Tài liệu về : “Mẫu Phiếu đề nghị tiếp khách

Mẫu Phiếu đề nghị tiếp khách

Mẫu Phiếu đề nghị tiếp khách
... QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCHMã tài liệu: HC-07-BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCHKính gửi: Giám đốc điều hành công tyBộ phận…………… .đề nghị BGD ... phận…………… .đề nghị BGD duyệt được tiếp khách như sau:1. Lý do tiếp khách: 2. Danh sách kháchStt Tên khách Tên cơ quan3. Danh sách cán bộ công tyStt Tên cán bộ Bộ phận4. Nội dung đón tiếp: 5. Chi phí:Stt Loại ... dung đón tiếp: 5. Chi phí:Stt Loại chi phí Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chúTổng cộngBộ phận đề nghị Giám đốc...
 • 1
 • 4,921
 • 54

Mẫu Phiếu đề nghị làm tài liệu mới

Mẫu Phiếu đề nghị làm tài liệu mới
... HC-15-BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐỀ NGHỊ LÀM TÀI LIỆU MỚIKính gởi: Ban Giám đốc Công tyLãnh đạo cấp trênNgười đề nghị : …………………………………………………Bộ phận : ………………………..Mục ... chỉnh sửa lại, nếu phù hợp thì chuyển tài liệu cùng với phiếu này lên Ban Giám đốc phê duyệt. Sau đó phân phối tài liệu và lưu phiếu đề nghị. ... 200…Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………………………Người đề xuất ký tênHọ và tên:……………………………….Phần ý kiến của Lãnh đạo cấp trênKhông đồng ý:(Vui lòng thông báo cho người đề nghị biết)Đồng ý: Người được chỉ định...
 • 2
 • 822
 • 1

Mấu Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

Mấu Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu
... HC-15-BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI LIỆUKính gởi: Ban Giám đốc Công tyLãnh đạo cấp trênNgười đề nghị : …………………………………………………Bộ phận : ………………………..Tên ... Chương, Mục đề nghị thay đổiNội dung đề nghị thay đổiÝ kiếnChấp thuận Không chấp thuậnNơi nhận: Ngày …..tháng….năm 200…Ông/Bà:……………………………………………………………………………………..………………………………………………...Người đề xuất ... hành……………………lần ban hành:……….Lý do đề nghị việc thay đổi:………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..Nay đề nghị thay đổi với nội dung...
 • 2
 • 332
 • 1

Tài liệu Mẫu phiếu đề nghị hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự doc

Tài liệu Mẫu phiếu đề nghị hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự doc
... Mẫu số 01/LS PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỢP PHÁP HOÁ/CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ LETTER OF REQUEST For consular legalization/ ... Date Month Year Người nộp phiếu (ký và ghi rõ họ tên) Applicant’s signature  Notice: Please follow the instructions on the instruction board. Đề nghị khai và chuẩn bị giấy tờ...
 • 2
 • 140
 • 0

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pdf

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pdf
... điểm đề nghị: …… tỷ đồng. b) Lợi nhuận để lại trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán của năm liền kề năm đề nghị: …… tỷ đồng c) Lợi nhuận chưa phân phối của quý liền kề quý đề nghị: ... tra, giám sát ngân hàng Căn cứ Nghị quyết số ngày tháng năm của Đại hội đồng cổ đông về việc … (1) , (2)…. đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) (Ban hành...
 • 3
 • 80
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pot
... điểm đề nghị: …… tỷ đồng. b) Lợi nhuận để lại trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán của năm liền kề năm đề nghị: …… tỷ đồng c) Lợi nhuận chưa phân phối của quý liền kề quý đề nghị: ... tra, giám sát ngân hàng Căn cứ Nghị quyết số ngày tháng năm của Đại hội đồng cổ đông về việc … (1) , (2)…. đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) (Ban hành...
 • 3
 • 107
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP