Tài liệu về : “Giáo án tự chọn Bám sát toán 8

Giáo án tự chọn Bám sát toán 8

Giáo án tự chọn Bám sát toán 8
... Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/a Tự Chọn Toán 8 G/v : Đậu Thò Sâm TIẾT 1,2 - TUẦN 01- 8A; TUẦN 2-8C; TUẦN 3-8B; TUẦN 4 - 8D; TUẦN 5 - 8E Ngày soạn :05.09.2007 ; Ngày dạy : .06.09.2007 ...  x = 1 ; x = −6 Năm học : 20 08- 2009 5  Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/a Tự Chọn Toán 8 G/v : Đậu Thò Sâm HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài toán 7 : Rút gọn các phân thức ... 6x = 5 ⇔ - 6x = 5 - 13 ⇔ - 6x = - 8 ⇔ x = 3 4 6 8 = Năm học : 20 08- 2009 10 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu G/a Tự Chọn Toán 8 G/v : Đậu Thò Sâm HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH gv...
 • 37
 • 1,086
 • 4

Giáo án tự chọn bám sát CT chuẩn

Giáo án tự chọn bám sát CT chuẩn
... Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. Đại số.  Hàm số và đồ thò. (3 tiết) I. Mục đđích bài dạy: - Kiến thức ... IV. Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức. Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. 5 Đại số.  Phương trình và hệ phương trình. (5 tiết) I. Mục đđích ... IV. Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức. Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. Đại số. Chứng minh bất đẳng thức. (2 tiết) I. Mục đđích bài dạy: -...
 • 48
 • 308
 • 1

Giáo án tự chọn bám sát (CT chuẩn)

Giáo án tự chọn bám sát (CT chuẩn)
... 100 - 280 (- 0 ,81 91) ≈ 525,35 ⇒ a ≈ 23 23 145sin.14sin sin sinsin 0 ==⇒= a Ab B B b A a ≈ 0,34913 ⇒ B ≈ 20 0 26' C = 180 0 - (145 0 + 20 0 26') ≈ 14 0 34' 8. cosA = 82 86,0 70 58 7.5.2 ... 785 ⇒ c ≈ 28 (cm) Theo đònh lý sin ta có: 1915,0 28 130sin.7sin sin sinsin 0 ≈==⇒= c Ca A C c A a ⇒ A ≈ 11 0 2' ⇒ B = 180 0 - (A + C) ≈ 11 0 2' = 180 0 - (11 0 2' + 130 0 ) ≈ 38 ... = 180 0 - (60 0 + 45 0 ) = 75 0 Do đó: a = 8, 9 45sin 60sin .8 sin sin 0 0 ≈= B Ab c = 9,10 45sin 75sin .8 sin sin 0 0 ≈= B Cb b) Gọi S là diện tích tam giác ABC, ta có: S = 2 1 b.c.sinA = 2 1 8. 10,9.sin60...
 • 15
 • 204
 • 0

GIAO AN TU CHON BAM SAT 12 (chuan)

GIAO AN TU CHON BAM SAT 12 (chuan)
... lesson. NguyÔn Hoµng Linh - Trêng THPT TrÇn Phó Page 15 Preparing date: 17 th September, 20 08 TiÕt sè: 08 Writing: writing a letter of reply 1. Objectives: By the end of the lesson: - sts will able ... above. Whole class * Comments NguyÔn Hoµng Linh - Trêng THPT TrÇn Phó Page 18 Preparing date: 19 th September, 20 08 TiÕt sè: 09 REVISION ON REPORTED SPEECH I. Aims * By the end of the lesson, ... Homework: - Learn your lesson at home. - Do exercises (handouts). Preparing date: 15 th August, 20 08 TiÕt sè: 02 PERIOD 2: REVISION ON TENSES (continued) I. Objectives: After finishing the lesson,...
 • 98
 • 2,221
 • 38

Giáo án tự chọn bám sát 12 cả năm

Giáo án tự chọn bám sát 12 cả năm
... được tạo nên bởi mặt cầu ngoại tiếp đó. 17 Giáo án tự chọn bám sát 12- Môn Toán Tiết 4. Ch : Một số bài toán về đồ thị HM S ( 4 TIT ) Ngày soạn 27/9/20 08. Phn 1 : S NG BIN NGHCH BIN CA HM S I. ... mặt cầu ngoại tiếp hình trụ là : A. 12πB. 10π C. 8 D. 6π 3. Bài tập về nhà: Làm các BT sgk 13 Giáo án tự chọn bám sát 12- Môn Toán Ngày 05/11/20 08 Tiết 2: Luyện tập - mặt cầu I. Mc tiờu : 1. Kin ... và vuông góc với SA. 8 Giáo án tự chọn bám sát 12- Môn Toán a. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối chóp S.DBC và S.ABC b. Tính thể tích của khối chóp S.DBC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của...
 • 32
 • 595
 • 12

Giáo án tự chọn nâng cao toán 8 rất hay

Giáo án tự chọn nâng cao toán 8 rất hay
... Trờng THCS Hải Chánh Chủ đề tự chọn nâng cao Toán 8 Tuần 1+2 ngày soạn : 15 /8/ 2009 Tiết 1+2 : Các hằng đẳng thức đáng nhớ 1 Mục tiêu : củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức đáng nhớ . Luyện ... Tuần 3 : Tiết 7 + 8 + 9: Ngày soạn: ngày dạy: 21/ 10/20 08 Phân tích đa thức thành nhân tử GV thực hiện: Nguyễn Quốc Sinh 9 Trờng THCS Hải Chánh Chủ đề tự chọn nâng cao Toán 8 I ) Mục tiêu : giúp ... tại F. A Tính số đo các góc AED và BFC GV thực hiện: Nguyễn Quốc Sinh 8 Trờng THCS Hải Chánh Chủ đề tự chọn nâng cao Toán 8 B, giả sử AE và BF cắt nhau tại P nằm trên cạnh Cd chứng minh rằng...
 • 35
 • 916
 • 6

Giao an tu chon bam sat CT chuan

Giao an tu chon bam sat CT chuan
... Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. Đại số.  Hàm số và đồ thò. (3 tiết) I. Mục đđích bài dạy: - Kiến thức ... IV. Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức. Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. 5 Đại số.  Phương trình và hệ phương trình. (5 tiết) I. Mục đđích ... IV. Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm trong bài đđể Hs khắc sâu kiến thức. Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn. Đại số. Chứng minh bất đẳng thức. (2 tiết) I. Mục đđích bài dạy: -...
 • 48
 • 85
 • 0

Giáo án tự chọn bám sát đối với chương trình chuẩn Đại số 12

Giáo án tự chọn bám sát đối với chương trình chuẩn Đại số 12
... số của xạ thủ A: 8 9 10 9 9 10 8 7 6 8 10 7 10 9 8 10 8 9 8 610 9 7 9 9 9 6 8 6 8 Bảng 1Điểm số của xạ thủ B:9 9 10 6 9 10 8 8 5 99 10 6 10 7 8 10 9 10 99 10 7 7 8 9 8 7 8 8Bảng 2a) Em hãy ... )37 ,81 0.69. 98. 87.46.3301≈++++=x( )50,7110.69. 98. 87.46.3301222222=++++=x44,1)37 ,8( 5,712222≈−=−=xxSx20,144,12===xxSSVới điểm số của xạ thủ B, ta có: ( )40 ,81 0.79. 98. 77.46.25.1301≈+++++=y( ... cửa hàng lương thực trong tháng 2 và tháng 3, ta có kết quả sau: (đơn vò: kg)Tháng 2:Khối lượng gạo 120 130 150 160 180 190 210 Cộng Số ngày 3 5 3 6 6 4 1 28 Tháng 3:Lớp khối lượng Số ngày[120;...
 • 48
 • 166
 • 1

giao an tu chon bam sat 11

giao an tu chon bam sat 11
... calculator’12. The weather that day was better than it had been the day 24Date of planning: 18/ 9/20 08 Period 1 : infinitive with to, infinitive without to and gerund I. Objectives:- Help Ss ... carefully then fill in the- Listen to the teacher- Read and fill in16 Date of planning: 28/ 9/20 08 Period 2: present tenses I. Objectives:- Help Ss to review the use and the form of the ... mark now” she saidShe said7. “I’m sorry I didn’t phone you earlier” he said to meHe apologized 8. “Do not make mistake in your writing, John” the teacher saidThe teacher told9. “I will go...
 • 36
 • 172
 • 0

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc
... main point of the lesson- Make 5 sentences using Reported speech. Date of planning:12/11/ 08 Period 08: Reading: future jobs I. Objectives- Help Ps practice reading comprehension about friendship, ... advice5. unsuccessful6. similarly7. inadequate 8. confidence9. ability10. honesty- Share the results in pairs- Some Ps give answers:After - reading (8 min)- Ask Ps to work in grous, telling ... hopeless2. angry 3. proud4. afraid5. allergic6. covered7. used 8. fond9. interested10. essential- Take note.After - reading (8 min)- Ask Ps to work in groups, telling the others about his...
 • 33
 • 360
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP