Tài liệu về : “ Sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn

đồ hạch toán vốn bằng tiền đầu t- ngắn hạn

 Sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn
... bài này là: -Làm rõ nội dung vốn bằng tiền tổ chức kế toán vốn bằng tiền. Các chứng từ, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng phương pháp kế toán vốn bằng tiền. - Hiểu được nội dung các ... đầu tư Bất động sản dầu tư Đầu tư vào công ty con Đầu tư cổ phiếu Đầu tư khác Góp vốn liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Cổ phiếu Trái phiếu Đầu tư dài hạn ... gồm: + Kế toán nguyên vật liệu, hàng hoá. + Kế toán doanh thu công nợ. + Kế toán vốn bằng tiền chi phí + Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm,... + Kế toán tổng...
 • 205
 • 2,238
 • 18

hạch toán vốn bằng tiền đầu t- ngắn hạn

hạch toán vốn bằng tiền và đầu t- ngắn hạn
... tiền mặt Thanh toán nợ phải trả bằng tiền mặt TK 144, 244 TK 138 (1) Tiền mặt thiếu phát hiện qua kiểm kê I. đồ hạch toán vốn bằng tiền đầu t- ngắn hạn đồ số 1: Hạch toán tiền mặt ... đầu t- vào công ty liên kết d-ới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền Khi nhà đầu t- bán một phần vốn đầu t- không còn ảnh h-ởng đáng kể Khi đầu t- thêm vốn để trở thành nhà đầu t- ... đồ số 48: Hạch toán đầu t- vào công ty con a/ Kế toán mua cổ phiếu, góp hàng bằng tiền hoặc mua khoản đầu t- tại công ty con Tk 111, 112, 341... Tk 221 Số tiền thực tế đầu t- vào công...
 • 92
 • 1,724
 • 49

Hạch toán vốn bằng tiền đầungắn hạn

Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn
... tiền mặt Thanh toán nợ phải trả bằng tiền mặt TK 144, 244 TK 138 (1) Tiền mặt thiếu phát hiện qua kiểm kê I. đồ hạch toán vốn bằng tiền đầu t- ngắn hạn đồ số 1: Hạch toán tiền mặt ... đầu t- vào công ty liên kết d-ới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền Khi nhà đầu t- bán một phần vốn đầu t- không còn ảnh h-ởng đáng kể Khi đầu t- thêm vốn để trở thành nhà đầu t- ... đồ số 48: Hạch toán đầu t- vào công ty con a/ Kế toán mua cổ phiếu, góp hàng bằng tiền hoặc mua khoản đầu t- tại công ty con Tk 111, 112, 341... Tk 221 Số tiền thực tế đầu t- vào công...
 • 92
 • 789
 • 63

Báo cáo tốt nghiệp Hạch toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty dược phẩm hiệp bách niên.doc

Báo cáo tốt nghiệp Hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty dược phẩm hiệp bách niên.doc
... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TỐN KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN.I. Tổng qt về vốn bằng tiền: 1. Khái niệm phân loại vốn bằng tiền :Vốn bằng tiền là tồn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị ... thủ quỹ kế toán tiền mặt. - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền mặt bao gồm : - Hạch toán kế toán phải ... trình : Vốn nguồn, tăng giảm .... Do đó, việc tổ chức hạch tốn vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thơng tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng cơ cấu của vốn bằng tiền, về...
 • 74
 • 488
 • 5

Hạch toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty dược phẩm hiệp bách niên.doc

Hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty dược phẩm hiệp bách niên.doc
... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TỐN KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN.I. Tổng qt về vốn bằng tiền: 1. Khái niệm phân loại vốn bằng tiền :Vốn bằng tiền là tồn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị ... thủ quỹ kế toán tiền mặt. - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê kịp thời. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền mặt bao gồm : - Hạch toán kế toán phải ... q trình : Vốn nguồn, tăng giảm .... Do đó, việc tổ chức hạch tốn vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thơng tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng cơ cấu của vốn bằng tiền, về các...
 • 74
 • 185
 • 1

Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
... chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Kế toán vốn bằng tiền bao gồm kế toán tiền mặt kế toán tiền gửi ngân hàng.Kế toán tiền mặt do nhân viên kế toán tiền trực tiếp theo dõi tình hình thanh toán ... sau:TK 128 -Đầu ngắn hạnTK 1281 -Đầu ngắn hạn -Tiền gửi có kỳ hạn. Tk1282 -Đầu ngắn hạn- Cho vay.TK 411-Nguồn vốn kinh doanh TK 41111-Nguồn vốn kinh doanh- Ngân sáchTK 41112-Nguồn vốn kinh ... từ kế toán vốn bằng tiền: Chứng từ kế toán vốn bằng tiền là cơ sở để thu thập thông tin đầy đủ chính xác về tình hình tăng, giảm của các loại vốn bằng tiền trong Cơ quan Tổng công ty là...
 • 73
 • 151
 • 1

“Hạch toán vốn bằng tiền việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng, Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại khu công nghiệp Hoà Xá - thành phố Nam Định”

“Hạch toán vốn bằng tiền và việc tăng cường quản lý lưu chuyển tiền tệ tại công ty TNHH Mai Văn Đáng, Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại khu công nghiệp Hoà Xá - thành phố Nam Định”
... Lời mở đầu phần I:Cơ sở lý luận về hạch toán vốn bằng tiền việc tăng cờng quản lý lu chuyển tiền tệ I/ Vốn bằng tiền sự cần thiết phải quản lý, hạch toán vốn bằng tiền. 1. Vốn bằng tiền trong ... Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền. 3. Nhiệm vụ hạch toán kế toán vốn bằng tiền. II/ Tổ chức kế toán vốn tiền mặt. 1. Nguyên tắc chế độ lu thông tiền tệ. 2. Kế toán tiền mặt 2.1 Kế toán các khoản tăng ... luận hạch toán vốn bằng tiền với việc tăng cờng lu chuyển tiền tệ. Phần II. Thực trạng công tác hạch toán vốn bằng tiền ở công ty. Phần III. Một số giải pháp hoàn thiện công tác Hạch toán vốn bằng...
 • 53
 • 252
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP