CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

29 3,055 228
Đỗ Quỳnh

Đỗ Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 44 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 18:02

Trắc Nghiệm Tài chính Quốc Tế 1/ Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa:Các chủ thể của một nước với các tổ chức quốc tếCác chủ thể ở nước ngoài.*Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác và với các tổ chức quốc tế.Các chủ thể của một nước với các chủ thể nước khác.2/ Cơ sở khách quan của các quan hệ tài chính quốc tế là:Sự phân công lao động quốc tế.Sự phân công lao động quốc tế và các quan hệ kinh tế chính trị giữa các nước.*Các quan hệ kinh tế, chính trị đối ngoại giữa các nước. Các quan hệ giữa các tổ chức quốc tế.3/ Những nhân tố thúc đẩy sự mở rộng và phát triển kinh tế quốc tế là:Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế.Thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế và đầu tư quốc tế.*Đầu tư quốc tế và sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế.Thanh toán tín dụng và thị trường tài chính quốc tế.Quynhdt0391-TLU4/ Các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này với các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế gọi là:Quan hệ tín dụng quốc tế.Quan hệ đầu tư quốc tế.*Quan hệ tài chính quốc tế.Quan hệ viện trợ quốc tế.5/ Phân công lao động quốc tế là cơ sở của:Các quan hệ chính trị.Các quan hệ ngoại giao.Các quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế.Các quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại quốc tế.6/ Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là sai:Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế.Các quan hệ tài chính vượt ra biên giới của các quốc gia.*Các quan hệ tài chính quốc tế gắn liền với một đồng tiền duy nhất.Các quan hệ tài chính luôn gắn liền với quá trình vận động của dòng vốn trong phát triển kinh tế quốc tế.7/ Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là đúng nhất.Tài chính quốc tế chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia.Các quan hệ tài chính quốc tế chỉ gắn với quá trình vận động của các dòng vốn trong phát triển kinh tế của quốc gia.Các quan hệ tài chính quốc tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia.Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ đầu tư quốc tế.8/ Tài chính quốc tế là một bộ phận của:Quan hệ đầu tư quốc tế.Quan hệ tín dụng quốc tế.*Quan hệ kinh tế quốc tế.Quynhdt0391-TLUQuan hệ viện trợ quốc tế.9/ Các quan hệ …… thể hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước.Tài chính.Kinh tế.*Tài chính quốc tế.Tín dụng quốc tế.10/ Nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế là:Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhauBình đẳng, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau.Tự nguyện, không tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau, đôi bên cùng có lợi.*Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau, đôi bên cùng có lợi.11/ Nhận định nào sau đây về đặc điểm của tài chính quốc tế là sai:Hoạt động phân phối của tài chính quốc tế gắn liền với việc thực hiện mục tiêu kinh tế, chính trị của Nhà nước.*Tài chính quốc tế không chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế và chính trị của mỗi nước.Sự vận động của các nguồn tài chính liên quan đến việc tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau.Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế.12/ Yếu tố …… giữ vai trò quyết định đối với sự ra đời và phát triển các quan hệ tài chính quốc tế.Chính trị.Kinh tế.Trao đổi.*Kinh tế, chính trị13/ Yếu tố …….giữ vai trò chi phối hình thức và mức độ của các quan hệ tài chính quốc tế.Kinh tế.Chính trị.*Kinh tế và chính trị.Quynhdt0391-TLUThu nhập quốc dân.14/ Tài chính quốc tế chịu ảnh hưởng của:Lượng hàng hóa trao đổi.Tỷ giá hối đoái.*Tỷ giá hối đoái và tình hình chính trị.Lượng hành hóa trao đổi và tỷ gí hối đoái.15/ Yếu tố nào sau đây không phải đặc trưng của tài chính quốc tế:Rủi ro hối đoái và rủi ro chính trị.Sự thiếu hoàn hảo của thị trường.Môi trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội.*Không chịu sự chi phối của tình hình chính trị và kinh tế của mỗi nước.16/ Sự thay đổi ngoài dự kiến các quy định về thuế quan hay chính sách tịch biên tài sản trong nước của người nước ngoài là một dạng đặc trưng ……. của tài chính quốc tế.Sự thiếu hoàn hảo của thị trường.Môi trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội.*Rủi ro chính trị.Rủi ro hối đoái.17/ Sự thay đổi của …… có thể làm thay đổi rất lớn đến lợi ích của các nước liên quan trong quan hệ tài chính quốc tế.*Tỷ giá hối đoái.Chính sách tài chính trong nước.Cơ cấu sản xuất trong nước.Phân công lao động quốc tế.18/ Rủi ro hối đoái xảy ra làm giảm lợi ích của quốc gia*Có hàng hóa xuất khẩu nhiều.Có sức mua đồng nội tệ giảm Có sự thay đổi của hệ thống chính trị.Quynhdt0391-TLUCó sức mua đồng nội tệ tăng.19/ Hoạt động của tài chính quốc tế có liên quan đến:Một chủ thể phân phối của một quốc gia.Nhiều chủ thể phân phối ở nhiều quốc gia.Nhiều chủ thể phân phối và nhiều khâu trong hệ thống tài chính.Nhiều khâu trong hệ thống tài chính.20/ Nhờ vào quan hệ tài chính quốc tế các quốc gia có thể:Khai thác duy nhất một nguồn lực tài chính từ bên ngoài *Phát huy cao nhất về lợi thế so sánh của mình Hạn chế các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Hạn chế vay nợ nước ngoài.21/ Nhận định nào sau đây về vai trò của tài chính quốc tế là sai:Tạo điều kiện cho các quốc gia hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.*Hạn chế việc di chuyển các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia.Mở ra cơ hội cho các quốc gia phát triển kinh tế xã hội.Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.22/ Tỷ giá hối đoái được định nghĩa là:Giá của hàng hóa ở nước ngoài.Giá của hàng hóa trong nước bán ở nước ngoài.*Giá của đồng tiền nước này tính ra đồng tiền nước khác.Giá của đồng đô la Mỹ tính ra đồng tiền nước khác.23/ Khi cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia thâm hụt thì tỷ giá hối đoái có xu hướng:ổn địnhTăng GiảmCả a, b và cQuynhdt0391-TLU24/ Khi ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND = a/b thì: Tỷ giá mua USD bằng VND của ngân hàng là b và tỷ giá bán USD lấy VND của ngân hàng là a.Tỷ giá mua USD bằng VND của ngân hàng là a và tỷ giá bán USD lấy VND của ngân hàng là a.*Tỷ giá mua USD bằng VND của ngân hàng là a và tỷ giá bán USD lấy VND của ngân hàng là b.Tỷ giá mua USD bằng VND của ngân hàng là b và tỷ giá bán USD lấy VND của ngân hàng là b.25/ Khi mức độ lạm phát của đồng nội tệ cao hơn đồng ngoại tệ, tỷ giá hối đoái có xu hướng:ổn định*TăngGiảmKhông thay đổi26/ Tỷ giá hối đoái biến động có ảnh hưởng đến: Sự phát triển kinh tế của một quốc giaThị trường tài chính, tiền tệ của một quốc gia Các mối quan hệ kinh tế quốc tế tất cả đều đúng27/ Khi dân chúng có tâm lý tích trữ ngoại tệ thì tỷ giá hối đoái có xu hướng:ổn địnhTăngGiảmCả a, b và c28/ Khi Việt Nam bị thiên tai (bão lụt làm mất mùa), tỷ giá giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ thay đổi như thế nào?*Tăng.Giảm.Không đổi.(Do cầu $ tăng, cung hạn chế )29/ Khi đồng Phrăng Pháp tăng giá, bạn thích uống nhiều rượu vang California hơn hay nhiều rượu vang Pháp hơn (bỏ qua yếu tố sở thích)?Quynhdt0391-TLURượu vang Pháp.Rượu vang California.* Không có căn cứ để quyết định.30/ Thế giới có thể tiến tới một nền kinh tế hợp nhất với một hợp đồng tiền duy nhấtđược không?Có thể từ nay đến năm 2010, vì các nớc cộng đồng Châu Âu là một ví dụ.*Sẽ rất khó khăn, vì sự phát triển và nền kinh tế các nước không đồng đều.Chắc chắn thành hiện thực vì mục tiêu chung của các nước là như vậy.Chắc chắn, vì toàn cầu hoá đã trở thành xu thế tất yếu.31/ Cán cân thanh toán quốc tế của một nước có thực sự là cân đối hay không?Có.Không.Cân đối chỉ là ngẫu nhiên tạm thời.* Cân đối chỉ khi có sự can thiệp của Chính phủ.32/ Khi hiệp ước song phương giữa Việt Nam và Mỹ (BTA) được thực hiện, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ biến động như thế nào?Tăng.Giảm.Không đổi.* Có sự thay đổi theo tình hình kinh tế mỗi nước33/ Chính sách tỷ giá cố định có tác dụng chủ yếu:bảo trợ mậu dịch đối với các cơ sở sản xuất hàng hoá trong nước.đảm bảo nhu cầu chi tiêu của ngân sách Nhà nớc.*đảm bảo khả năng ổn định sức mua của đồng nội tệ và các mục tiêu kinh tế-xãhội.hạn chế ảnh hưởng của thị trường tài chính quốc tế.34/ Thâm hụt ngân sách của chính phủ có ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tếkhông?*Có.Quynhdt0391-TLUKhông.Tuỳ theo từng trờng hợp cụ thể.35/ Đầu tư quốc tế trực tiếp phụ thuộc vào:Môi trường đầu tư ở nước nhận đầu tư Môi trường đầu tư ở nước đầu tư Môi trường đầu tư quốc tế*Cả a, b và c36/ Trong hình thức FDI, nhà đầu tư chủ yếu là:Công ty quốc tế *Chính phủ nước phát triển Chính phủ nước đang phát triển Tổ chức kinh tế quốc tế37/ Trong FDI, bên nhận đầu tư có thể:Thu hút được lượng vốn lớnTiếp thu phương pháp quản lý mớiThu hút công nghệ hiện đại*tất cả đều đúng38/ Trong FDI, chính phủ các nước thường quy định mức góp vốn của bên đầu tư nước ngoài là:Mức tối đaMức trung bìnhMức tối thiểuKhông quy định39/ Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi tháng 6/2000, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư *trực tiếpGián tiếpcả a, b đều đúngcả a,b đều saiQuynhdt0391-TLU40/ Việc chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài để tiến hành sản xuất kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định được gọi là:Đầu tư gián tiếp*Đầu tư quốc tế.Viện trợ quốc tế.Viện trợ và đầu tư quốc tế41/ Đầu tư quốc tế là hình thức:Xuất khẩu hàng hóa.*Xuất khẩu vốn.Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.Nhập khẩu vốn.42/ Người bỏ vốn đầu tư trực tiếp:Không có quyền điều hành hoạt động kinh doanh mà họ bỏ vốn đầu tư.Không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh mà họ bỏ vốn đầu tư.*Trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh mà họ bỏ vốn đầu tư.Điều hành gián tiếp hoạt động kinh doanh.43/ Đầu tư định hướng thị trường là hình thức đầu tư:Nhằm giảm chi phí sản xuất.Nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu.*Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.Nhằm giảm chi phí và mở rộng thị trường tiêu thụ.44/ Đầu tư định hướng thị trường nhằm mục đích:Mở rộng dây chuyền sản xuất.Tránh hàng rào bảo hộ của nước sở tại.Tận dụng nguồn nhân lực rẻ ở nước sở tại.*Rút ngắn tuổi thọ của sản phẩm45/ Đầu tư định hướng chi phí nhằm mục đích:Quynhdt0391-TLUKéo dài tuổi thọ của sản phẩm.Giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩmTăng sức cạnh tranh của sản phẩm và vượt qua hàng rào bảo hộ của nước sở tại.Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ.46/ Đầu tư định hướng nguồn nguyên liệu nhằm mục đích:Vượt qua hàng rào bảo hộ của các nước sở tại.*Tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ của nước sở tại.Tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ của nước sở tại và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.Kéo dài tuổi thọ và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.47/ Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp:Do các chủ đầu tư nước ngoài góp vốn chung với nhau.*Do các chủ đầu tư nước ngoài góp vốn chung với các doanh nghiệp nước sở tại.Do các doanh nghiệp nước sở tại liên kết với nhau.Do các doanh nghiệp nước ngoài bỏ vốn đầu tư tại nước sở tại.48/ Nhận định nào sau đây về đầu tư trực tiếp nước ngoài là đúng nhất:Đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn có tác động tích cực với sự phát triển của các quốc gia.Đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ có tác động tích cực đối với các nước đang phát triển.*Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm việc làm cho các nước nhận đầu tư.Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần tăng cường bành trướng sức mạnh kinh tế của các nước nhận đầu tư.49/ Mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với các nước nhận đầu tư là:Có tác động mạnh tới hoạt động xuất nhập khẩu.Tạo ra nguồn vốn bổ sung cho việc thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa.*Phải tiếp nhận những công nghệ lạc hậu.Tạo ra nhiều công ăn việc làm mới.Quynhdt0391-TLU[...]... của tài chính quốc tế là sai:Hoạt động phân phối của tài chính quốc tế gắn liền với việc thực hiện mục tiêu kinh tế, chính trị của Nhà nước. *Tài chính quốc tế không chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế và chính trị của mỗi nước.Sự vận động của các nguồn tài chính liên quan đến việc tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau. Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ kinh tế. .. hình thức đầu tư *trực tiếpGián tiếpcả a, b đều đúngcả a,b đều saiQuynhdt0391-TLU Quan hệ viện trợ quốc tế. 9/ Các quan hệ …… thể hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tài chính. Kinh tế. *Tài chính quốc tế. Tín dụng quốc tế. 10/ Nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế là:Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhauBình đẳng, đôi bên cùng có... khác nhau. Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế. 12/ Yếu tố …… giữ vai trò quyết định đối với sự ra đời và phát triển các quan hệ tài chính quốc tế. Chính trị.Kinh tế. Trao đổi.*Kinh tế, chính trị13/ Yếu tố …….giữ vai trò chi phối hình thức và mức độ của các quan hệ tài chính quốc tế. Kinh tế. Chính trị.*Kinh tế và chính trị.Quynhdt0391-TLU 24/ Khi ngân hàng thương mại niêm... Viện trợ đa phương là hình thức viện trợ quốc tế được diễn ra giữa:*Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ với Chính phủ.Các tổ chức của các nước trong cộng đồng quốc tế. Các tổ chức trong và ngoài Liên hiệp quốc. Các tập đoàn kinh tế quốc tế 62/ Nhận định nào sau đây về viện trợ quốc tế là đúng nhất:Viện trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn tài trợ cho vay có điều kiện của nước ngoài.*Việc... rào cản tài chính phi thuế quan:Thuế xuất khẩuThuế nội địaHạn ngạch*Biện pháp mang tính kỹ thuật79. AFTA có mục đích là tạo ra:Biểu thuế quan chung Chính sách kinh tế chungĐồng tiền chung*Thị trường mậu dịch tự do80. Thuế quan là biện pháp: *Tài chính, được áp dụng nhằm bảo hộ sản xuất trong nước Phi tài chính, nhằm phát triển thương mại quốc tế, điều tiết thương mại quốc tế Tài chính, được... triển chính thức (ODA) của các chính phủ, các hệ thống của tổ chức liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế là các khoản viện trợ:Cho vay có điều kiện*Cho vay ưu đãi .Cho vay không thời hạn.Cho vay theo lãi suất thị trường.59/ Viện trợ quốc tế không hoàn lại là hình thức :Là nguồn vốn tài trợ ưu đãi của các nhà tài trợ trực tiếp điều hành dự án.Là nguồn vốn tài. .. Hoạt động của tài chính quốc tế có liên quan đến:Một chủ thể phân phối của một quốc gia.Nhiều chủ thể phân phối ở nhiều quốc gia.Nhiều chủ thể phân phối và nhiều khâu trong hệ thống tài chính. Nhiều khâu trong hệ thống tài chính. 20/ Nhờ vào quan hệ tài chính quốc tế các quốc gia có thể:Khai thác duy nhất một nguồn lực tài chính từ bên ngoài *Phát huy cao nhất về lợi thế so sánh của mình Hạn chế... kinh tế của các công ty bảo hiểmBảo đảm hoạt động cho các nhà đầu tưĐầu tư tài chính bằng nguồn phí bảo hiểm*Tất cả đều đúngQuynhdt0391-TLU Thu nhập quốc dân.14/ Tài chính quốc tế chịu ảnh hưởng của:Lượng hàng hóa trao đổi.Tỷ giá hối đoái.*Tỷ giá hối đoái và tình hình chính trị.Lượng hành hóa trao đổi và tỷ gí hối đoái.15/ Yếu tố nào sau đây không phải đặc trưng của tài chính quốc tế: Rủi... đoái và rủi ro chính trị.Sự thiếu hoàn hảo của thị trường.Môi trường quốc tế mở ra nhiều cơ hội.*Không chịu sự chi phối của tình hình chính trị và kinh tế của mỗi nước.16/ Sự thay đổi ngoài dự kiến các quy định về thuế quan hay chính sách tịch biên tài sản trong nước của người nước ngoài là một dạng đặc trưng ……. của tài chính quốc tế. Sự thiếu hoàn hảo của thị trường.Môi trường quốc tế mở ra nhiều... ro chính trị.Rủi ro hối đoái.17/ Sự thay đổi của …… có thể làm thay đổi rất lớn đến lợi ích của các nước liên quan trong quan hệ tài chính quốc tế. *Tỷ giá hối đoái. Chính sách tài chính trong nước.Cơ cấu sản xuất trong nước.Phân công lao động quốc tế. 18/ Rủi ro hối đoái xảy ra làm giảm lợi ích của quốc gia*Có hàng hóa xuất khẩu nhiều.Có sức mua đồng nội tệ giảm Có sự thay đổi của hệ thống chính . kinh tế của quốc gia.Các quan hệ tài chính quốc tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia .Tài chính quốc tế là một bộ phận của quan hệ đầu tư quốc tế. 8/ Tài chính. ngoại của nhà nước .Tài chính. Kinh tế. *Tài chính quốc tế. Tín dụng quốc tế. 10/ Nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế là:Tự nguyện, bình
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-mon-tai-chinh-quoc-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP