Tài liệu về : “Giải phẩu học tuyến giáp

Luận văn giải phẩu học tuyến giáp_Chương 1

Luận văn giải phẩu học tuyến giáp_Chương 1
... bệnh học v tin lượng của từng loại mơ học. Ung thư tuyến gip xuất nguồn từ biểu mơ : bao gồm hai loại tế bo l tế bo nang tuyến v tế bo cận nang tuyến (hay tế bo C). Bảng phn loại mơ học của ... quản v tận cng ở eo gip. Hình 5. Tuyến gip v tuyến phĩ gip ((nhìn sau)Hình 4. Tuyến gip v mạch mu tuyến gip (nhìn trước)2.3.2 Tĩnh mạch tuyến gip: Cc tĩnh mạch tuyến gip tạo thnh đm rối tĩnh ... hịa bi tiết: tuyến gip hoạt động dưới ảnh hưởng của kích thích tố kích thích tuyến gip (TSH) qua cơ chế kiểm sốt ngược. Tĩm tắt theo sơ đồ sau : Sinh lý học tuyến phĩ gip : Hormon tuyến phĩ gip...
  • 27
  • 108
  • 1

Giải phẩu học - tập 1

Giải phẩu học - tập 1
... tĩnh mạch hiển phụ, chọc qua lá sâu đổ vào tĩnh mạch khoeo. Thần kinh bì bắp chân ngoài tách từ thần kinh mác chung chọc qua lá sâu nằm giữa hai lá tới 1/2 cẳng chân chọc ra nông. Thần kinh ... khép dài. - Các nhánh bì: chọc qua cơ may cảm giác cho mặt trước đùi. 139- Thần kinh hiển: đi qua tam giác đùi vào ống cơ khép bắt chéo trước động mạch rồi chọc ra nông chia làm hai nhánh: ... vào trong tĩnh mạch. Thần kinh hiển lúc đầu ở ngoài sau đi ra trước vào phía trong động mạch để chọc ra nông ở 1/3 dưới ống cơ khép. Hình 3.21. ết đồ cắt ngang qua 1/3 giữa đùi (qua đỉnh tam...
  • 326
  • 336
  • 2

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx
... nhiều nhà giải phẫu học nổi tiếng. II. Nội dung và phạm vi của giải phẫu học Tùy theo mục đích nghiên cứu giải phẫu học được chia thành những ngành chính. 1. Giải phẫu y học Là ngành giải phẫu ... 1. Nhập môn giải phẫu học NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC Mục tiêu học tập: 1. Biết được phạm vi nghiên cứu của môn học. 2. Biết được các nguyên tắc đặt tên và danh từ giải phẫu học. I. Định ... môn khoa học cơ sở không những cho y học mà còn cho các ngành sinh học khác. Lịch sử nghiên cứu giải phẫu có từ rất lâu. Trong quá trình phát triển đó đã xuất hiện những nhà giải phẫu học nổi...
  • 4
  • 256
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP