Tài liệu về : “PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

PHIEU THAM HOI DOAN VIEN CONG DOAN

PHIEU THAM HOI DOAN VIEN CONG DOAN
... đến thăm hỏi : …………………………………………………………………... Số tiền lĩnh để mua quà thăm hỏi đoàn viên : …………………………………………. ( Viết cả chữ ) : ………………………………………………………………………... ngày …..tháng……năm 200….. PHIẾU THĂM HỎI ... PHIẾU THĂM HỎI *** Họ tên người nhận tiền đi thăm hỏi : ………………………………………………….. Đơn vị công tác : ………………………………………………………………………. Họ tên đoàn viên cần đến thăm : ……………………………………………………… ... đến thăm hỏi : …………………………………………………………………... Số tiền lĩnh để mua quà thăm hỏi đoàn viên : …………………………………………. ( Viết cả chữ ) : ………………………………………………………………………... ngày …..tháng……năm 200….. CÔNG ĐOÀN...
 • 2
 • 592
 • 1

PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN
... 200... Công đoàn cơ sở TM. Tổ Công đoàn (Duyệt) (Ký, họ tên) Công đoàn: ............................................. Mẫu số:C 01-TLĐ PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN Họ và tên người thăm hỏi: .................................................................................................. ... Công đoàn: ............................................. Mẫu số:C 01-TLĐ PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN Họ và tên người thăm hỏi: .................................................................................................. ... hỏi: .................................................................................................. Họ và tên người được thăm hỏi: ......................................................................................... Lý do thăm hỏi: ......................................................................................................................
 • 2
 • 522
 • 3

Phiếu đánh giá đoàn viên sinh viên

Phiếu đánh giá đoàn viên sinh viên
... CHUNG Phiếu đánh giá Đoàn viên/ Sinh viên phục vụ: - Đánh giá chương trình rèn luyện Đoàn viên nhằm phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm của tổ chức Đoàn. - Đánh giá điểm rèn luyện sinh viên ... nước.1.1.4. Đoàn viên/ sinh viên yếu:- Có điểm rèn luyện đạt dưới điểm trung bình (dưới 50) hoặc không tham gia phân loại Đoàn viên- Không tham gia sinh hoạt chi đoàn, thiếu ý thức tham gia hoạt động Đoàn. ... Gương mẫu trong sinh hoạt chi đoàn. - Chấp hành tốt các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.1.1.2. Đoàn viên/ sinh viên khá:- Được chi đoàn công nhận có điểm rèn luyện...
 • 6
 • 856
 • 6

Biên bản kiểm phiếu đại hội đoàn

Biên bản kiểm phiếu đại hội đoàn
... ..............số phiếu bầu, tỷ lệ %) 5. .......................................(........ phiếu / ..............số phiếu bầu, tỷ lệ %) * Căn vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả kiểm phiếu, theo ... ..............số phiếu bầu, tỷ lệ %) 3. ........................................(........ phiếu / ..............số phiếu bầu, tỷ lệ %) 4. ........................................(........ phiếu / ..............số ... tham khảo – Đoàn khối Dân chính Đảng 1. .......................................(........ phiếu / ..............số phiếu bầu, tỷ lệ %) 2. ......................................(........ phiếu / ..............số...
 • 2
 • 384
 • 1

Phiếu rèn luyện Đoàn viên

Phiếu rèn luyện Đoàn viên
... ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ LI Tân Thành, ngày tháng năm 2007 PHIẾU ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN Năm 2007 – 2008 Họ và tên : ... Tìm hiểu về truyền thống : Dân tộc, Đảng, Đoàn … 2. Tìm hiểu về Bác Hồ 3. Tìm hiểu về pháp luật : Luật TN, Luật GTĐB, Luật GD ….. 4.Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5. Theo dõi, cập nhật ... Phần bắt buộc : 1. Học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt … 2. Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức 3. Rèn luyện kỹ năng( Khiêu vũ, múa tập thể, nói chuyện trước đám đông, thuyết trình,...
 • 2
 • 305
 • 2

Phiếu thăm hỏi

Phiếu thăm hỏi
... Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Phiếu thăm hỏi Họ tên nguời đi thăm hỏi Họ tên ngời đợc thăm hỏi Nội dung thăm hỏi .. Tại ...................................................................................................................... ... 2.Tiền chi phí đi đờng (Tiền vé phà, xăng xe, tiền gửi xe .) 3.Tổng số tiền: . Viết bằng chữ . Công đoàn cơ sở duyệt Ngày .tháng năm CTCĐ TM BCHCĐ Phạm Thị Hơng ...
 • 1
 • 145
 • 0

KE HOACH TO CHUC DAI HOI DOAN VIEN- LIEN DOI NAM HOC 2010-2011

KE HOACH TO CHUC DAI HOI DOAN VIEN- LIEN DOI NAM HOC 2010-2011
... dự: + Đội viên: 27 em đội viên tiêu biểu ở các lớp 4+5. + Thành phần mời: đại diện Chi bộ nhà trường , Đại diện BGH nhà trường, , Phường đoàn Phường 8, Đại diện BCH Chi đoàn, 9 Giáo viên Phụ trách ... 8/1. 2 - Thành phần tham dự: + Đoàn viên: 20 đồng chí. + Thành phần mời: Đại diện Chi bộ nhà trường , Đại diện BGH nhà trường, CĐCS, Phường đoàn Phường 8, Bộ phận Đoàn đội PGD. b/ Dự kiến kinh ... + Bầu tổ bầu cử. + Tổ bầu cử làm nhiệm vụ. * Hướng dẫn cách bỏ phiếu. • Phát phiếu bầu, tiến hành bầu cử. • Tổ bầu cử kiểm tra phiếu bầu.vàcông bố kế quả bầu cử. 1 6. BCH mới họp phiên họp đầu...
 • 3
 • 272
 • 0

Mau phieu ren luyen Doan vien

Mau phieu ren luyen Doan vien
... nhận: (Đoàn viên xuất sắc, đoàn viên khá, đoàn viên trung bình; Đoàn viên yếu)……………………………………………… ……………, ngày … tháng …năm 201… NGƯỜI VIẾT NHÂ ̣ N XÉT Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN (ĐOÀN CƠ ... Mẫu: 01 _a ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN……………………. -------------- BẢN NHẬN XÉT ĐOÀN VIÊN (dùng đánh giá đoàn viên cuối năm) Kính gửi: - Chi đoàn ………………………….. - ……………………………………… ... ……………………………………… - Tôi tên:…………………………………… - Sinh ngày: ……………………. Tại: …………………………….. - Vào Đoàn ngày: …………………Nơi vào Đoàn: …………………………. - Nơi sinh hoạt hiện nay: ……………………………………………………. Nơi công tác: …………………………………………………………………...
 • 2
 • 154
 • 3

Phiếu chi-Phiếu thu-Phiếu thăm hỏi

Phiếu chi-Phiếu thu-Phiếu thăm hỏi
... phúc PHIẾU THĂM HỎI Họ và tên người nhận tiền đi thăm hỏi : ……… Thuộc tổ : Tổ ….. Họ và tên người được thăm hỏi : …….. Thuộc tổ : Tổ …... Lí do đến thăm hỏi : ……… Số tiền nhận để mua quà thăm ĐV ... lập phiếu (Kí tên, đóng dấu) ( Kí, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………… CÔNG ĐOÀN GD QUẬN …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU ... : CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG Mẫu số 02/TT Địa chỉ: ……………………………. QĐ số : 1141-TC/QĐ/CĐKT PHIẾU CHI ngày 1-11-1995 Số 01– Liên 1 của Bộ Tài chính Ngày … tháng … năm 20… Thủ trưởng đơn vị Người lập phiếu (Kí...
 • 4
 • 142
 • 2

Thư thăm hỏi động viên người thân

Thư thăm hỏi động viên người thân
... Viết thư hỏi thăm động viên người thân Hải Phòng ngày 5 tháng 10 năm 2008 Hoài Thu thân mến! Mình là Hiền đây. Mấy...
 • 1
 • 199
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP