Tài liệu về : “Vẽ biểu đồ Nội lực theo phương pháp nhận xét điểm đặc biệt

Vẽ biểu đồ Nội lực theo phương pháp nhận xét điểm đặc biệt

Vẽ biểu đồ Nội lực theo phương pháp nhận xét điểm đặc biệt
... Những nhận xét để vẽ biểu đồ lực cắt q Nhận xét 1:+ Tại mặt cắt có PNhận xét 2: + Tại mặt cắt có mS ơ đồ 1S ơ đồ 2Những nhận xét để vẽ biểu đồ lực cắt q Nhận xét 4: + Trong đoạn dầm có aqz =Nhận ... họcTrang bị: Kỹ năng, trình tự các bước vẽ biểu đồ nội lực bằng phương pháp nhận xét theo những điểm đặc biệt cho dầm chịu uốn ngang phẳng. Nhận xét Nguyên tắcABC5 KN/ mqP = 10KNXAyayB101012,57,5QKN= ... 22,5KNxx,5m2,5mACDMKN.m5,625MKN.mC5,625S ơ đồ 1QFMMAD+=QFMMDB=Trình tự các bước vẽ q,mtheo phương pháp nhận xét những điểm đặc biệt + Bước1 : xác định phản lực + Bước 2: phân đoạn tải trọng + Bước 3: Vẽ biểu đồ lực cắt...
 • 17
 • 13,276
 • 95

Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu
... 1.2. Biểu đồ nội lực 1b. Chuyên đề 1b: BIỂU ĐỒ NỘI LỰC – Phương pháp vẽ theo từng điểm Dựa vào mối liên hệ vi phân ()22dM dQqzdz dz==, khi biết biến thiên của tải trọng phân bố có thể nhận xét ... trên biểu đồ) 4. Kiểm tra lại biểu đồ theo các nhận xét đã trình bày phần đầu Chú ý: Thể hiện sơ đồ tải trọng, biểu đồ lực cắt và biểu đô mô men trên cùng hàng dọc như hình vẽ 1.2 để dễ theo ... biểu đồ. Giá trị các thành phần ứng lực tại các điểm đặc biệt có thể tính theo: Phương pháp mặt cắt.  Nhận xét bước nhảy.  ; ph tr qQQS=+ph tr QM MS=+ với Sq – biểu đồ tải trọng; SQ biểu...
 • 16
 • 26,656
 • 92

Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu
... định biểu đồ nội lực : Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 - M = 0  Mx1 = M = 59,4 (kNm )Xét mặt ... phân :Xét thanh CA : không có lực phân bố q :• Điểm C :z1z2z3)Ν( −=− =Μ = mkMxQyCC6,60• Điểm A :)Ν(−= =Μ = mkMxxQyCAA6,6 0Xét thanh AB : q bậc 0 (const) → Qy bậc 1 → Mx bậc 2 :• Điểm A ... 104,49 (kNm)Kiểm tra bằng phương pháp liên hệ vi phân :Xét đoạn AB : không có lực phân bố q → Qy bậc 0 (const) → Mx bậc 1:• Điểm A :)Ν( =− =Μ −== mkmxkNVQyAAAA49,104)(45,18• Điểm B :)Ν(=−+=+=+...
 • 7
 • 27,780
 • 1,275

Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực

Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực
... BC, CD, DE + Vẽ biểu đồ nội lực (N, Q, M) - Đoạn AB: Xét mặt cắt 1-1 (0z 1 1,2m) Ta có N=-H A =-8(kN) Q=-V A =-3,75(kN) M=-V A Ta thấy biểu đồ N là hằng số, Biểu đồ Q là hằng số, Biểu đồ mômen là ... khổ A4 Vẽ lại các sơ đồ theo đề bài đợc phân công với đầy đủ trị số các kích thớc, trị số của tải trọng. Biểu đồ lực cắt Q, mômen uốn M, lực dọc N (nếu có) cần ghi giá trị các tung độ biểu đồ tại ... I. Nội dung: Vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, khung tĩnh định theo các sơ đồ đợc phân công. II. Trình bày: 1. Bản thuyết minh phần tính toán trình bày trên khổ A4. 2. Thể hiện kết quả trên bản vẽ...
 • 20
 • 5,510
 • 39

Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh

Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh
... Bài tập lớn sức bền vật liệu 1 Vẽ biểu đồ nội lực trong thanh I. Nội dung Vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, khung tĩnh định theo các sơ đồ đợc phân công. II. Trình bày 1. Bản thuyết ... Thể hiện kết quả trên bản vẽ khổ A4. Vẽ lại các sơ đồ theo đề bài đợc phân công với đầy đủ trị số các kích thớc, trị số của tải trọng. Biểu đồ lực cắt Q, mômen uốn M, lực dọc N (nếu có). Cần ... giá trị các tung độ biểu đồ tại những điểm đặc biệt. Riêng đối với khung cần có hình vẽ kiểm tra sự cân bằng của các nút. Tỷ lệ của bản vẽ tuỳ chọn, không quy định. Bản vẽ cần trình bày cân...
 • 3
 • 2,826
 • 41

Tài liệu Bài tập lớn: " Vẽ biểu đồ nội lực" doc

Tài liệu Bài tập lớn:
... DE + Vẽ biểu đồ nội lực (N, Q, M) - Đoạn AB: Xét mặt cắt 1-1 (0z11,2m) Ta có N=-HA=-8(kN) Q=-VA=-3,75(kN) M=-VA Ta thấy biểu đồ N là hằng số, Biểu đồ Q là hằng số, Biểu đồ mômen ... Ta thấy Biểu đồ lực dọc là hằng số. Biểu đồ lực cắt là bậc 1 Biểu đồ mômen là bậc 2 Với z3=0 QC=8(kN); MC=-48(kNm) z3=0,8 QD=0; MDmin=-44,8(kNm) - Đoạn DE: Xét mặt cắt ... 82,932,938045,666,93029,88,253,6106.48,749,18,746,43,21,860,860qkNmkNm I. Nội dung: Vẽ biểu đồ nội lực trong dầm, khung tĩnh định theo các sơ đồ đợc phân công. II. Trình bày: 1. Bản thuyết minh phần tính...
 • 20
 • 2,226
 • 25

TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU

TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
... tính chi tiết theo giá thị trường và theo phương pháp chiết khấu dòng tiền. Đối với nhưng tài sản vô hình phải xác định giá trị của chúng theo các tiêu thức đặc biệt của phương pháp định giá ... đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá thị trường tại thời điểm kiểm quỹ. Các tài sản tương đương tiền khác như: vàng, kim loại quý, đá quý… cũng được tính theo phương pháp tương tự, theo giá cả ... nghiệp theo các tiêu trí, đặc điểm, tính chất của các loại tài sản đó. Giá trị của doanh nghiệp bằng tổng giá trị các tài sản cấu thành được thẩm định giá. Phương pháp định giá doanh nghiệp theo...
 • 65
 • 228
 • 0

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương
... -0.000065412 6.9536E-09 I.4. Tổ hợp nội lực Sau khi tính toán nội lực bằng chơng trình Sap 2000 với các trờng hợp tải trọng ta tiến hành tổ hợp nội lực. Nội lực do động đất với 3 dạng dao động ... không đợc tính đến trong tổ hợp đặc biệt của động đất. Với nội lực của tải trọng động đất đợc tính nh trên thì trong quá trình tổ hợp phải lấy dấu sao cho nội lực tổ hợp đợc là nguy hiểm nhất. ... tải cộng với 0,9 các hoạt tải. Tổ hợp đặc biệt gồm 0,9 tĩnh tải cộng với 0,8 hoạt tải dài hạn cộng với tải trọng đậc biệt (trong trờng hợp này tải trọng đặc biệt chính là tải trọng động đất). Tải...
 • 55
 • 610
 • 15

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP