Tài liệu về : “Bai thu hoach tu tuong HCM ve nang cao trach nhiem, het long,,

Bai thu hoach tu tuong HCM ve nang cao trach nhiem, het long,,

Bai thu hoach tu tuong HCM ve nang cao trach nhiem, het long,,
... nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh, ... tất cả tình cảm, trí tu và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những ... sau về đạo đức lối sống: a) Ưu điểm: Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Đối với một giáo viên việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức...
 • 3
 • 1,384
 • 18

bài thu hoạch tưởng HCM

bài thu hoạch tư tưởng HCM
... kiệm : Bản thân luôn ý thức cao về thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý trong gia đình và luôn tu n theo quy định về thực hành tiết kiệm trong đơn vị công tác. Luôn tuyên truyền, giáo dục học ... chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng suất hơn nữa. Giúp cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng ... gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân. Giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ...
 • 5
 • 348
 • 1

Bai thu hoach"Tu tuong HCM"

Bai thu hoach
... gắn bó giữa Đảng và dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm: Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.Đảng muốn thực hiện đờng lối chủ trơng, chính sách thì phải thu n lòng dân, cũng nh công ... bản thân luôn học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn để thông tin luôn đợc thông suốt: Thu đúng, phát đủ, kịp thời, ... nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh trong chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quân đội, Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nớc, nội quy của đơn vị .Tuy...
 • 8
 • 354
 • 3

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ " TƯỞNG HCM VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN"

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ
... Chí Minh chỉ rõ: mỗi người đều phải tu n theo đạo đức công dân. Đó là tu n theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp (nộp thu ) đúng kỳ, đúng số… Đạo đức công ... thiểu” mà bất kỳ ai, khi viết đơn vào Đảng cũng đã thu c” và hứa trước đảng kỳ. Phải thông qua tu dưỡng như chuyện rửa mặt hằng ngày. Tự giác tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt là thước ... bộ, đảng viên là nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân là tiêu chí số một đánh giá...
 • 7
 • 547
 • 5

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM HẾT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM HẾT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN
... thu n trong quá trình phát triển đảng của sinh viên, nhiều sinhviên rất năng nổ tham gia công tác đoàn, hội thì kết quả học tập chưa cao trong khi đó nhiều sinh viên có kết quả học tập rất cao nhưng ... Người cũng đem lại cho người đọc, người nghe lượng thông tin cao và chính xác. Chính tính chân thực đã làm nên sức thuyết phục cao của những bài nói, bài viết của ngườiđối với người nghe, người ... trì, chất lượng tác phẩm ngày càng cao; số lượng tác giả, tác phẩm tham gia ngày càng đông; đa dạng phong phú về thể loại nhưvăn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thu t, nhiếp ảnh, thơ ca khúc, bài...
 • 13
 • 143
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP