Tài liệu về : “ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KÌ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KÌ II
... phương trình Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 ... biểu thức A x 1 3= − + khi x 1≥ là …… Câu 62 Tập nghiệm cuả phương trình: x ( x – 1 ) ( x 2 + 1 ) = 0 là ……. Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận .Mét sè ®Ò thi ... của hình chóp đều. II. B i T p: A. Một số bài tập trắc nghiệm 1)Một tứ giác là hình vuông nếu nó là : Tứ giác có 3 góc vuông Hình bình hành có một góc vuông Hình thoi có một góc vuông Hình thang...
 • 25
 • 2,936
 • 5

Đề cương ôn tập toán 7 II 2006-2007

Đề cương ôn tập toán 7 Kì II 2006-2007
... đề cơng ôn tập toán 7 Học ii năm học 2005 -2006 A. Lý thuyết : I. Đại số : Học sinh soạn và học thuộc các câu hỏi ôn tập ở phần ôn tập chong II, III, IV II. Hình học : Học ... tam giác I, II ,III nh sau : I. 5; 12 và 13 II . 1 1 3 ; 4 2 2 và 1 5 2 III . 7; 24 và 25 Trong ba tam giác này tam giác nào là tam giác vuông ; A. I và II B. I và III C. II và III D. Cả 3 Câu20 ... tập chong II, III, IV II. Hình học : Học sinh soạn và học thuộc các câu hỏi ôn tập ở phần ôn tập chong II, III. B. Bài tập trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng : Câu 1. Cho biết hai đại lợng x và...
 • 4
 • 1,285
 • 12

DE CUONG ON TAP TOAN 8 HK II

DE CUONG ON TAP TOAN 8 HK II
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 8 HỌC KÌ II Câu 1 : So sánh phương trình và bất phương trìnhCâu 2 : Cách giải phương ... nhau .Câu 8: Các cách chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng : Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia  Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với ... sách ở mỗi chồng lúc ban đầu . Bài 31: Tổng số học sinh của hai lớp 8 A và 8 B là 78 em. Nếu chuyển 2 em tờ lớp 8 A qua lớp 8 B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh của...
 • 8
 • 613
 • 26

DE CUONG ON TAP TOAN 8 ( Hoc ky II nam hoc 2008-2009).doc

DE CUONG ON TAP TOAN 8 ( Hoc ky II nam hoc 2008-2009).doc
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 (Học kỳ II năm học 20 08 – 2009) ................................................. PHẦN: ĐẠI SỐ 8 A- Lý thuyết : 1- Thế nào là hai phương ... quanh ,thể tích của mỗi hình. B- Bài tập. Xem lại các bài tập ở sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 8 ở chương III và IV (Hình học 8) . Làm thêm các bài tập sau : Bài 1: Cho tam giác ABC, ... lớp 8A và 8B biết rằng nếu chuyển 3 học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh hai lớp bằng nhau , nếu chuyển 5 học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A thì số học sinh 8B bằng 11 19 số học sinh lớp 8A?...
 • 32
 • 1,998
 • 8

DE CUONG ON TAP TOAN 8 ( Hoc ky II nam hoc 2008-2009)

DE CUONG ON TAP TOAN 8 ( Hoc ky II nam hoc 2008-2009)
... quanh ,thể tích của mỗi hình. B- Bài tập. Xem lại các bài tập ở sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 8 ở chương III và IV (Hình học 8) . Làm thêm các bài tập sau : Bài 1: Cho tam giác ABC, ... lớp 8A và 8B biết rằng nếu chuyển 3 học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh hai lớp bằng nhau , nếu chuyển 5 học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A thì số học sinh 8B bằng 11 19 số học sinh lớp 8A? ... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 (Học kỳ II năm học 20 08 – 2009) PHẦN ĐẠI SỐ A- Lý thuyết : 1- Thế nào là hai phương trình tương...
 • 14
 • 883
 • 5

DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N

DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N
... điểm cách đều 1 đờng thẳnh cho trớc. 6) Định nghĩa đa giác đều,đa giác lồi,viết công thức tính diện tích của: hình chữ nhật,hình vuông,tam giác,hình thang,hình bình hành,hình thoi. II. Bài tập: A. ... (27x 3 - 8) : (6x + 9x 2 + 4) 2/ Rút gọn các biểu thức sau: a) (x + y) 2 - (x - y) 2 b) (a + b) 3 + (a - b) 3 - 2a 3 c) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4 + 1) 3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc ... là hình vuông nếu nó là : a- Tứ giác có 3 góc vuông b- Hình bình hành có một góc vuông c- Hình thoi có một góc vuông d- Hình thang có hai gốc vuông 10)Trong các hình sau hình nào không có trục...
 • 2
 • 3,323
 • 129

Đề cương ôn tập toán 8ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa

Đề cương ôn tập toán 8 và ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa
... 3: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 C©u 6C©u 7C©u 8 C©u 9Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán ... 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận 2.§Ò sè 2: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn ... 2 điểm)Câu1: x = -2 là nghiệm của phương trình Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trng THCS Lờ Quý ụn Bm Sn GV: Nguyn Th Vn 2)Kết...
 • 25
 • 2,886
 • 40

Đề cương ôn tập Toán 5 - I

Đề cương ôn tập Toán 5 - Kì I
... 20 08 * Đề cơng Ôn tập - Toán 542,5 38; 41 ,83 5; 42,3 58; 41,5 38 2. Phép cộng và trừ số thập phân:* Đặt tính rồi tính:3 ,85 + 2,67 5,7 + 6,24 234 + 45,6 12,3 + 45,6 + 78, 97, 18 6,25 12 3,45 67 ,8 ... sinh cả lớp.* Học I năm học 2007 - 20 08 * Đề cơng Ôn tập - Toán 5Trờng Tiểu học Hồng Phong II ===o0o=== Đề kiểm tra định cuối học iMôn: toán lớp 5Năm học 20 08 2009(Thời gian ... tạ yến kg hg dag g* Học I năm học 2007 - 20 08 * Đề cơng Ôn tập - Toán 51kg= 10hg= 101yến3) Bảng đơn vị đo diện tích:Lớn hơn mét vuông mét vuông Bé hơn mét vuôngkm2hm2dam2m2dm2cm2mm21m2=...
 • 6
 • 6,466
 • 401

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP