Tài liệu về : “Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... đc chấp nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết .Câu 26: Rủi ro của NH fục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau a)ĐÚng b)Sai B. Vì trong thanh toán nhờ thu ... fát Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là a)Xuất khẩu b)Nhập khẩu c)NHFH d)NHTTC. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ thì NHFH có trách nhiệm chính về việc thanh toán ... thu NH chỉ làm trung gian thanh tóan mà ko fải là người thanh toán nên ko chịu rủi ro thanh tóan, người thanh toán là người NK nên mục người nhận hàng là người nhập khẩuCâu 61: Các tờ hối fiếu...
 • 32
 • 4,949
 • 65

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc
... đc chấp nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết .Câu 26: Rủi ro của NH fục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau a)ĐÚng b)Sai B. Vì trong thanh toán nhờ thu ... fát Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là a)Xuất khẩu b)Nhập khẩu c)NHFH d)NHTTC. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ thì NHFH có trách nhiệm chính về việc thanh toán ... thu NH chỉ làm trung gian thanh tóan mà ko fải là người thanh toán nên ko chịu rủi ro thanh tóan, người thanh toán là người NK nên mục người nhận hàng là người nhập khẩuCâu 61: Các tờ hối fiếu...
 • 32
 • 9,327
 • 47

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)
... TÀI LIỆU 138 câu trắc nghiệm môn Thanh toán quốc tế (Kèm lời giải) MỤC LỤC Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu là: a)Hối phiếu đích danh ... đc chấp nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết. Câu 26: Rủi ro của NH fục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau a)ĐÚng b)Sai B. Vì trong thanh toán nhờ thu ... Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là a)Xuất khẩu b)Nhập khẩu c)NHFH d)NHTT C. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ thì NHFH có trách nhiệm chính về việc thanh toán...
 • 34
 • 3,390
 • 33

Nội dung thi trắc nghiệm môn “thanh toán quốc tế”-ftudoc

Nội dung thi trắc nghiệm môn “thanh toán quốc tế”-ftudoc
... trường ngoại hốiChương 2: Cán cân thanh toán quốc tế- Các hạng mục trong cán cân thanh toán quốc tế, cán cân vốn, cán cân vãng lai- Các loại cán cân thanh toán quốc tế (tại 1 thời điểm, tại 1 thời ... NỘI DUNG THI TRẮC NGHIỆM MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ”Chương 1: Tỷ giá hối đoái- Ngoại hối theo Pháp lệnh Ngoại hối 2005- Phương pháp ... CCTTQT lên tỷ giá hối đoái- Các phương pháp điều chỉnh CCTTQTChương 3: Các phương tiện thanh toán quốc tế trong ngoại thương1. Hối phiếu đòi nợ - Hối phiếu (hình thức, hình mẫu, ngôn...
 • 2
 • 1,848
 • 43

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
... tế quốc tế :Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế .Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế và đầu tư quốc tế. *Đầu tư quốc tế và sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế .Thanh toán tín dụng ... chính quốc tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia.Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ đầu tư quốc tế. 8/ Tài chính quốc tế là một bộ phận của:Quan hệ đầu tư quốc tế. Quan hệ tín dụng quốc tế. *Quan ... tài chính quốc tế. Quynhdt0391-TLU4/ Các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này với các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế gọi là:Quan hệ tín dụng quốc tế. Quan hệ đầu tư quốc tế. *Quan...
 • 29
 • 3,064
 • 228

Trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... đc chấp nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết. Câu 26: Rủi ro của NH fục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau a)ĐÚng b)Sai B. Vì trong thanh toán nhờ thu ... Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là a)Xuất khẩu b)Nhập khẩu c)NHFH d)NHTT C. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ thì NHFH có trách nhiệm chính về việc thanh toán ... thu NH chỉ làm trung gian thanh tóan mà ko fải là người thanh toán nên ko chịu rủi ro thanh tóan, người thanh toán là người NK nên mục người nhận hàng là người nhập khẩu Câu 61: Các tờ hối fiếu...
 • 32
 • 515
 • 1

87 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế

87 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế
... 18. Loại cán cân thanh toán quốc tế nào ảnh hưởng ñến sự biến ñộng của tỷ giá hối ñoái : a. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời ñiểm nhất ñịnh b. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời ... 84 B,C 27 B 56 C,D,E 85 B,C 28 A 57 A,B,C,E,F 86 C,D 29 B 58 B 87 B,C,D Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế 1. Cơ sở hình thành tỷ giá hối ñoái của VND và ngoại tệ hiện nay là: a. ... Không ghi gì cả 84. Phương thức thanh toán Open Account thường ñược áp dụng trong những trường hợp nào? a. Thanh toán hang xuất khẩu thong thường b. Thanh toán hợp ñồng hang ñổi hang c. Người...
 • 13
 • 516
 • 1

bài tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

bài tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... thức thanh toán nhờ thu chịu trách nhiệm về chứng từ và thanh toán theo các chỉ thị nhờ thu.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với một ngân hàng độc lập đảm nhận việc thanh toán là ... nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết. Câu 27: Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó, là a) Đúng b) Sai A. Vì trong thanh toán tín dụng chứng từ NHFH chịu trách nhiệm thanh toán, ... mới đc thanh toán còn xuất trình tại ICB thì sẽ ko đc thanh tóan mặc dù chứng từ L/C hợp lệ. Vì vậy NHFH từ chối thanh tóan vì chứng từ ko đc xuất trình đúng quy định Câu 32: Trong thanh toán...
 • 48
 • 473
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP