Tài liệu về : “Bài 25 - phong trào Tây Sơn (phần III)

Bài 25 : Phong trào Tây Sơn (Tiết 53)

Bài 25 : Phong trào Tây Sơn (Tiết 53)
... nghóa Tây Sơn gồm những ai ? những ai ? Nhóm 4 Nhóm 4 : : Nghóa quân Tây Sơn đã có sự chuẩn bò như thế nào ? Nghóa quân Tây Sơn đã có sự chuẩn bò như thế nào ? Bài 25 : PHONG TRÀO TÂY SƠN Tiết ... NÔNG DÂN TÂY SƠN 2. Khởi nghóa Tây Sơn bùng nổ a) Lãnh đạo cuộc khởi nghóa Ba anh em : Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ b) Căn cứ : - Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo d) Lực lượng : - Nông ... TAÂY SÔN Bài 25 : PHONG TRÀO TÂY SƠN Tiết 53 I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVII a) Tình hình xã hội : - Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát. - Đời sống...
 • 16
 • 1,398
 • 3

7 Bai 25 Phong trao Tay Son

7 Bai 25 Phong trao Tay Son
... lược Xiêm Điện thờ Tây Sơn (Bình Định) Bài 25: Phong trào tây Sơn II Tây Sơn lật đổ chính quyền nhà Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm Bài 25: Phong trào tây Sơn II Tây Sơn lật đổ chính quyền ... quyết nhanh. Lấy chiêu bài Phò Nguyễn diệt Tây Sơn -Trích kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước -Nhà xuất bản QĐ Bài 25: Phong trào tây Sơn 1. Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn - Tháng 09 năm 1973 nghĩa ... - Là một trong những trận địa thuỷ chiến của quân ta. - Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm. - Đưa cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển lên một tầm cao mới. ? ? ? ? Bài 25: Phong trào tây...
 • 16
 • 333
 • 4

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... 2. Liên hệ với bài học nhà nước phong kiến, giải thích tại sao ở thế kỷ XV, Phật giáo không còn ghi địa vị độc tôn như trước? II. Giảng bài mới 1. Mở bài : Cuộc khởi nghóa Lam Sơn toàn thắng. ... ta. III. Củng cố bài: Vẽ sơ đồ 2 chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngồi, so sánh, nhận xét. IV. Ơn tập và chuẩn bị bài: - Chuẩn bị câu hỏi trong SGK trang 110. - Đọc trước SGK bài 22 ” Tình hình ... DÙNG DẠY VÀ HỌC 1. Giáo viên : - Bản đồ Việt Nam phân rõ ranh giới hai miền. - Một số tranh vẽ triều Lê Trịnh. - Một số tài liệu về nhà nước hai miền. 2. học sinh : - Đọc trước SGK, chú ý trả lời...
 • 4
 • 1,023
 • 9

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... th¾ng lîi - Nh©n d©n ñng hé. - Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña Quang Trung. III. Vương triều tây sơn - Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế (hiệu Thái Đức) Vương triều Tây Sơn được thành lập. - Năm 1788, ... của nông dân Tây Sơn (?) Em hãy trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn? Nhiệm vụ HS: Đọc SGK để trả lời câu hỏi - Năm 1771 Khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định) ... 23: Phong trµo T©y s¬n vµ sù nghiÖp Thèng nhÊt ®Êt n­íc, b¶o vÖ tæ quèc cuèi thÕ kû XVIII I. Phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỷ XVIII 1. Sự khủng hoảng của chế độ phong...
 • 19
 • 418
 • 5

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... BAØI 23 Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI ... Ánh tấn công, vương triều Tây Sơn sụp đổ • * Củng cố: • - Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn. - Nguyên nhân thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Xiêm ,Thanh. • - Ý nghóa của chính sách ... nhanh chóng bò suy thoái  Đời sống nhân dân cực khổ  Phong trào nông dân bùng nổ 2. Phong trào Tây Sơn  Thời gian: 1771  Đòa điểm: Ấp Tây Sơn (Bình Đònh)  Lãnh đạo: 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn...
 • 25
 • 1,553
 • 0

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII KỈ XVIII BÀI ... Goøn Tây Sơn .Năm 1771,anh em Tây Sơn dựng cờ kn ở ấp Tây Sơn (Bình Định) .Quân kn chiếm phủ thành . Quy Nhơn , rồi đánh đổ chúa Nguyễn,làm chủ từ Quảng Nam trở vào . Từ 178 6-1 788, pt Tây Sơn ... pk và với các cuộc kháng chiến chống Xiêm, Mãn Thanh ,phong trào Tây Sơn đã trở thành một pt dân tộc vĩ đại . I. PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII...
 • 17
 • 1,188
 • 3

bai 23 phong trao tay son (hay).

bai 23 phong trao tay son (hay).
... xâm lợc. Phong trào Tây Sơn đã bớc đầu hoàn thành sự nghiệp thốngnhất đất nớc và bảo vệ tổ quốc.III)Vơng triều Tây Sơn: -Năm 1788 Nguyễn Nhạc xng hoàng đế -& gt; vơng triều Tây Sơn 3 ... phong trào nông dân rộng lớn, đảm nhận sứ mệnh tiêu diệt các tập đoàn phong kiến thống nhất đất nớc. - HS nghe, ghi chép. - GV dẫn dắt: Ngoài sự nghiệp thống nhất đất n-ớc phong trào Tây Sơn ... 1: Cả lớp, cá nhân - GV: Giới thiệu sơ lợc về tình trạng khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài, phong trào đấu tranh của nông dân bùng lên rầm I )Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống...
 • 4
 • 188
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP