Tài liệu về : “Kiểm tra Toán 8 Chương 2

Kiểm tra Toán 8 Chương 2

Kiểm tra Toán 8 Chương 2
... 6 ngày 26 / 12/ 20 08 Kiểm tra một tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ 1 I.Trắc nghiệm: Câu 1: Phân thức 20 45 2 xx − xác định khi A. x ∈ R B.x ≠ 20 C.x ≠ -20 Câu 2 : Phân ... Thứ 6 ngày 26 / 12/ 20 08 Kiểm tra một tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê của cô giáo Đề 3 I.Trắc nghiệm Câu 1: Phân thức 0 4 44 2 2 = − +− x xx khi A.x =2 B.x ≠ 2 ± C.x ∈  Câu 2: Phân thức ... Thứ 6 ngày 26 / 12/ 20 08 Kiểm tra một tiết Môn :Đại Số(Bài 2) Tiết 36 Điểm Lời phê của cô giáo Đề 2 I.Trắc nghiệm Câu 1: Phân thức 5 123 2 +− xx xác định khi A.x ≠ 5 B. x ≠ -5 C. x ∀ Câu 2: Phân thức...
 • 5
 • 87
 • 3

Ôn tập và kiểm tra toán 8 - HK 2 ( Hay )

Ôn tập và kiểm tra toán 8 - HK 2 ( Hay )
... x + 2 )( x + 3 ) = 0 b) ( x - 1 ) 2 - 16 = 0 c) ( 2x -1 ) 2 - ( x + 3 ) 2 = 0 Bài 2 Giải các phương trình sau a) 2( x - 3 )( x + 1 ) = ( 2x + 1 )( x - 3 ) - 12 b) 12 - 3( x - 2 ) 2 = ( x + 2 )( ... − = − − 2 3 4 1 2 b) )2) (1( 1 2 7 1 1 xxxx −− = − − − c) 5 2 64 3 32 32 = − − − + xx x c) 2 2 1 3 1 4 1 1 x x xx x − − = + − − + d) 2 9 37 33 1 x x x x x x − − = − − + − e) 22 3 1 3 1 2 1 1 xxxx ... ( x + 2 )( 1 - 3x ) + 2x c) 9 81 5 12 310 xx − = + d) 3 1 10 23 5 4 − = + + + xxx e) 12 12 8 16 3 32 4 5 − + − = − − + xxxx f) 2 2 3 3 5 5 4 − − + =−− + xx x x g) 6 2 3 12 4 5 xx x x − −=+− −...
 • 8
 • 335
 • 8

Kiểm tra Toán 8 Chương 3

Kiểm tra Toán 8 Chương 3
... phơng trình 7x - 2 = 19 là hai phơng trình đơng tơng 2 Phơng trình x = 2 và phơng trình x 2 = 4 là hai phơng trình đơng tơng 3 Phơng trình x( x 3 ) + 2 = x 2 có tập nghiệm là S = 2 3 4 Phơng ... 2: ( 3 điểm) Giải các phơng trình: a) ( x 3 ) ( x + 4 ) 2 ( 3x 2 ) = ( x 4 ) 2 b) 3 2 3 2( 7) 5 6 4 x x + = c) 2 3 15 7 4( 5) 50 2 6( 5)x x x + = + Bài 3: ( 4 điểm ) Một ngời đI xe máy ... THCS Vĩnh Khang Kiểm Tra 1 tiết( Chơng III) Môn : Đại số Lớp 8 Họ và tên:. Điểm Lời phê Đề bài: Bài 1: ( 3 điểm ) Các câu sau đúng hay sai ? Câu Nội dung Đúng Sai 1 Phơng trình 2x + 4 = 10 và...
 • 1
 • 89
 • 0

Kiểm tra Toán 8 Chương 3

Kiểm tra Toán 8 Chương 3
... phơng trình 7x - 2 = 19 là hai phơng trình đơng tơng 2 Phơng trình x = 2 và phơng trình x 2 = 4 là hai phơng trình đơng tơng 3 Phơng trình x( x 3 ) + 2 = x 2 có tập nghiệm là S = 2 3 4 Phơng ... 2: ( 3 điểm) Giải các phơng trình: a) ( x 3 ) ( x + 4 ) 2 ( 3x 2 ) = ( x 4 ) 2 b) 3 2 3 2( 7) 5 6 4 x x + = c) 2 3 15 7 4( 5) 50 2 6( 5)x x x + = + Bài 3: ( 4 điểm ) Một ngời đI xe máy ... THCS Vĩnh Khang Kiểm Tra 1 tiết( Chơng III) Môn : Đại số Lớp 8 Họ và tên: . Điểm Lời phê Đề bài: Bài 1: ( 3 điểm ) Các câu sau đúng hay sai ? Câu Nội dung Đúng Sai 1 Phơng trình 2x + 4 = 10 và...
 • 2
 • 83
 • 3

Đề kiểm tra Toán 8. Chương III.HH

Đề kiểm tra Toán 8. Chương III.HH
... Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 14cm, AC = 21 cm, AD là phân giác của góc A. Biết BD = 8cm thì độ dài cạnh BC là: A. 15cm B. 18cm C. 22 cm D. 20 cm. Câu 2: Cho hai tam giác vuông, tam giác vuông ... Câu 1: Cho tam giác ABC có AB = 14cm, AC = 21 cm, AD là phân giác của góc A. Biết BD = 8cm thì độ dài cạnh BC là: A. 15cm B. 18cm C. 22 cm D. 20 cm. Câu 2: Cho hai tam giác vuông, tam giác vuông ... trung tuyến AI ( ) I BC∈ cắt MN tại K. Chứng minh: KM = KN. Câu 6: Cho ABC∆ vuông tại A, AB = 12cm, BC = 20 cm. Kẻ phân giác AE của góc · ( ) BAC E BC∈ . a/ Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BE, EC (chính...
 • 1
 • 320
 • 4

đề kiểm tra toán 82

đề kiểm tra toán 8 kì 2
... − − + − 8) Giải các bất phương trình sau:a) 1 2 2 x x − + > b) 2 2 0 3 x− < 9)Giải các phương trình sau: a) ( ) 1 2 5 0 2 x x   − − =  ÷   b. 15 − 8x = 9 − 5x c) 2 1 5 3 12 2 2 4 x x ... trên trục số a) 2 5 7 1 5 2 x x x − + + ≥ − b)1 + 2( x − 1) > 3 − 2x 7)Giải phương trình a) ( ) ( ) 3 2 2 6 2 2 1 3 x x x x x x x + − = − + + − b). 7 x − 4 = 3x + 1 c) 2 3 2 8 6 1 4 1 4 16 ... x x x − + − = − + b) 3 2 4x x− = 13) Giải bất phương trình 2 3 7 1 5 2 x x x − + + ≥ − 14)Giải các phương trình sau: a) 3x- 10= 2 1 2 x   −  ÷   b) 2 2 2 1 2 1 2 2 x x x x x x − + − = −...
 • 5
 • 202
 • 0

đề kiểm tra toan 82

đề kiểm tra toan 8 kì 2
... − − + − 8) Giải các bất phương trình sau:a) 1 2 2 x x − + > b) 2 2 0 3 x− < 9)Giải các phương trình sau: a) ( ) 1 2 5 0 2 x x   − − =  ÷   b. 15 − 8x = 9 − 5x c) 2 1 5 3 12 2 2 4 x x ... trên trục số a) 2 5 7 1 5 2 x x x − + + ≥ − b)1 + 2( x − 1) > 3 − 2x 7)Giải phương trình a) ( ) ( ) 3 2 2 6 2 2 1 3 x x x x x x x + − = − + + − b). 7 x − 4 = 3x + 1 c) 2 3 2 8 6 1 4 1 4 16 ... x x x − + − = − + b) 3 2 4x x− = 13) Giải bất phương trình 2 3 7 1 5 2 x x x − + + ≥ − 14)Giải các phương trình sau: a) 3x- 10= 2 1 2 x   −  ÷   b) 2 2 2 1 2 1 2 2 x x x x x x − + − = −...
 • 5
 • 135
 • 0

đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số)

đề kiểm tra toán 7 chương 2(Đại số)
... hàm số đi qua điểm A(1 ;8) . Khi đó hệ số a bằng bao nhiêu?a. a= 8 b. a=6 c. a=4 d. a =2 8. Cho đồ thị hàm số y = - 2x thì điểm nào sau đây thuộc đồ thị:a. A(3;6) b. B( -2; -4) c. C(-3;6) d. D(5;10)II. ... x=6 thì y= 12. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng bao nhiêu:a. 1 2 b. 2 c. 72 d. Cả a, b, c đều sai.4. Cho hàm số y=f(x)= - 0,5x. Hãy chọn câu trả lời đúng:a. f(-1)= -0,5 b. f( -2) = -1 ... Cho hàm số y = f(x)= 2. xa. Vẽ đồ thị hàm số trênb. Tìm f(1), f( -2) . 2. (3đ) Tính diện tích của hình chữ nhật, biết hai cạnh tỉ lệ với 1: 3 và chiều dài lớn hơn chiều rộng8cm.…………… ……………....
 • 2
 • 783
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP