Tài liệu về : “Hợp đồng dân sự có điều kiện

Ba vụ việc tranh chấp liên quan đến giao dịch dân sự điều kiện

Ba vụ việc có tranh chấp liên quan đến giao dịch dân sự có điều kiện
... (hợp đồng) . Điều kiện trong giao dịch dân sự điều kiện thể là điều kiện làm phát sinh,tức là giao dịch đã được xác lập nhưng chỉ phát sinh hiệu lực khi sự kiện được coi là điều kiện ... bên thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ (Khoản 1 Điều 125, BLDS 2005). Giao dịch dân sự điều ... dịch dân sự điều kiện - Khái niệm về giao dịch dân sự : Giao dịch dân sự hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền , nghĩa vụ dân sự. ” (Theo điều...
 • 16
 • 126
 • 0

VIỆC XÁC ĐỊNH QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

VIỆC XÁC ĐỊNH CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
... đối với hợp đồng dân sự yếu tố nước ngoài được hiểu là áp dụng cho mọi vấn đề của hợp đồng? Thông thường, điều khoản về luật áp dụng trong hợp đồng dân sự yếu tố nước ngoài nội ... chỉnh hợp đồng dân sự yếu tố nước ngồi khơng phải là chuyện dễ dàng. Với tư cách là một quan hệ dân sự yếu tố nước ngồi, tranh chấp về hợp đồng dân sự yếu tố nước ngồi hồn tồn khả ... kiếm tính hợp pháp của việc chọn luật áp dụng? Để điều chỉnh các quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài nói chung, trong đó bao hàm hợp đồng dân sự yếu tố nước ngoài thì mỗi nước một ngành...
 • 7
 • 293
 • 4

Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự
... mới thể phát sinh hiệu lực. Đó là các điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự. Bộ luật dân sự Việt Nam quy định điều kiện để hợp đồng hiệu lực bao gồm: - Người tham gia hợp đồng ... CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Hợp đồng như đã phân tích ở trên là một loại giao dịch dân sự nên chịu sự điều chỉnh của quy định chung về điều kiện hiệu lực của giao dịch dân sự. ... kiện hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật quy định. Như vậy, theo Bộ luật dân sự Việt Nam điều kiện hiệu lực của hợp đồng bao gồm các điều kiện về chủ thể tham gia hợp đồng; ...
 • 51
 • 366
 • 0

Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
... hiện.2./Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Hợp đồng dân sự là một loại giao dịch dân sự nên muốn hiệu lực, hợp đồng dân sự phải đáp ứng được các điều ... trong, hợp đồng đích thực) và hợp đồng mua bán nhà ở (hợp đồng bên ngoài, hợp đồng giả tạo).=> ;Hợp đồng giả tạo nhằm che giấu hợp đồng khác luôn luôn vô hiệu, còn hợp đồng đích thực( hợp đồng ... định: Hợp đồng dân sự sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự .Qua khái niệm về hợp đồng dân sự, thể thấy để hình thành hợp đồng dân sự...
 • 23
 • 483
 • 0

Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
... hiện.2./Các điều kiện hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Hợp đồng dân sự là một loại giao dịch dân sự nên muốn hiệu lực, hợp đồng dân sự phải đáp ứng được các điều ... trong, hợp đồng đích thực) và hợp đồng mua bán nhà ở (hợp đồng bên ngoài, hợp đồng giả tạo).=> ;Hợp đồng giả tạo nhằm che giấu hợp đồng khác luôn luôn vô hiệu, còn hợp đồng đích thực( hợp đồng ... định: Hợp đồng dân sự sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự .Qua khái niệm về hợp đồng dân sự, thể thấy để hình thành hợp đồng dân sự...
 • 23
 • 273
 • 0

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện chế quản lí kinh tế hiện nay

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lí kinh tế hiện nay
... động vào. Do đó để tìm hiểu sự ra đời của HĐKT cần tìm hiểu sự ra đời của hợp đồng nói chung (hay chính là Hợp đồng dân sự) . Hợp đồng không xuất hiện ngay từ khi con ngời, mà phần lớn qua ... không tự cho ý chí thì không hợp đồng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Là một loại Hợp đồng chuyên biệt, HĐKT nguồn gốc từ hợp đồng dân sự, ... nay. Bao gồm 883 điều trong đó nhiều quy định rõ nét đến Hợp đồng. Nh khái niệm hợp đồng dân sự các chủ thể của hợp đồng, trình tự ký kết, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ,... thể nói đã là...
 • 35
 • 112
 • 0

nội dung bản về hợp đồng dân sự

nội dung cơ bản về hợp đồng dân sự
... biệt giữa hợp đồng dân sự hợp đồng kinh tế. Chơng II : Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự 2. 1. Giao kết hợp đồng dân sự 2. 2. Thực hiện hợp đồng dân sự 2. 3. ... BLDS qui đinh: Hợp đồng dân sự sự thoả thuận giữa các bên về việc các lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tóm lại hợp đồng dân sự là một loại quan hệ pháp luật dân sự đợc ... pháp luật dân sự nói chung và hợp đồng dân sự nói riêng đều chịu sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội; điều kiện chính trị của các triều đại phong kiến đơng thời. trong giao lu dân sự bớc...
 • 81
 • 391
 • 0

Hình thức và nội dung của hợp đồng dân sự theo qui định của pháp luật hiện hành – Nhận thức và kiến nghị

Hình thức và nội dung của hợp đồng dân sự theo qui định của pháp luật hiện hành – Nhận thức và kiến nghị
... đặc điểm của hợp đồng dân sự. 1.2. Đặc điểm của hợp đồng dân sự Theo Điều 388 Bộ luật dân sự 2005 định nghĩa về hợp đồng dân sự thì hợp đồng dân sự hai nét cơ bản đó là : Sự thỏa thuận giữa ... luật về hợp đồng, hiệu lực điều chỉnh đối với tất cả các quan hệ hợp đồng trong mọi lĩnh vực. Về hình thức hợp đồng, Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005 quy định : “1. Hợp đồng dân sự thể được ... điểm cơ bản để phân biệt giữa hợp đồng dân sự và các hợp đồng kinh tế, thương mại. Yếu tố này giúp phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng kinh tế :  Mục đích của hợp đồng kinh tế khi các bên chủ...
 • 21
 • 663
 • 0

Một số nội dung bản của hợp đồng dân sự

Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự
... vấn đề khác biệt giữa hợp đồng dân sự hợp đồng kinh tế. Chơng II : Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự 2. 1. Giao kết hợp đồng dân sự 2. 2. Thực hiện hợp đồng dân sự 2. 3. Các biện pháp ... BLDS qui đinh: Hợp đồng dân sự sự thoả thuận giữa các bên về việc các lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tóm lại hợp đồng dân sự là một loại quan hệ pháp luật dân sự đợc ... pháp luật dân sự nói chung và hợp đồng dân sự nói riêng đều chịu sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội; điều kiện chính trị của các triều đại phong kiến đơng thời. trong giao lu dân sự bớc đầu...
 • 81
 • 159
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP