Tài liệu về : “Tiêu chuẩn kỹ thuật Thi công và Nghiệm thu Mặt đường láng nhựa

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000
... thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi. CHƯƠNG 2 : CHUẨN BỊ THI CÔNG A. CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI : 2.1 Khi thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra ... cán bộ kỹ thu t, các thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám sát nghiệm thu kỹ thu t chất lượng phải có đủ trình độ chuyên môn được đào tạo, hướng dẫn công nghệ thi công cọc ... QUY ĐỊNH KỸ THU T THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000 CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG 2 CHƯƠNG 2 : CHUẨN BỊ THI CÔNG 2 A. CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI...
 • 23
 • 675
 • 8

Quy định kỹ thuật thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi 22TCN

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi 22TCN
... cán bộ kỹ thu t, các thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám sát nghiệm thu kỹ thu t chất lượng phải có đủ trình độ chuyên môn được đào tạo, hướng dẫn công nghệ thi công ... QUY ĐỊNH KỸ THU T THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000 CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG 2 CHƯƠNG 2 : CHUẨN BỊ THI CÔNG 2 A. CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ... môi trường công trình lân cận.7. Trình độ công nghệ kỹ năng của đơn vị thi công. 8. Các yêu cầu về kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng đối với cọc khoan nhồi.2.2. Công tác thi t kế...
 • 22
 • 261
 • 2

Quy định kỹ thuật thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi-22TCN

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi-22TCN
... cán bộ kỹ thu t, các thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám sát nghiệm thu kỹ thu t chất lượng phải có đủ trình độ chuyên môn được đào tạo, hướng dẫn công nghệ thi công ... QUY ĐỊNH KỸ THU T THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000 CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG 2 CHƯƠNG 2 : CHUẨN BỊ THI CÔNG 2 A. CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ... môi trường công trình lân cận.7. Trình độ công nghệ kỹ năng của đơn vị thi công. 8. Các yêu cầu về kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng đối với cọc khoan nhồi.2.2. Công tác thi t kế...
 • 22
 • 203
 • 0

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI
... cán bộ kỹ thu t, các thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám sát nghiệm thu kỹ thu t chất lượng phải có đủ trình độ chuyên môn được đào tạo, hướng dẫn công nghệ thi công ... QUY ĐỊNH KỸ THU T THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000 CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG 2 CHƯƠNG 2 : CHUẨN BỊ THI CÔNG 2 A. CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ... môi trường công trình lân cận.7. Trình độ công nghệ kỹ năng của đơn vị thi công. 8. Các yêu cầu về kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng đối với cọc khoan nhồi.2.2. Công tác thi t kế...
 • 22
 • 245
 • 0

Tiêu chuẩn xây dựng " Thi công nghiệm thu các công tác nền móng" docx

Tiêu chuẩn xây dựng
... 1.1. Khi thi công nghiệm thu các công tác về xây dựng nền móng của tất cả các loại nhà công trình phải tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn này. 1.2. Trình tự biện pháp thi công xây ... trong thi công nghiệm thu các loại công tác sau đây về thi công xây dựng móng cọc t|ờng vây: hạ cọc th|ờng cọc ống, thì công cọc nhồi đóng ván cừ. 7.2. Xây dựng các móng cọc t|ờng ... bằng xỉ các vật liệu không phải đất để làm nền cho công trình khi có các chỉ dẫn đặc biệt đã đ|ợc chuẩn bị trong thi t kế, có dự kiến trình tự, kỹ thu t thi công kiểm tra chất l|ợng công...
 • 57
 • 217
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP