Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1

Ánh Hồng
Ánh Hồng(9710 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 960
30
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 16:10

Mô tả: Đề thi học sinh giỏi Môn Toán -Lớp 1 (Thời gian 60 phút) Bài 1-(2điểm) Điền dấu( +,- )vào ô trống 9 1 = 10 0 7 3 < 4 2 6 2 > 9 2 5 2 = 8 1 Bài 2-(2điểm) Nối ô trống với các số thích hợp 2 + < 7 + 2 > 5 Bài 1-(1điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6 . . Bài 1-(2điểm) Bạn An nói với bạn Bình: “ Ba năm nữa thì tuổi của mình bàng số lớn nhất có một chữ số” . Em hãy cho biết bạn An bao nhiêu tuổi? . . . Bài 1-(2điểm) Một xe ô tô chở 9 người. Đến bến xe có 4 người xuống và 5 người lên xe. Hỏi trên xe ô tô bây giờ có bao nhiêu người? . . . . Bài 1-(1điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? . . . 1 3 4 5 6 7 80 2 . Đề thi học sinh giỏi Môn Toán -Lớp 1 (Thời gian 60 phút) Bài 1- (2điểm) Điền dấu( +,- )vào ô trống 9 1 = 10 0 7 3 < 4 2 6 2 > 9 2 5 2 = 8 1 Bài. 1 Bài 2-(2điểm) Nối ô trống với các số thích hợp 2 + < 7 + 2 > 5 Bài 1- (1 iểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6 .

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1, Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1, Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13920211791992 s. Memory usage = 17.78 MB