Tài liệu về : “ Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

 Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
... Chương 7BỘ CHỨNG TỪ TRONGBỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾQ11. Hóa đơn thương mại (C i l I i )(Commercial Invoice) Là chứng từcơbảng Do người bán lập sau khi ... bản kèm trong bộ chứng từ hàng hóa52. (tt) Nội dung: Tên người bán Tên hàng Tên người mua Số hiệu hóa đơn Số thứtự kiện hàng Cách đóng gói (thùng, bao, hòm,…)á ø Số lượng hàng trong kiện ... (Provisional Invoice): dung đe thanh toán bộ tiền hàng.Hóơnchínhthức (Final Invoice): xácđònhHoa đơn chính thưc (Final Invoice): xac đònh tổng trò giá cuối cùng và thanh toán dứt điểm. Hóa đơn...
 • 38
 • 1,940
 • 24

Quy trình kiểm tra bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Ông Ích Khiêm

Quy trình kiểm tra bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Ông Ích Khiêm
... nhậnChuyển tiếpBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SENKHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Thanh toán quốc tế Tên đề tài : QUY TRÌNH KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ... sở để tiến hành kiễm tra các chứng từ hợp lệ trong mỗi bộ chứng từ thanh toán quốc tế của 1 doanh nghiệp. Đây cũng chính là điểm mấu chốt xác nhận xem bộ chứng từ có tồn tại hay không thông ... họ gửi bổ sung chứng từ từ chối thanh toán đơn hàng cho đến khi nhận được đầy đủ chứng từ đã được liệt kê trong thư tín dụng.Trường đại học Hoa Sen 22Đề án: Thanh toán quốc tế GV: Nguyễn...
 • 37
 • 309
 • 6

Tài liệu Chương 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt

Tài liệu Chương 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt
... luaän22qä11. (tt)à Còn bao goàm: Giấy chứng nhận phẩm chất Giấy chứng nhận hàng đồng bộ  Giấy chứng nhận độ ẩm Biên bản thử công suất máy.2312. Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)(Sanitary ... cơ sở đối chiếu hàng thực giao và hàng thực nhận19Chöông 7BOÄ CHÖÙNG TÖØ TRONG BOÄ CHÖNG TÖ TRONG THANH TOAÙN QUOÁC TEÁQ110. (tt) Nội dung:TeânngươøigơûiTen ngươi ... trọng lượng, giaù ơû nươùc xk Chứng nhận hóa đơn đúng và chính xác137. Bảo hieåm đơn (Insurance Policy)(Insurance Policy) Chứng từ do công ty bảo hiểm cấp, chấp nhận baûohieåmcho1loâhaøngnhận...
 • 38
 • 233
 • 1

Đặc điểm, nội dung và trường hợp áp dụng của hai phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế.DOC

Đặc điểm, nội dung và trường hợp áp dụng của hai phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế.DOC
... kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội giữa các nớc trong khu vực và toàn cầu. Trên cơ sở phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa các nớc thanh toán quốc tế đã ra đời .Thanh toán quốc tế là quan hệ thanh ... và tín dụng chứng từ. Đây cũng chính là lý do mà đề tài: Đặc điểm, nội dung và tr ờng hợp áp dụng của hai phơng thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế đợc lựa chọn.Bài ... trao chứng từ (documents against payment-D/P) phơng thức thanh toán này đợc thực hiện trong trờng hợp mua bán trả tiền ngay.Ngời xuất khẩu sau khi giao hàng, lập đầy đủ bộ chứng từ thanh toán (chứng...
 • 12
 • 2,049
 • 10

Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm.docx

Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm.docx
... TẬP NHÓM Môn: THANH TOÁN QUỐC TẾĐề tài: Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm.Sinh viên thực hiện: Nhóm 5 _Thanh toán quốc tế 61.Trần Thúy Hằng ... đồng thanh toán quốc tế diễn ra được suôn sẻ. Phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế thanh toán theo thư tín dụng( Phương tiện thanh toán tín dụng chứng từ ). ... chức năng của chúng, các chứng từ được chia thành các loại: - Chứng từ hàng hố - Chứng từ vận tải - Chứng từ bảo hiểm 2 - Chứng từ kho hàng - Chứng từ hải quan. Ngoài ra trong quá trình thực...
 • 35
 • 516
 • 3

Rủi ro khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế

 Rủi ro khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
... về thanh toán quốc tế. 1.1 THANH TOÁN QUỐC TẾ1.1.1 Khái niệmThanh toán quốc tế là việc thực hiện nghĩa vụ tiền tệ phát sinh từ hoạt động mậu dịch và phi mậu dịch giữa các cá nhân, tổ chức tại quốc ... quốc tế. Điều kiện về bộ chứng từ thanh toánBộ chứng từ mô tả hàng hóa, dịch vụ và toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà xuất khẩu phải lập bộ chứng từ xuất trình để chứng minh việc giao hàng ... gian thanh toán. Không có rủi ro.Nhờ thu trả ngay Bị từ chối bộ chứng từ từ chối thanh toánChưa nhận hàng đã thanh toán, hàng hóa có thể không đúng chất lượngChỉ làm trung gian thanh toán. ...
 • 80
 • 2,666
 • 22

Hai phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế

Hai phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
... thức thanh toán trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế , phơng thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là hai trong số các phơng thức thanh toán này và đây cũng là hai phơng thức thanh toán ... tìm hiểu về phơng thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế để nêu lên tác dụng của nó trong quan hệ thơng mại quốc tế . Mối quan hệ quốc tế này có thể phát sinh ... nhiều và đã từng giao dịch lâu năm .- Có kỉ luật thanh toán : Bên bán lập chứng từ thanh toán nhờ NH khống chế bộ chứng từ hàng hoá đối với ngời mua , NH phục vụ bên bán chỉ trao chứng từ hàng...
 • 11
 • 1,772
 • 11

Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm

Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm
... NHÓM Môn: THANH TOÁN QUỐC TẾ Đề tài: Các vấn đề cơ bản về chứng từ trong thanh toán quốc tế khác vận đơn và bảo hiểm. Sinh viên thực hiện: Nhóm 5 _Thanh toán quốc tế 6 1.Trần Thúy ... đồng thanh toán quốc tế diễn ra được suôn sẻ. Phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế thanh toán theo thư tín dụng( Phương tiện thanh toán tín dụng chứng từ ). ... của chúng, các chứng từ được chia thành các loại: - Chứng từ hàng hố - Chứng từ vận tải - Chứng từ bảo hiểm 2 - Chứng từ kho hàng - Chứng từ hải quan. Ngoài ra trong quá trình...
 • 35
 • 272
 • 0

Rủi ro và quản trị rủi ro đối với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội

Rủi ro và quản trị rủi ro đối với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội
... mại Quốc tế 45 - Ri ro thanh khon - Cỏc loi ri ro khỏc. Thanh toỏn quc t l nghip v ngoi bng quan trng nht ca cỏc Ngõn hng thng mi. Ri ro trong thanh toỏn quc t l nhng ri ro phỏt sinh trong ... sợ thua lỗ trong kinh doanh nên cố tình khơng nhận bộ chứng từ để lấy hàng, hoặc trì hỗn khơng thanh tốn nên đẩy Ngân hàng vào tình thế khó khăn trong việc xử lý vốn, đặc biệt trong nghiệp ... bán. c) Rủi ro đạo đức từ phía Ngân hàng Trong nhiều trường hợp, Ngân hàng phát hành cũng vi phạm cam kết của mình, như trì hỗn, chây ỳ, hoặc từ chối thanh tốn bộ chứng từ cho nhà xuất khẩu....
 • 85
 • 93
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP