Tài liệu về : “Mẫu biên bản đại hội chi đoàn

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn
... Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường THPT Hướng Hoá Chi Đoàn …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.    BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2008-2009 ...  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2008-2009 Hôm nay ngày tháng 09 năm 2008, Chi Đoàn …. tiến hành đại hội chi đoàn nhiệm kì 2008-2009. I. Thành phần tham dự gồm có: .......................................................................................................................................... ... chính: 1. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội. - Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động đầu năm học 2008-2009 và thông qua dự thảo phương hướng năm học 2008- 2009 2. Đại hội tiếp thu...
 • 1
 • 6,249
 • 106

bien ban dai hoi chi doan

bien ban dai hoi chi doan
... Cộng hòa xã hội chủ nghiã việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Lớp 10 A5 Vónh xương, ngày ……..tháng 9 năm 2007 Chương trình đại hội hôm nay gồm các phần: ... hành mới.và giới thiệu nhân sự dự kiến,hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu nhân sự mới: Cơ cấu của gồm có 1.Bí thư chi đòan. 2.Phó bí thư chi đòan. 3.y viên ban chấp hành. Giới thiệu nhân ... 6..................................................................................................................................... Hướng dẫn đại hội thảo luận: Bầu bán bằng phiếu kín VII. Đại hội biểu quyết danh sách đề cử: VIII.Hướng dẫn thể lệ bầu cử: ..........................................................................................................................................
 • 3
 • 2,991
 • 49

bien ban dai hoi chi doan

bien ban dai hoi chi doan
... Cộng hòa xã hội chủ nghóa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN LÀM VIỆC GIỮA GVCN VÀ PHHS  Hôm nay vào lúc……………ngày ……………tháng……………..năm………………...
 • 1
 • 1,499
 • 2

Biên bản Đại hội chi đoàn

Biên bản Đại hội chi đoàn
... ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC Lần thứ …… - Nhiệm kỳ …… * Tân An, ngày … tháng 0.. năm 200… BIÊN BẢN Đại hội CHI ĐOÀN CBCC Lần thứ ……. - nhiệm kỳ …………. Đại hội …… Đoàn TNCS ... 200…. đến ............giờ .........phút cùng ngày Đại hội có mặt …../………. đại biểu (đoàn viên-không kể đại biểu khách mời) trên tổng số ……. đại biểu (đoàn viên) đã được triệu tập. ( Vắng …… đồng chí ... …………………………………………………………… - Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: 1. ……………….. 2. ………………… 3. ………………….. Và Đoàn thư ký gồm các đồng chí: 1. …………………….. 2. …………………………………………………………… I/ Đại hội đã nghe báo...
 • 5
 • 1,158
 • 22

Mẫu biên bản đại hội chi đội

Mẫu biên bản đại hội chi đội
... NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHI ĐỘI:....................................... LỚP : . . . . . . ============ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - NĂM HỌC 2009-2010. -Đại hội Chi đội lớp..............khai ... 2................................................................................. - Chi đội phó 3..................................................................................- Uỷ viên thư ký (Có biên bản bầu BCH Chi đội kèm theo) 5*Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên ... 3-.................................................................................................................................... Đại biểu chính thức đại hội có:........./Tổng số...........Vắng........có lý do..., không....... *Đoàn chủ tịch đại hội gồm có: 1-.......................................................................................................................................
 • 2
 • 2,178
 • 32

Biên bản Đại hội chi Đoàn

Biên bản Đại hội chi Đoàn
... đoàn TNCS hồ chí minh Cđ trờng thcs quốc tuấn * * * * * * Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Quốc Tuấn, ngày 05 tháng 09 năm 2009 Biên bản Đại hội Chi đoàn trờng ... trong ban lãnh đạo nhà trờng. - 21/21 đ/c Đoàn viên trong chi đoàn nhà trờng. * Nội dung: - Phần thứ nhất: Đại hội bầu đoàn chủ tịch và th kí của đại hội + ĐCT gồm: 1. Đ/c 2. Đ/c Nguyễn Huy Kiên ... chấp hành mới ra mắt Đại hội. + Đồng chí Nguyễn Thị Mai BTCB,HTNT- phát biểu chào mừng và giao nhiệm vụ cho BCH chi đoàn mới. Đại hội bế mạc vào hồi 15h30 cùng ngày. Th kí đại hội Mạc Thị Thuý Làn...
 • 2
 • 1,352
 • 25

Biên bản đại hội chi đội mẫu

Biên bản đại hội chi đội mẫu
... CỬA TÙNG. CHI ĐỘI:……………… =*= BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 2008 – 2009 Đại hội khai mạc lúc ….giờ… ngày …….tháng………năm 2008 Địa điểm: Phòng học lớp 8D. Thành phần đại biểu gồm; + Đại biểu ... trưởng 2……………………………………………… Chi đội phó 3……………………………………………………ủy viên. 7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội: + Đại hội nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội: 1………………………………………………………….. ... Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội. Năm học 2008 – 2009 và Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội 1……………………………………………… Chi đội trưởng 2…………………………………………………Chi...
 • 2
 • 8,600
 • 97

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS
... B. - 95% đoàn viên CB - GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Có ít nhất 10 đề tài NCKH do đoàn viên chi đoàn CB - GV thực hiện. - Có 2 đến 4 đoàn viên chi đoàn CB - GV đậu cao học. Đại hội đã biểu ... 12% đến 15% tổng số Đoàn viên. - Có 2% đến 4% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết bản dự thảo báo cáo ... Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm kỳ 2006 – 2007 .Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. II. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày...
 • 5
 • 1,037
 • 4

Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2

Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2
... ................................................... đọc Nghị quyết Đại Hội. 6. Bạn: .......................................................... đọc biên bản Đai Hội. Đại Hội bế mạc vào ... ngày ... tháng 9 năm 2007. ... chính 1. Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu. 2. Đoàn Chủ Tịch, Đoàn th kí lên làm việc. 3. Ban: ............................................đọc bản báo cáo Đại hội 2006 2007 và phơng hớng hoạt ... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản đại hội chi đội lớp THCS THị TRấN NHO QUAN NĂM HọC 2007 2008 i. PHầN ĐầU...
 • 2
 • 958
 • 6

Mẫu Ghi biên bản Đại hội chi bộ

Mẫu Ghi biên bản Đại hội chi bộ
... CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI LẦN THỨ ………… * ………., ngày … tháng … năm 20…. BIÊN BẢN Đại hội Chi bộ ……………………… khoá …………… (nhiệm kỳ …………….) Đại hội Chi bộ ……………. ... tên:…………………………………………………………………IV/- Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội: - Số đảng viên tán thành;- Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến. Đại hội bế mạc hồi…… giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2010 T/M. ĐOÀN CHỦ ... hội) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III/- Đại hội đã bầu cử cấp uỷ nhiệm kỳ ………………:- Đại hội quyết định số lượng cấp uỷ viên khoá tới là: ……… đồng chí.- Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm … đồng...
 • 3
 • 50,550
 • 465

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP