Tài liệu về : “Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty thiết bị đo điện- Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện thuộc bộ công nghiệp

Tài liệu Đề tài " Ứng dụng tin học và hệ thống mạng được sử dụng tại Công ty hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến Hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP " ppt

Tài liệu Đề tài
... tượng Công ty. 1.3.12, Trưởng Phòng quản lý thiết bị (PM):• Bảo quản và sửa chữa toàn bộ hệ thống điện thuộc Công ty. • Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất.• Phân công ... thực tế tại Công ty HH Chế tạo Công nghiệp và Gia công Chế biến Hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP, em đã tìm hiểu về hệ thống mạng máy tính và các ứng dụng tin học được sử dụng tại Công ty, cụ thể ... trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ và hiểu biết về công nghệ sản xuất cho cán bộ và nhân viên kỹ thuật khi có yêu cầu, kế hoạch đề ra.• Đề xuất các biện pháp kịp thời cho Tổng giám đốc Công ty, Chủ...
 • 52
 • 57
 • 0

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện na.DOC
... độ sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lợng trong SX, khả năng sử dụng công suất máy móc thiết bị và trình độ áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Kết quả của việc sử dụng ... từ ngày 1/1/1996. Tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và một số ý kiến về việc vận dụng một số tài khoản kế toán vào việc hạch toán chi phí sản ... hao mấy móc thiết bị thi công: Nợ TK 627 Khấu hao máy móc thiết bị thi côngCó TK 214 -Khi tính tiền lơng phải trả và các khoản phụ cấp mang tính chất lơng phải trả trực tiếp cho công nhân điều...
 • 18
 • 985
 • 6

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán.DOC

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán.DOC
... đợc doanh nghiệp lựa chọn để vận dụng tạo thành hệ thống tài khoản kế toán ở doanh nghiệp. ở Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán ... trên các tài khoản đợc nhanh gọn tăng hiệu suất công tác kế toán.Ví dụ: - Tài khoản 111 là tài khoản Tiền mặt. - Tài khoản 1111 là tài khoản Tiền Việt Nam.- Tài khoản 1112 là tài khoản Ngoại ... một hệ thống tài khoản kế toán mới.+> Năm 1995 theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của bộ trởng bộ tài chính hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc...
 • 33
 • 637
 • 8

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2).doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (2).doc
... HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo)SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấp I Cấp IICấp IIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10 Tiền ... bộ 461 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 462 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng 466 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD4661 Các khoản phải trả các ... thuê tài chính chưa thu được 944 Phí phải thu chưa thu được95 Tài sản dùng để cho thuê tài chính951 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty 952 Tài sản dùng để cho thuê tài...
 • 18
 • 561
 • 2

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc
... HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo)SỐ HIỆU TÀI KHOẢNTÊN TÀI KHOẢNCấp I Cấp IICấp IIILoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10 Tiền ... bộ 461 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 462 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng 466 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD4661 Các khoản phải trả các ... thuê tài chính chưa thu được 944 Phí phải thu chưa thu được95 Tài sản dùng để cho thuê tài chính951 Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty 952 Tài sản dùng để cho thuê tài...
 • 18
 • 397
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP