Tài liệu về : “ MẪU BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

MẪU BẢN KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

 MẪU BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
. tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn . HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..………………………………………....
 • 1
 • 645
 • 15

Tài liệu BM.YT.19. - Bản khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc) docx

Tài liệu BM.YT.19. - Bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc) docx
... Hạnh phúc Huế, ngày tháng năm 200 BẢNG KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰVÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN, CƠ SỞ VẬT CHẤTKỸ THUẬT CỦA I. Danh sách nhân sự: Stt Họ tênNgày,tháng,năm sinhNơi thường ... Ghi danh sách theo thứ tự: Giám đốc, người phụ trách chuyên môn, chủ tịch HĐQT, thủ kho, nhân viên bán thuốc (bán lẻ hay bán buôn ghi rõ), kế toán, công nhân II. Trang thiết bị chuyên môn: 1....
 • 2
 • 452
 • 1

Tài liệu BM.YT.26. - Bản khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở kinh doanh TTBYT doc

Tài liệu BM.YT.26. - Bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở kinh doanh TTBYT doc
... Hạnh phúc Huế, ngày tháng năm 200BẢNG KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰVÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ KINH DOANH TTBYTI. Danh sách nhân sự: Stt Họ tênNgày, tháng, năm sinhNơi ... Ghi danh sách theo thứ tự: Giám đốc, người phụ trách chuyên môn, chủ tịch HĐQT, thủ kho, nhân viên giúp việc (bán lẻ hay bán buôn ghi rõ), kế toán, công nhân II. Trang thiết bị chuyên môn: 1. ... hoà nhiệt độ: 6. Ẩm kế: 7. Tủ lạnh: 8. Thiết bị phòng chống, chữa cháy: III. Tài liệu chuyên môn: ...
 • 2
 • 294
 • 2

Tài liệu Bảng khai danh sách nhân sự docx

Tài liệu Bảng kê khai danh sách nhân sự docx
... Hạnh phúc Huế, ngày tháng năm 200 BẢNG KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰVÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN, CƠ SỞ VẬT CHẤTKỸ THUẬT CỦA I. Danh sách nhân sự: Stt Họ tênNgày, tháng, năm sinhNơi ... Ghi danh sách theo thứ tự: Giám đốc, người phụ trách chuyên môn, chủ tịch HĐQT, thủ kho, nhân viên bán thuốc (bán lẻ hay bán buôn ghi rõ), kế toán, công nhân II. Trang thiết bị chuyên môn: 1....
 • 2
 • 320
 • 4

MẪU BẢN KHAI ĐỊA ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC

MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC
. gần nhất và các đặc điểm dễ nhận biết khác…) ………….., ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB Bảng kê khai địa. .......................................................................................................................................... Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi ........................... .............................................................................................................................................
 • 1
 • 564
 • 7

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm Đại lý thuế ppt

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm Đại lý thuế ppt
... :……/TB-…. , ngày tháng năm THÔNG BÁO Về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm Đại lý thuế , mã số thuế , địa chỉ thông báo danh sách số nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ ... thuế >, cụ thể: Giấy chứng minh nhân dân Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế TT Họ tên Số Ngày Số Ngày Lý do 1 2 Mẫu số: 04 (Ban hành kèm theo Thông tư...
 • 2
 • 128
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lý nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Huy Thông.doc

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty TNHH Huy Thông.doc
... phụ cấp phải trả các khoản giảm trừ như thuế thu nhập cá nhân ,BHXH,BHYT… Kế toán tính lương cơ bản cho nhân viên dựa vào ngày công của nhân viên làm việc hệ số lương của nhân viên đó. Nhân ... công ty ,đồng thời cung cấp những thông tin cá nhân cho phòng quản lí nhân sự .Phòng nhân sự theo dõi quá trình làm việc của nhân viên báo cáo kết quả làm việc của nhân viên cho kế toán tính ... lý nhân sự& quot; gồm các chức năng chính sau:SVTH :Nhóm OLPM Lớp K13KKT3  Trang 7KẾ TỐN QUẢN LÍ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNGQL NHÂN SỰTRẢ LƯƠNG VÀ BÁO CÁOQL PHỊNG BANQL NHÂN...
 • 30
 • 589
 • 8

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lý nhân sự tiền lương

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lý nhân sự và tiền lương
... ở mức đỉnh Nhân viên sẽ đến làm việc tại công ty ,đồng thời cung cấp những thông tin cá nhân cho phòng quản lí nhân sự . Phòng nhân sự theo dõi quá trình làm việc của nhân viên báo cáo kết ... khoản phụ cấp phải trả các khoản giảm trừ như thuế thu nhập cá nhân ,BHXH,BHYT…  Kế toán tính lương cơ bản cho nhân viên dựa vào ngày công của nhân viên làm việc hệ số lương của nhân viên ... "quản lý nhân sự& quot; gồm các chức năng chính sau: SVTH :Nhóm OLPM Lớp K13KKT3  Trang 7 KẾ TỐN QUẢN LÍ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG QL NHÂN SỰ TRẢ LƯƠNG VÀ BÁO CÁO QL...
 • 30
 • 205
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP