Tài liệu về : “Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ pdf

Bài giảng truyền động thủy lực khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf
... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 13 2.2 : Phán loải -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 13 2.3 : Âàûc tênh -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - 40 5.1 : Thng dáưu -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 40 5.2 : Thiãút bë lm mạt -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 64 9.1 : Mạy nẹn khê -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 64 9.2 : Bäü lc -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 65...
 • 100
 • 3,141
 • 75

Bài giảng truyền động thủy lực khí nén

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén
... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 13 2.2 : Phán loải -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 13 2.3 : Âàûc tênh -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - 40 5.1 : Thng dáưu -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 40 5.2 : Thiãút bë lm mạt -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - ... -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 64 9.1 : Mạy nẹn khê -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 64 9.2 : Bäü lc -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - 65...
 • 100
 • 1,024
 • 17

Giáo trình truyền động thủy lực khí nén pgs ts bùi hải triều

Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén  pgs ts bùi hải triều
... lanh; 2- Pít tông; 3- Khe hở. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Truyền ñộng thuỷ lực khí nén ……………….107 constpAF== sẽ tạo ra trong xy lanh các bậc áp suất vận tốc ... ñộng thuỷ lực khí nén ……………….109 Hành trình tiến (làm việc) Nếu dầu thuỷ lực tác ñộng vào diện tích A1 của pít tông thì với áp suất lưu lượng không ñổi sẽ có lực ñẩy FV vận tốc ... vít 1…5 100…1000 4000…70000 - 20000…200 7…100 10…210 96 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Truyền ñộng thuỷ lực khí nén ……………….99 b) Hiệu suất trường ñặc tính Trên hình...
 • 403
 • 931
 • 4

Truyền Động Thủy Lực Khí Nén pot

Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén pot
... Cáo Thực Hành Truyền Động Thủy Lực Khí Nén Câu 1: Tổng quan phần mềm mô phỏng hệ truyền động thủy lực khí nén . Trình bày các để thiết lập mô phỏng mạch khí nén . Bài làm : Tổng quan ... hệ truyền động thủy lực khí nén Để mô phỏng hệ truyền động thủy lực khí nén của đề bài cho ta dùng phần mềm Automation Studio 5.0 Automation Studio là phần mềm mô phỏng hệ điều khiển thủy ... thí nghiệm truyền động điều khiển Thủy khí Bài làm: *Phương pháp thiết kế dựa trên các phần tử thủy khí , các chức năng của chúng dựa trên phần mềm Automation Studio 5.x thủy lực để thấy...
 • 39
 • 305
 • 12

Thực hành truyền động thủy lực khí nén

Thực hành truyền động thủy lực và khí nén
... phòng thí nghiệm truyền động điều khiển thủy khí: a) Xilanh khí nén SVTH:Phan Quỳnh Duy Tuấn-Lớp 07C1C-Nhóm 02C Trang - 16 - Báo cáo thực hành truyền động thủy lực khí nén GVHD:Th.S Trần ... Tuấn-Lớp 07C1C-Nhóm 02C Trang - 22 - Báo cáo thực hành truyền động thủy lực khí nén GVHD:Th.S Trần Ngọc Hải ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Học phần: TH Truyền ... hành truyền động thủy lực khí nén GVHD:Th.S Trần Ngọc HảiBÁO CÁO THỰC HÀNH TRUYỀN ĐỘNGTHỦY LỰC VÀ KHÍ NÉNCÂU I: Tổng quan phần mềm mô phỏng hệ truyền động thủy lực khí nén. Trình bày các...
 • 22
 • 609
 • 6

Bài giảng hệ thống điều khiển thủy lực khí nén

Bài giảng hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén
... TuyếnBÀI GIẢNG ðIỀU KHIỂN TỰ ðỘNG THUỶ LỰC - KHÍ NÉN BM.TỰ ðỘNG HOÁCHƯƠNG 2. HỆ THỐNG CUNG CẤP DẦU VÀ XỬ LÝ - Quá trình nạp (Hình 2.33) - - Quá trình xả (Hình 2.34)20ThS.Uông Quang TuyếnBÀI GIẢNG ... bằng thủy lực 21ThS.Uông Quang TuyếnBÀI GIẢNG ðIỀU KHIỂN TỰ ðỘNG THUỶ LỰC - KHÍ NÉN BM.TỰ ðỘNG HOÁCHƯƠNG 3. HỆ THỐNG ðIỀU KHIỂN BẰNG THỦY LỰC3.1.2. Sơ ñồ cấu trúc hệ thống ñiều bằng thủy lực ... TuyếnBÀI GIẢNG ðIỀU KHIỂN TỰ ðỘNG THUỶ LỰC - KHÍ NÉN BM.TỰ ðỘNG HOÁCHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG TRUYỀN ðỘNG THỦY LỰC4.3. Ví dụ minh họa: Máy dập thủy lực, hệ thống cẩu tải trọng nhẹ, máy xúc thủy lực, máy...
 • 42
 • 346
 • 8

Điều khiển hệ truyền động thuỷ lực các thiết bị

Điều khiển hệ truyền động thuỷ lực và các thiết bị
... chỉnh tốc độ động cơ I.Đối với động cơ một chiều 1.Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng hệ truyền động máy phát >- ộng cơ một chiều (F - Đ ): Hệ thống máy phát - động cơ ( F - ) là hệ truyền động điện ... cơ Chơng II chọn phơng án truyền động ,tính chọn công suất động mạch lực I: Chọn phơng án truyền động: Chọn phơng án truyền động là chọn phơng pháp điều chỉnh động cơ của cầu trục là tối ... hãm truyền động - Đối với truyền động nâng hạ tải gia tốc khởi động nhỏ nhất là t kd 5V (s) với v - tốc độ nâng tải (m/s) - Thời gian hãm cũng đợc tính tơng tự nh trên c. Yêu cầu về hàm và...
 • 50
 • 132
 • 1

Điều khiển thủy lực khí nén - Chương 1

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 1
... khiển khí nén thủy lực. Hệ thống nâng bảo dưỡng xe Táy máy gắp sản phẩm bằng khí nén 9 ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương 1 – Đại cương về điều khiển Khí nén & Thủy lực ... thông tin: - iện tử - điện cơ - khí - dầu - quang học - sinh học Phần công suất: - Điện: công suất nhỏ, điều khiển hoạt động dễ, nhanh. - Khí: công suất vừa, quán tính, tốc độ cao. - Thủy: công ... cắt thủy lực Ghép các cơ cấu khuôn Máy ép thủy lực Máy cán thủy lực 10 ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương 1 – Đại cương về điều khiển Khí nén & Thủy lực...
 • 10
 • 1,036
 • 70

Điều khiển thủy lực khí nén - Chương 2

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 2
... điều khiển khí nén. 2.1.2.1. Bình nhận trích khí nén Bình trích chứa khí nén có nhiệm vụ cân bằng áp suất khí nén của máy nén khí chuyển đến, trích chứa, ngưng tụ tách nước ... 2.1.1.1. Máy nén khí Máy nén khí là máy có nhiệm vụ thu hút không khí, hơi ẩm, khí đốt ở một áp suất nhất đònh tạo ra nguồn lưu chất có áp suất cao hơn. 2.1.1.2 Các loại máy nén khí Máy nén khí được ... 500m3/phút. Máy nén 1 pít tông có thể nén khí khoảng 6 bar ngoại lệ có thể đến 10 bar; máy nén kiểu pít tông hai cấp có thể nén đến 15 bar; 3-4 cấp lên đến 250 bar. Khí nénChu kì hútChu kì nén đẩyPít...
 • 15
 • 509
 • 34

Điều khiển thủy lực khí nén - Chương 3

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 3
... điện (NO NC) PAAPHình 3.3 Tín hiệu kh -< /b> thủy lực (NC)APAPHình 3.4 Tín hiệu kh -< /b> thủy lực (NO) PAPAHình 3.5 – Công tắcKí hiệu thủy - khíKí hiệu điện ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương ... logic YES Kí hiệu thủy- khís=aPapS=aaS=apaaPs=aKí hiệu thủy- khí S a 0 L 0 L Sơ đồ trạng thái Tín hiệu vàoTín hiệu raBảng chân lý a S 0 L L 0 Hình 3.26 Phần tử logic NOT Kết cấu thủy- khíKí hiệu logicKí ... ORTín hiệu vàoTín hiệu raTín hiệu vàoS=a.bBảng chân lý a b S 0 0 L L 0 L 0 L 0 0 0 L Tín hiệu raTín hiệu vàoTín hiệu vàoL Sơ đồ trạng thái 0 L 0 L 0 S b a Kí hiệu thủy- khí Kết cấu thủy- khíKí hiệu...
 • 15
 • 655
 • 43

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP