Tài liệu về : “Bảng kê hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 601-602--603

Bảng hồ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 601-602--603

Bảng kê hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 601-602--603
... động ốm hồ gồm các mục 1,2,3,4,7 . Nếu bò bệnh dài ngày hồ gồm các mục 1,3,7. Trường hợp con ốm hồ gồm các mục 1,2,5,6,7.2. Phần II :Thai sản: Người lao động khám thai, sẩy thai, KHH hồ ... BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Ốm đau , thai sản , dưỡng sức PHSK1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:………………….2. ... Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USBIII. Hồ dưỡng sức phục hồi sức khỏe1.Mẫu số C68a-HD (DS-PHSK sau ốm, (03 bản) 2.Mẫu số C69a-HD (DS-PHSK sau thai sản, (03 bản) 3.Mẫu số C70a-HD (DS-PHSK...
 • 1
 • 3,843
 • 74

Bảng hồ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613

Bảng kê hồ sơ Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ bảo hiểm xã hội (chốt sổ) 613
... BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ)1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã ... nâng lương, QĐ điều chỉnh lương, Phần I: Thai sản: 1. Người lao động khám thai, sẩy thai, kế hoạch hoá hồ gồm: 1,6,7. 2. Người lao động sinh con hồ gồm các mục 1,2,3,5,6,7. 3. Người lao ... thoại:……………………………………………..:………………………Fax………………………….STT Loại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng(1) (2) (3)I .Hồ hưởng chế độ thai sản:1.Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản)2. Bản sao giấy khai sinh hoặc...
 • 1
 • 437
 • 7

BẢNG HỒ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
... 01-4/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN...
 • 1
 • 107
 • 0

Bảng hồ thu bảo hiểm y tế hàng tháng105

Bảng kê hồ sơ thu bảo hiểm y tế hàng tháng105
... BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHYT bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vò:………………2. ... NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố HS: 105/……………………../THU Cán bộ TNHS TP .Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….Người nộp hồ sơ( ký, ghi rõ họ tên)Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….....
 • 1
 • 205
 • 0

Bảng hồ cấp duyệt sổ bảo hiểm xã hội 301

Bảng kê hồ sơ cấp duyệt sổ bảo hiểm xã hội 301
... BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Mã đơn vò:…………………….2. ... NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố HS: 301/……………………../SO Cán bộ TNHS TP .Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….Người nộp hồ sơ( ký, ghi rõ họ tên)...
 • 1
 • 1,431
 • 5

Bảng hồ Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Bảng kê hồ sơ Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
... BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí KCB Bảo hiểm y tế (Dùng cho hồ sơ: Chi trả ngay , Giám đònh tại 01 bệnh viện ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Cán bộ TNHS TP .Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….Người nộp hồ sơ( ký, ghi rõ họ tên)...
 • 1
 • 564
 • 1

Bảng hồ giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang tham gia Bảo Hiểm Xã Hội 615

Bảng kê hồ sơ giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang tham gia Bảo Hiểm Xã Hội 615
... BẢNG KÊ HỒ SƠLoại hồ sơ: giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang tham gia BHXH 1. Tên, ... thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………3. Số lượng hồ sơ: ……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).STT Loại giấy tờ, biểu mẫuSố lượngHồ hưu trí1. Sổ BHXH., (01 quyển)2 .Hồ gốc (lý lòch được cơ quan xác nhận ... tích trở về (02 bản )Hồ điều chỉnh nhân thân13. Công văn giải trình của đơn vò ghi rõ lý do sai lệch (nếu do người lao động khi sai hồ gốc thì cam kết đã điều chỉnh lại hồ gốc tại đơn vò...
 • 1
 • 303
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP