Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2

2 889 5
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 03:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản đại hội chi đội lớp THCS THị TRấN NHO QUAN NĂM HọC 2007 2008 i. PHầN ĐầU - Thời gian tiến hành từ giờ đến giờ ngày tháng 9 năm 2007. - Chào cờ,Quốc ca, Đội ca,5 điều Bác Hồ day. thiếu niên nhi đồng,khẩu hiệu Đội. - Thành phần tham dự: * Đại biểu: - Giáo viên chủ nhiệm: Cô: - Thầy Nguyễn Đức Toàn Tổng Phụ trách Đội. - Tập thể lớp: * Đoàn Chủ Tịch. . * Đoàn Th kí: . II. nội dung chính 1. Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu. 2. Đoàn Chủ Tịch, Đoàn th kí lên làm việc. 3. Ban: đọc bản báo cáo Đại hội 2006 2007 và phơng hớng hoạt động đội năm học 2007 2008. 4. Các bản tham luận các Tổ, Nhóm, cá nhân . Đại biểu phát biểu ý kiến - Cô giáo chủ nhiệm căn dặn các bạn chăm ngoan, lễ phép học giỏi phấn đấu làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. + Khách mời. - Thầy Nguyễn Đức Toàn Tổng Phị trách Đội phát biểu ý kiến. 5. Bạn : . đọc Nghị quyết Đại Hội. 6. Bạn: đọc biên bản Đai Hội. Đại Hội bế mạc vào . ngày . tháng 9 năm 2007. Th kí ( Kí, ghi rõ họ tên) . biên bản đại hội chi đội lớp THCS THị TRấN NHO QUAN NĂM HọC 20 07 20 08 i. PHầN ĐầU - Thời gian tiến hành từ giờ đến giờ ngày tháng 9 năm 20 07. - Chào cờ,Quốc. thiệu đại biểu. 2. Đoàn Chủ Tịch, Đoàn th kí lên làm việc. 3. Ban: đọc bản báo cáo Đại hội 20 06 20 07 và phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2, Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2, Bien Ban.Dai Hoi Chi Doi-mau 2

Bình luận về tài liệu bien-ban-dai-hoi-chi-doi-mau-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP