Tài liệu về : “Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 4
. .................................................................................................................................. Câu 6: Tả một đồ dùng học tập mà em thích. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP 4 Môn toán Năm học: 2009 - 2010 Bài 1: Khi viết thêm. hình tam giác đó. B Â C ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4- MÔN TOÁN Câu 1: Tìm y: a. 7 x ( y : 7) = 833 b. ( y – 10) x 5 = 100 - 20 x 4 ...................................................................................................................................................................
 • 5
 • 531
 • 23

De thi hoc sinh gioi mon Toan - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009

De thi hoc sinh gioi mon Toan - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009
... Trờng tiểu học tam hng Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Toán - Lớp 3 Thời gian làm bài: 90phút (không tính thời gian giao đề) Bài 1: (2 điểm) Tìm số có hai ... 1cmm 1cm 4cmm đáp án đề thi HSG - môn toán - lớp 3 Năm học 2008 - 2009 Bài 1: (2 điểm) - Học sinh vẽ sơ đồ. - Tìm hiệu 2 số, hiệu số phần bằng nhau. - Nêu đáp số: 50. Bài 2: (2 điểm) - Học sinh ... Bài 3: (2 điểm) - Học sinh vẽ sơ đồ. - Tìm hiệu số phần bằng nhau. - Tìm giá trị của 1 phần. - Tìm tấm vải ngắn (75m). -Tìm tấm vải dài (105m). - Đáp số: Bài 4: (2 điểm) Học sinh sắp xếp đợc các...
 • 2
 • 488
 • 3

đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5

đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5
. Môn Toán -Lớp 5 (Thời gian 60 phút) Bài 1- Tính nhanh(2điểm) 49 ,8 – 48 ,5 + 47 ,2 - 45 ,9 + 44 ,6 – 43 ,3 + 42 – 40 ,7 Bài 2- So sánh các. b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2,5 điểm) Cha hiện nay 43 tuổi. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi...
 • 1
 • 354
 • 4

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1
. Đề thi học sinh giỏi Môn Toán -Lớp 1 (Thời gian 60 phút) Bài 1-(2điểm) Điền dấu( +,- )vào ô trống 9 1 = 10 0 7 3 < 4 2 6 2 > 9 2. ......................................................................................................... Bài 1-(2điểm) Một xe ô tô chở 9 người. Đến bến xe có 4 người xuống và 5 người lên xe. Hỏi trên xe ô tô bây giờ có bao nhiêu người?...
 • 1
 • 5,415
 • 129

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8
...  !"#$%&ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THAM KHẢOMÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian :90 phútBài 1: (1,5 điểm): a) Giải phương trình: x2 - 6x + 9 = 4 b) Giải bất phương trình: |51x−| ... + 2y2 + z2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0 rồi tính giá trị của A với A = (x-1)2008 +(y-1)2008 +(z-1)2008 Bài 3: (1,5 điểm) Cho P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx2 34 2 34 −−−+−−−+a) Rút gọn P(x)b)Xác ... Rút gọn P(x)b)Xác định giá trị của x để P(x) có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó.Bài 4: (1 điểm) Cho a + b + c = 1 , a2 + b2 + c2 = 1 và czbyax==. Tính giá trị của xy...
 • 2
 • 511
 • 11

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8
...  !"#$%&ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THAM KHẢOMÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian :90 phútBài 1: (1,5 điểm): a) Giải phương trình: x2 - 6x + 9 = 4 b) Giải bất phương trình: |51x−| ... + 2y2 + z2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0 rồi tính giá trị của A với A = (x-1)2008 +(y-1)2008 +(z-1)2008 Bài 3: (1,5 điểm) Cho P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx2 34 2 34 −−−+−−−+a) Rút gọn P(x)b)Xác ... Rút gọn P(x)b)Xác định giá trị của x để P(x) có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó.Bài 4: (1 điểm) Cho a + b + c = 1 , a2 + b2 + c2 = 1 và czbyax==. Tính giá trị của xy...
 • 2
 • 686
 • 26

Gián án Đề thi Học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Gián án Đề thi Học sinh giỏi môn Toán lớp 5
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎIMƠN Tốn lớp 5Thời gian làm bài: 120 phút; Mă đề thi 132Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TLCâu 21 22 23 24 25 ... lớn đến bé:A. 2, 541 ; 2,5 14 ; 2 ,41 5 ; 2, 145 . B. 2, 541 ; 2,5 14 ; 2, 145 ; 2 ,41 5.C. 2,5 14 ; 2, 541 ; 2, 145 ; 2 ,41 5. D. 2, 541 ; 2 ,41 5 ; 2,5 14 ; 2, 145 .Câu 27: Kết quả của phép nhân 218,35 x 0,01 là:A. ... tăng lên 5 lần B. Tích tăng lên 4 lần C. Tích thêm 5 đơn vò D. Cả 3 đều saiCâu 23: ViÕt ph©n sè 5 4 thµnh tØ sè phÇn tr¨m lµ:A. 4, 5% B. 80% C. 60% D. 54% Câu 24: Tìm 1% của 100000đồng.A. 1000đồng...
 • 3
 • 230
 • 2

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 năm 2013 tỉnh Hải Dương docx

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 năm 2013 tỉnh Hải Dương docx
... GD&ĐT HẢI DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013MÔN THI: TOÁNThời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27/03/2013( Đề thi gồm có 01 trang ... thí sinh: ……………………………… … Số báo danh …………….Chữ kí giám thị 1 ………………… Chữ kí giám thị 2 ………………… ĐỀ THI CHÍNH THỨCSỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNHMÔN TOÁNLỚP ... 6x2 – 20x + 2018 B = (x5 – 4x 4 + x3 ) + ( x 4 – 4x3 + x2 ) + 5( x2 – 4x + 1) + 2013 B = x3( x2 – 4x + 1) +x2( x2 – 4x + 1) +5(x2 – 4x + 1) + 2013B = 2013 0,250,250,250,25Câu...
 • 5
 • 476
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP