Tài liệu về : “Đề kiểm tra sinh học 6

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 1
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ IMÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ ... MÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh ... được. ĐỀ 2 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh sản hữu tính Câu 2 .6 0,5...
 • 18
 • 186
 • 5

Đề kiểm tra Sinh học 6

Đề kiểm tra Sinh học 6
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ IMÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ ... MÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh ... được. ĐỀ 2 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh sản hữu tính Câu 2 .6 0,5...
 • 18
 • 167
 • 8

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK II - Đề số 1
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ IMÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ ... MÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh ... được. ĐỀ 2 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh sản hữu tính Câu 2 .6 0,5...
 • 18
 • 151
 • 0

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Sinh học 6 HK I - Đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ IMÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ ... MÔN SINH HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh ... được. ĐỀ 2 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương VI Hoa và sinh sản hữu tính Câu 2 .6 0,5...
 • 18
 • 120
 • 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 number one

Đề kiểm tra Sinh học 6 number one
... nớc và đất Cân bằng hàm lợng khí cacbonic và oxy Điều hoà khí hậu đề kiểm tra học kỳ II Môn: Sinh học Ngày . tháng . Năm 200 Đề bài: Quả Quả. Câu 1 (3 đ): Hãy hoàn thành sơ đồ phân loại quả ... gọi là sinh sản sinh dỡng tự nhiên. Câu V: (1 điểm) Vì sao bộ rễ cây thờng ăn sâu, lan rộng, số lợng rễ con nhiều? Đáp án sinh 6 kì 1 Câu 1 1/ Vách tế bào 5/ Không bào 2/ Màng sinh chất 6/ Lục ... + khí oxy Câu 4: Sinh dỡng, rễ củ, thân bò, thân rễ, lá, sin h dỡng Câu 5: Vì : Giúp cây hút dinh dỡng Giúp cây đứng vững Kiểm tra học kỳ I ánh sáng Chất diệp lục Môn: Sinh 6 Câu 1: Hãy đánh...
 • 10
 • 105
 • 0

Đề kiểm tra Sinh học 6 number one

Đề kiểm tra Sinh học 6 number one
... nớc và đất Cân bằng hàm lợng khí cacbonic và oxy Điều hoà khí hậu đề kiểm tra học kỳ II Môn: Sinh học Ngày . tháng . Năm 200 Đề bài: Quả Quả . Câu 1 (3 đ): Hãy hoàn thành sơ đồ phân loại quả ... gọi là sinh sản sinh dỡng tự nhiên. Câu V: (1 điểm) Vì sao bộ rễ cây thờng ăn sâu, lan rộng, số lợng rễ con nhiều? Đáp án sinh 6 kì 1 Câu 1 1/ Vách tế bào 5/ Không bào 2/ Màng sinh chất 6/ Lục ... + khí oxy Câu 4: Sinh dỡng, rễ củ, thân bò, thân rễ, lá, sin h dỡng Câu 5: Vì : Giúp cây hút dinh dỡng Giúp cây đứng vững Kiểm tra học kỳ I ánh sáng Chất diệp lục Môn: Sinh 6 Câu 1: Hãy đánh...
 • 15
 • 102
 • 0

đề kiểm tra sinh học 6

đề kiểm tra sinh học 6
... Kiểm tra viết lần 1Môn : sinh học 6 Ngày . . .Tháng 10 năm 2010Điểm : Lời phê của thầy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề1 ... Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn . 2.2 Thân to ra là do : (0,5đ) A. Phân chia tế bào ở mô phân sinh tầng sinh vỏ . B. Phân chia tế bào ở mô phân sinh tầng sinh trụ . C. Cả A và B. ... rễ cho thống nhất : (1đ) Cột A Cột B Ghép1. Miền chóp rễ A. Làm cho rễ dài ra 1+. . .2. Miền sinh trưởng B. Hút nước và muối khống 2+. . . .3. Miền trưởng thành C. Bảo vệ cho đầu rễ 3+. ....
 • 2
 • 59
 • 0

Bài giảng Một số đề kiểm tra sinh học 6

Bài giảng Một số đề kiểm tra sinh học 6
... (1đ) miền sinh trởng miền lông hút miền chóp rễ- miền lông hút là miền quan trọng nhất (0.5đ)Trờng THCS Phú Nhuận Đề kiểm tra học kì iGiáo viên: Trần Hoàng An Môn: Sinh lớp 6 Tiết: 35 ... án Trờng THCS Phú Nhuận Đề kiểm tra 15Giáo viên: Trần Hoàng An Môn: Sinh lớp 6 Mã số: Thời gian làm bài 15Câu 1.(5đ)Mỗi câu trả lời đúng 1 điểmCâu dẫn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trả lờiđ đ s ... VD (1đ) - Rễ thở VD (1đ) - Giác mút VD (1đ)Trờng THCS Phú Nhuận Đề kiểm tra một tiếtGiáo viên: Trần Hoàng An Môn: Sinh lớp 6 Tiết 20 Mã số: Thời gian làm bài 45Phần I. Trắc nghiệmCâu1.(1đ)...
 • 6
 • 64
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP