Tài liệu về : “Đề thi thử đại học môn toán trường THPT trần nguyên hãn

Đề thi thử đại học môn toán trường THPT trần nguyên hãn

Đề thi thử đại học môn toán trường THPT trần nguyên hãn
. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2011 Môn thi : TOÁN - khối A. Thời gian làm. 180 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm...
 • 1
 • 291
 • 1

Đề thi thử đại học môn toán trường THPT trần nguyên hãn

Đề thi thử đại học môn toán trường THPT trần nguyên hãn
. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2011 Môn thi : TOÁN - khối A. Thời gian làm. 180 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm...
 • 1
 • 298
 • 0

De thi thu dai hoc mon toan - TRƯỜNG THPT TÂT THỤY ANH

De thi thu dai hoc mon toan - TRƯỜNG THPT TÂT THỤY ANH
... dục v đào tạo thI bình kỳ thi thử đại học năm 2010 Trờng thpt tây thụy anh Mụn Toỏn : Thi gian lm bi 180 phút. P N Cõu í Ni dung im I . 200 1 .Kho sỏt s bin thi n v v ủ ... http://ebook.here.vn - Th vin sỏch trc tuyn Sở GIO dục v đào tạo thI bình . kỳ thi thử đại học năm 2010. Trờng thpt tây thụy anh . Mụn Toỏn : Thời gian làm bài 180 phút. A /phần ... 0,25 2 Có thể xảy ra ba trường hợp sau ñây theo thứ tự lập thành cấp số cộng. +Trường hợp 1 : 12− ; x1 ; x2 +Trường hợp 2 : x1 ; x2 ; 12− +Trường hợp 3 : x1 ; 12−...
 • 7
 • 97
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
... Doãn Mạnh Hùng , Email: doanhungle@gmail.com 2TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn thi: TOÁN, khối A+B ( Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ... TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 0 1 2 - 2 0 1 3 Môn thi: TOÁN, khối A + B Thời gian làm bài : 180 phút, không kể t hời gian phát đề I.PHẦ ... K h ảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị )(Hc ủa h à m s ố đã c h o . 2. V iế t phương trình tiế p tuyến của đồ thị )(H biết tiế p tuyến cách đều hai điể m)4;2(A...
 • 6
 • 253
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KHỐI B-D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KHỐI B-D
... Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN; Khối ... π2x k ; x k2 .2 3 0.25 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối B, D (Đáp án – thang điểm gồm 03 trang) ... ▪ Sự biến thi n:xlim y→−∞= −∞, xlim y→+∞= +∞ 0.25 = − ⇒ − == − = ⇔ − = ⇔= ⇒ =2 2x 1 y( 1) 4y' 3x 3, y' 0 3x 3 0x 1 y(1) 0 0.25 ▪ Bảng biến thi n: ...
 • 4
 • 191
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN -TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN -TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
... S GD&T THANH HểA TRNG THPT BA èNH THI TH I HC LN 1 NM 2013 Mụn: TON; Khi A, B Thi gian lm bi: 180 phỳt Phần ... im) Câu I (2,0 im) Cho hm s 211xyx+= cú th l (C) 1. Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s. 2. Tỡm cỏc giỏ tr m ng thng 3yxm=+ ct ... www.laisac.page.tlĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Ý Nội dung Điểm Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 11xyx+=− 1,00 TXĐ : { }\ 1ℝ. 23'...
 • 7
 • 598
 • 56

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN docx

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN docx
... SỞGD–ĐTHÀTĨNH ĐỀ THI THỬĐẠIHỌCLẦNINĂM2013TRƯỜNG THPT CÙHUYCẬN  Môn: TOÁN,K hốiA,A1,BvàDThờigian:180phút(khôngkểthờigiangiao đề) PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢ ... +Hết(Thísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu.Cánbộcoi thi khônggiảithíchgìthêm)SỞGDĐTHÀTĨNHTRƯỜNG THPT CÙHUYCẬN KỲ THI THỬĐẠIHỌCLẦNINĂMHỌC20122013HƯỚNG DẪNCHẤMMÔN:TOÁNHỌCCÂU ĐÁPÁN ĐIỂMI.1(1điểm)PHẦNCHUNGCHOT ... (1điểm)Vớinlàsố nguyên dương,chứngminh:0 1 2 12 3 ( 1) ( 2)2n nn n n nC C C n C n - + + + + + = +Hết(Thísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu.Cánbộcoi thi khônggiảithíchgìthêm)SỞGDĐTHÀTĨNHTRƯỜNG THPT CÙHUYCẬN...
 • 9
 • 152
 • 3

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013Thời gian làm bài: 180 phút.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... 8.a (1,0 điểm) Có 12 học sinh giỏi gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 5 học sinhkhối 10.Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinhB. Theo chương ... cách chọn 6 học sinh trong 12 học sinh là 612CSố học sinh được chọn phải thuộc ít nhất 2 khối-Số cách chọn chỉ có học sinh khối 12 và khối 11 là:67C-Số cách chọn chỉ có học sinh khối...
 • 4
 • 203
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Trường THPT chuyên NGUYỄN QUANG DIÊU Môn Toán khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Trường THPT chuyên NGUYỄN QUANG DIÊU Môn Toán khối D
. Trường THPT chuyên ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NGUYỄN QUANG DIÊU Môn: Toán khối D Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) I/ PHẦN. 3 0,25 Trường THPT chuyên ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NGUYỄN QUANG DIÊU Môn: Toán khối A,A 1 ,B Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) I/...
 • 13
 • 646
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP