Đề, đáp án kiểm định HSG Tiếng Anh 7

Đề, đáp án kiểm định HSG Tiếng Anh 7

Đề, đáp án kiểm định HSG Tiếng Anh 7
... 10.................................... Phòng GD-ĐT nHo quan Đáp án đề kiểm định chất lợng HS giỏi Trờng THCs sơn lai năm học: 2006-20 07 Môn: tiếng anh 7 (Thời gian làm bài: 120 phút) Phần A. Phần trắc ... Phòng gD-ĐT Nho quan Đề kiểm định chất lợng hs giỏi Trờng THCS Sơn Lai Năm học: 2006 -20 07 Môn thi: Tiếng Anh 7 (Thời gian: 120 phút) Phần A. Phần trắc nghiệm ( 10 ... (Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm ) 1. b 6. c 11. b 16. c 21. b 26. d 31. c 36. d 2. c 7. b 12. c 17. a 22. d 27. a 32. d 37. a 3. c 8. c 13. d 18. b 23. d 28. d 33. b 38. a 4.d 9. d 14. b 19. d 24. d...
 • 5
 • 490
 • 1

Đề kiểm định HSG Tiếng Anh 6

Đề kiểm định HSG Tiếng Anh 6
... ®Ò thi kiÓm ®Þnh chÊt lîng häc sinh giái Líp 6- Thêi gian: 120 phót M«n thi: TiÕng anh I/ Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau. 1. Would you like .. some tea?… A. ... some C. a D. an 6. They always help their mother .their housework.…… A. at B. the C. with D. about 7. How many seasons .in a year?……… A. there are B. are there C. there is D. is there 8. What does ... and coffee.……… A. is B. are C. do D. does 16. What’s there lunch?…… A. in B. on C. for D. with 17. How kilos of meat do you want?……… A. many B. much C. is D. are 18. My father likes ................................new...
 • 3
 • 379
 • 3

Đề thi và đáp án đại học môn Tiếng Anh

Đề thi và đáp án đại học môn Tiếng Anh
... Đề thi và đáp án Tiếng Anh Đại Học ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2008 (MÃ ĐỀ 254) Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau. ... nghĩa thì đáp án productive là phù hợp hơn cả. Khi đó câu được hiểu là “Hai quốc gia này đã tiến tới một hợp hiệp định thông qua các cuộc đàm phán được coi là mang tính hữu ích.” Câu 7: Anne persisted ... sau as không dùng đảo ngữ. Câu D sai vì sau despite là danh từ chứ không phải mệnh đề, sau though/although mới là mệnh đề. Đáp án là C. Câu 27: Peter asked me ______. A. what time does the film...
 • 14
 • 1,252
 • 12

Đề & đáp án kiểm tra tháng 11 -12 Tiếng Việt 1

Đề & đáp án kiểm tra tháng 11 -12 Tiếng Việt 1
... TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 11 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: ĐỌC NĂM HỌC 2010 - 2011 1/Giáo viên viết lên bảng yêu cầu học sinh đọc 6 tiếng trong số các tiếng sau: HƯƠU TRĂN SEN ... để theo dõi trong các tiềt học sau. ....................NGÀY THÁNG NĂM 200 NGƯỜI RA ĐỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 12 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: VIẾT NĂM HỌC 2010- 2011 I/ ĐỀ BÀI ... 3 điểm ) HS đọc đúng mỗi tiếng đạt 0,5 điểm Câu 2:( 3 điểm ) HS đọc đúng mỗi từ đạt 0,5 điểm Câu 3:( 4 điểm ) HS đọc đúng mỗi câu đạt 2 điểm GV đánh dấu x vào những tiếng, từ HS không đọc được...
 • 2
 • 424
 • 6

Đề & đáp án kiểm tra tháng 1 -2 Tiếng Việt 1

Đề & đáp án kiểm tra tháng 1 -2 Tiếng Việt 1
... TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 01 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: ĐỌC NĂM HỌC 2010- 2011 1/Giáo viên viết lên bảng yêu cầu học sinh đọc 6 tiếng trong số các tiếng sau: iêt uôt ac iêc ... đọc đúng mỗi câu đạt 2 điểm GV đánh dấu x vào những tiếng, từ HS không đọc được để theo dõi trong các tiềt học sau. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 02 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: viết ... sau: Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích ,ri rích. Có ích, có ích. II/ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1:( 3 điểm ) HS đọc đúng mỗi tiếng đạt 0,5 điểm Câu 2:( 3 điểm...
 • 3
 • 369
 • 1

Đề & đáp án kiểm tra tháng 3 -4 Tiếng Việt 1

Đề & đáp án kiểm tra tháng 3 -4 Tiếng Việt 1
... TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 03 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: ĐỌC NĂM HỌC 2010 - 2011 I/ ĐỀ BÀI Học sinh bốc thăm, đọc môt đoạn khoảng 20 đến 25 tiếng trong thời gian 1 phút ... lời được 1 nữa câu hỏi hoặc có ý đúng đạt 1 nữa số điểm TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI LIÊNG ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 04 MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI : I PHÂN MÔN: VIẾT NĂM HỌC 2009- 2010 I/ ĐỀ BÀI 1/ Chính tả: tập chép ... lan.(Trang 64, TV 1 tập 2) II/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 8 ĐIỂM) HS đọc to, rỏ ràng không sai đọc đúng tốc độ đạt điểm tối đa. HS đọc sai từ 3 -4 tiếng trở lên trừ 1 – 2 điểm HS đọc sai nhiều tốc...
 • 3
 • 337
 • 2

Đề & đáp án kiểm tra tháng 10 Tiếng Việt 3

Đề & đáp án kiểm tra tháng 10 Tiếng Việt 3
... Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới . b. Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn c. Đúng 8 giờ trong tiếng Quốc ca lá cờ đỏ ... cờ. ĐÁP ÁN LTVC ( T 10) Câu 1: ( 6 điểm) Đặt đúng mỗi câu đạt 2 điểm Câu 2:( 4 điểm) Điền đúng dấu phẩy vào mỗi chỗ trong những câu sau mỗi dâùu phẩy đạt 0,5điểm a. Hằng năm, cứ vào đầu tháng ... PHÒNG TRƯỜNG KIỂMTRA 1 TIẾT( Tháng 10) Phân môn : Luyện từ và câu Thời gian : 40 phút Câu1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận...
 • 3
 • 614
 • 25

Đề & đáp án kiểm tra tháng 11 Tiếng Việt 3

Đề & đáp án kiểm tra tháng 11 Tiếng Việt 3
... kh………...., kh...tay. kh... chân. ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TẢ THÁNG 11 A. Bài viết : (8 điểm ) - Học sinh viết đúng độ cao chính xác không mắc lỗi đạt 8 điểm - Viết sai âm , vần , tiếng từ 4 lỗi trừ 1 điểm . ... PHÒNG GD ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Tháng 11) Trường tiểu học Môn : Chính tả Thời gian : 40 phútâp5I I. Bài viết Giáo viên đọc...
 • 2
 • 299
 • 0

Bài soạn Đề thi và đáp án kỳ II môn tiếng anh lớp 1 năm 2010

Bài soạn Đề thi và đáp án kỳ II môn tiếng anh lớp 1 năm 2010
... án: 1. Hình đá banh. 2. Cọp trên ghế3.Thứ Năm. 4. 1 quả táo 5. Hình rùaPART 2: READINGA- Read , draw and color. There is one example. ( 7pts) Đáp án: 1. Tô bánh màu hồng và xanh dương 0.5 điểm.2. ... điểm. Đáp án: Doll - big Jump rope- shortBag- new Robots- little Trees- oldB-Look, listen and put a tick. There is one example( 5pts):-Mỗi lần đánh đúng với transcript là 1 điểm. Đáp án: 1. ... Đáp Án và Hướng Dẫn ChấmĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 2 NĂM 2010** Khối 1 **PART 1: LISTENINGA- Look, listen and...
 • 2
 • 524
 • 0

Đề & đáp án Kiểm tra giữa kì II

Đề & đáp án Kiểm tra giữa kì II
... giác AMN và tam giác ABC . =====Hết=====. C. Đáp án và biểu điểm: A------TRắc nghiệm: Mỗi ý đúng đợc 0,25 điểm 1-A ; 2 -C 3 - C ; 4 - D; 5 -B ; 6 - C ; 7 - C ; 8- D B ------ Tự luận Bài 1 (2,5 ... '' ' ' = D, '' ' NM MN PM MM = Câu 7 : Trong hình 3 ,số đo của đoạn MN là A. 5 cm B. 6 cm C. 6,25 cm D. 7, 5 cm Câu 8: Trong hình 4 có MQ = NP, MN// PQ . Có mấy cặp tam ... = xx x (0,5 điểm) Tìm điều kiện xác định đúng ; x 0 và x 4 (0,5 điểm) Giải đúng phơng trình x=2 và x= 3 ( 0,5, điểm ) Kết luận theo điều kiện bài toán (0,5, điểm ) Bài 3 (3 điểm ) a, (2 điểm...
 • 3
 • 844
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án kì thi hsg tiếng anh huyện phù ninh 20132014dap an kiem tra mon tieng anh hoc ki 1 lop 6đề kiểm tra hsg tiếng anh 7bài kiểm tra hsg tiếng anh 7 số 2bài kiểm tra hsg tiếng anh 7 số 2 năm học 20092010dap an vo trac nghiem tieng anh 7giao an boi duong hsg tieng anh 7đề thi hsg tiếng anh 7 có đáp ánđề thi và đáp án học sinh giỏi tiếng anhđề thi và đáp án công chức môn tiếng anhde dap an kiem tra 1 tiet tieng viet ngu van 8de va dap an dthsg tinh mon tieng anh 9 nam 20062007de va dap an dthsg tinh mon tieng anh 9 nam 20062007 tinh bac ninhđáp án gợi ý môn tiếng anh cao đẳng 2009giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ