Tài liệu về : “Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém toán 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi TiếngViệt

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi TiếngViệt
... lý học học sinh tiểu học. Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ học. 3.1.2. Điều tra thực trạng dạy và học của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt ở tiểu học. 3.1.3. Đề xuất một số biện pháp ... : 08 em = 67 % CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG - THỊ XÃ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ... đề xuất một số biện pháp có tính thực tiễn phù hợp với tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt hiện nay. - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng việt. + Phát hiện những học sinh có...
 • 24
 • 901
 • 7

skkn một số phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết quả cao

skkn một số phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết quả cao
... loại giọng hát của học sinh: Giọng hát ở mức độ trung bình, giọng hát cao, giọng hát thấp, giọng nam, giọng nữ. - Dự kiến số học sinh hát giọng chính, số học sinh hát bè, số học sinh phụ họa cho ... được đối với cuộc sống của trẻ nhất là lứa tuổi học sinh. - Ngoài việc áp dụng những phương pháp mới khi lên lớp.Tôi còn áp dụng một số biện pháp đã đúc kết được qua các lần bồi dưỡng văn nghệ ... tập.3. Phương pháp bồi dưỡng: 3.1.Hát: Để việc bồi dưỡng thành công giáo viên cần có công tác chuẩn bị tốt các nội dung sau:3.1.1. Đối với giáo viên:3.1.1.1. Lựa chọn học sinh: Học sinh phải có...
 • 11
 • 715
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU
... của tình trạng yếu kém đối với một bộ phận trong những học sinh diện này. Vì vậy, một trongnhững biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu kém là giúp đỡ các em về phương pháp học tập. Ngoài ... góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chấtlượng dạy học nói chung giảm tỉ lệ học sinh yếu kém hay xoá học sinh yếu kém trongkhối cũng như trong các trường học. Tạo cho các em học sinh ... quốc nói chung và củacác trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôirất trăn...
 • 18
 • 736
 • 3

Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập môn tiếng việt cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học huyện trảng bàng tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập môn tiếng việt cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học huyện trảng bàng tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... .MX;6T89M6] 56; d‹895A 56 Y=O5ƒOM\N^p4^ƒ8^7WM5A55rO 6 4•cI6c 86 N 86 ?;?A 86 M\;89P;X8<`8.•¶IM6J 56 6c 86 N 86 ?;?A 86 8R;®c?:;®T89M6]M6]5P¦YM\N^p45rO 6 4M6—;?OY896D5i:Ic 86 §¶IM6J 56 6c 86 N 86 56Oe856Oe8<l4dV85A45A 86 I‚89 867 94KYd@89Ž 6: 45;8IuM^;89^: 86 867 M6iYM4 86 <cP@^R6c 86 N 86 ?;?A 86 PzL94]L—I6c 86 fO89P7W5\™6Z8<QP245A 86 <R5mLIuM 56] 56Oe856Oe8.§¶IM6J 56 6c 86 N 86 M6r86c 86 56]86 <RM6;8<R89 867 IRO<R895i:8u89I‰:M6OŽ 6; m5dV85A45A 86 F6Š\O89\O89 867 P:895j8L6r8<r8<c&[§8=OP7W5<l4 86| 89^p4M6Z5i:M6ƒYP>5B5N 86 <_MvO89tO: 86 IO28IROBIO28rI?u5M7Z4?A89Ps 64 H8\:M\;89MrIM\J5_O 6& gt;5M\j.Oo5?V89P7W59W4^=8B9W4\:5@?GFCM8V494|:tOAF6T<l4 64 H8MX4.*Điệp ... .MX;6T89M6] 56; d‹895A 56 Y=O5ƒOM\N^p4^ƒ8^7WM5A55rO 6 4•cI6c 86 N 86 ?;?A 86 M\;89P;X8<`8.•¶IM6J 56 6c 86 N 86 ?;?A 86 8R;®c?:;®T89M6]M6]5P¦YM\N^p45rO 6 4M6—;?OY896D5i:Ic 86 §¶IM6J 56 6c 86 N 86 56Oe856Oe8<l4dV85A45A 86 I‚89 867 94KYd@89Ž 6: 45;8IuM^;89^: 86 867 M6iYM4 86 <cP@^R6c 86 N 86 ?;?A 86 PzL94]L—I6c 86 fO89P7W5\™6Z8<QP245A 86 <R5mLIuM 56] 56Oe856Oe8.§¶IM6J 56 6c 86 N 86 M6r86c 86 56]86 <RM6;8<R89 867 IRO<R895i:8u89I‰:M6OŽ 6; m5dV85A45A 86 F6Š\O89\O89 867 P:895j8L6r8<r8<c&[§8=OP7W5<l4 86| 89^p4M6Z5i:M6ƒYP>5B5N 86 <_MvO89tO: 86 IO28IROBIO28rI?u5M7Z4?A89Ps 64 H8\:M\;89MrIM\J5_O 6& gt;5M\j.Oo5?V89P7W59W4^=8B9W4\:5@?GFCM8V494|:tOAF6T<l4 64 H8MX4.*Điệp ... B9mL 86| 89F6@F6`88R;®:.Z?h<_M56KMBM\:89M64CMda.d.GM4CLM6OdR4 6& gt;55i:.5.N 6: 4•F4C8M\=8.%.\;89tOAM\c 86 fXY 6& gt;5B: 86 56a fOYM\c6T89M6] 6& gt;5M_LI284C894HM 56; d‹89 86| 896c 86 M6T5fXY 6& gt;58R;®:.XY 6& gt;55A86r8.d.XY 6& gt;5M6—; 86@ I5.XY 6& gt;5 6& gt;55N^lLf.XY 6& gt;589;R4F628994:8^lL 6& gt;5M6:ItO:8B89;X4F6@:...
 • 103
 • 475
 • 4

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4, 5 qua phân môn tập đọc
... chơng cho học sinh tiểu học đạt hiệu quả cao Kỉ yếu hội thảo quốc gia, 10/2008 (tr. 160 - 163 )2. Trịnh Trung Tuyến, Biện pháp bồi dỡng năng lực cảm thụ văn chơng cho học sinh tiểu học đạt hiệu ... Minh Toán (2004), Phơng pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.3. Hoàng Hoà Bình (1997), Dạy văn cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội.4. Hồ Ngọc Đại (1983), Tâm lí học dạy học, ... phát hiện và bồi dỡng nhân tài là việc làm thật sự cần thiết.ở tiểu học, việc bồi dỡng học sinh là trách nhiệm của giáo viên và nhà tr-ờng. Trong hệ thống các môn học ở tiểu học thì môn Tiếng...
 • 125
 • 1,177
 • 30

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP