Tài liệu về : “Quyết định nâng bậc lương

Quyết định nâng bậc lương

Quyết định nâng bậc lương
... thành lập…..;- Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - ngày tháng năm về ….;- Theo đề nghị của Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng Lao động Tiền lương. QUYẾT ĐỊNHĐiều I: Nay nâng bậc lương đối với Ông (Bà) ... ngày 12 tháng 12 năm 2006QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HDDQT – TỔNG GIÁM ĐỐCV/v: Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viênCHỦ TỊCH HDQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC- Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - NC ngày ... Nguyễn Văn A, giữ chức vụ Trưởng Phòng TC – HC.Điều II: Mức lương mới là 1.000.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2006.Điều III: Quyết định này có hệu lực kể từ ngày ký. Phòng TC - HC, trưởng...
 • 1
 • 4,124
 • 37

QĐ219/QĐ-PGD.HCTC Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn của CB, CC, VC thuộc SNGD Cai Lậy

QĐ219/QĐ-PGD.HCTC Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn của CB, CC, VC thuộc SNGD Cai Lậy
... chưa xếp ở bậc lương cuối cùng trong ngạch đang giữ và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn - và được xét nâng bậc lương trước ... kèm theo quyết định này “Quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sự nghiệp Giáo dục Cai Lậy” Điều 2. Các quy định kèm theo quyết định này sẽ ... dụng cho chế độ nâng bậc lương trước thời hạn từ năm 2005. Các quy định của Phòng Giáo dục Cai Lậy ban hành trước đây về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có) - trái với quy định này, đều...
 • 3
 • 820
 • 1

Quyết định nâng lương thường xuyên

Quyết định nâng lương thường xuyên
... 2007 Quyết định V/v: Nâng bậc lơng đối với cán bộhiệu trởng trờng trung Học Cơ Sở Hiền NinhCăn cứ thông t số 03/2005/BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lơng ... 2007 Quyết định V/v: Nâng bậc lơng đối với cán bộhiệu trởng trờng trung Học Cơ Sở Hiền NinhCăn cứ thông t số 03/2005/BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lơng ... 2007 Quyết định V/v: Nâng bậc lơng đối với cán bộhiệu trởng trờng trung Học Cơ Sở Hiền NinhCăn cứ thông t số 03/2005/BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lơng...
 • 4
 • 1,383
 • 2

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
... Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, và tính đến ngày 31/12 có thời gian đã giữ bậc lương cộng với thời gian được nâng bậc lương sớm tối thiểu phải bằng thời gian để đượcxét nâng bậc lương ... lãnh đạo đơn vị cơ sở được nâng bậc lương trước thời hạn; thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc ở đơn vị cơ sở; tổng hợp báo cáo Bộ.- Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho ... vụ làm thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức thuộcdiện Thủ tướng Chính phủ quản lý.- Quyết định hoặc thoả thuận để các đơn vị ra quyết định nâng bậc lương trước thời...
 • 4
 • 405
 • 0

Quyết định nâng lương

Quyết định nâng lương
... độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cánbộ, cong chức , viên chức. Căn cứ công văn số: 195/ CV.SNV-TCBM ngày 11/4/2007 của Sở nội vụ về việc thoả thuận nâng bậc ... nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức.QUYẾT ĐỊNH : Điều 1: Nay nâng bậc lương cho ông: Lê Hồng Muôn.Thuộc đơn vò: Trường THPT An Thạnh 3Mã số: 15a202Từ bậc: 1 Hệ ... QUYẾT ĐỊNHVề việc nâng bậc lương cho cán bộ, giáo viênGIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ quyết đònh số: 137/2005/QĐ. TCCB ngày 25/4/2005...
 • 2
 • 1,300
 • 12

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn với CBCC

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn với CBCC
... Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, và tính đến ngày 31/12 có thời gian đã giữ bậc lương cộng với thời gian được nâng bậc lương sớm tối thiểu phải bằng thời gian để được xét nâng bậc lương ... lãnh đạo đơn vị cơ sở được nâng bậc lương trước thời hạn; thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc ở đơn vị cơ sở; tổng hợp báo cáo Bộ.- Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho ... vụ làm thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quản lý.- Quyết định hoặc thoả thuận để các đơn vị ra quyết định nâng bậc lương trước thời...
 • 4
 • 226
 • 0

MAU SO THEO DOI NANG BAC LUONG

MAU SO THEO DOI NANG BAC LUONG
... MẫU Sổ Theo dõi nâng bậc lơng CáN Bộ CNVC.SốTTHọ và Tên Trình độ chuyên mônThời điểm nâng bậc lơngMã ngạch Bậc lơng Ngày hởng l-ơng mới Bậc Hệ sốlơng ...
 • 2
 • 580
 • 5

BIEN BAN XET NANG BAC LUONG

BIEN BAN XET NANG BAC LUONG
... Có mặt: 22- Vắng mặt: Không*Nội dung:Xét nâng bậc lơng Quý IV- 2008.- Tổng số cán bộ, viên chức: 22- Tổng số cán bộ viên chức đến thời hạn nâng bậc lơng: 041.Hoàng Văn Ngày, tháng, năm ... na rì cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrờng PTCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên bản xét nâng bậc lơng quý IV năm 2008* Thời gian: 14 h ngày 15 tháng 10 năm 2008. * Địa điểm: Tại Trờng ... 4,98, VK 8 %. + Ngày tháng năm đợc hởng: 01/09/2007.- Hoàn thành nhiệm vụ đợc giao.- Đề nghị nâng bậc lơng quý IV năm 2008 nh sau:+ Mã ngạch: 15a.201.+ Hệ số mức lơng: 4,98, VK 9 %.+ Chênh...
 • 2
 • 1,148
 • 5

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn
... tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng sốtháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợpngày ký quyết định nâng bậc lương trước ... chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạnquy định tại Thông tư này. Nếu phát hiện việc nâng bậc lương thường xuyênvà nâng bậc lương trước thời hạn không đúng quy định ... thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên;thời điểm hưởng bậc lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định, thờigian nâng bậc lương lần sau được tính như các trường hợp nâng bậc lương thường...
 • 9
 • 745
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP