giáo trình tin học cơ sở
... là ký tự. - 2. Các đối số gồm các giá trị True là 1 giá trị False là 0. 101 Tin học sở Ví dụ Nếu A1:A5 tên điểm của môn Tin học sở và có giá trị là 10, 7, 9, 2 và "Not ... 3.5, 1, 2, vậy: RANK(A2,A1:A5,1) bằng 3 RANK(A1,A1:A5,1) bằng 5 • Các hàm toán học - Hàm ABS(N) : cho giá trị tuyệt đối của biểu thức số N Ví dụ : ABS (2) bằng 2 ABS ( -2 ) bằng 2 - Hàm SQRT(N) ... ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN TIN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI 20 04...
 • 132
 • 1,310
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn tin học cơ sởdownload giáo trình tin học cơ sởgiáo trình tin học cơ sở 2giáo trình tin học cơ sở 1giáo trình tin học cơ sở hồ sĩ đàmgiáo trình tin học cơ sở 1 ptittin học cơ sở a ngôn ngữ lập trình cgiáo trình kỹ năng tin học văn phòng cơ bảntìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọchiểu văn bản trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mớisách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2giáo trình bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở tập 2tin học cơ sởgiáo trình điện tử tin họcgiáo trình ứng dụng tin họcgiáo trình ứng dụng tin học trong xây dựngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ